Muil
 
Stamboom van de familie Muil (grafisch)
Stamvader van de Muil familie is Berend Swiers Naberhuis, geboren als Brits (de boerderij waar hij geboren is) omstreeks 1670 in het Bathmense buurtschap Zuidloo. De Brits is een bekende naam in de Strookappe geschiedenis en het verhaal hierover is te lezen op de Loo-Rijssen pagina. Berend is pachter van boerderij Naberhuis in Zuidloo totdat hij in 1725 verhuist naar Erve de Muijl in Gorssel. Zoals te doen gebruikelijk wijzigt dan niet alleen zijn adres, maar ook zijn naam en zodoende gaat hij verder als Berend Swiers van de Muijl door het leven. De naam van de erve en de familie wordt ook geschreven als Moil, Moyl, Moijl, Moijll, Meuil, Meuijl en Muijl. Uiteindelijk als Muil, deze schrijfwijze zullen we vanaf nu hanteren. De naam is afgeleid van het schoeisel van die tijd, zie afbeelding hierboven en hiernaast. De afbeelding hierboven is een exacte copie van het uithangbord aan de huidige boerderij De Muil welke tegenwoordig een woonhuis is.
 
De Muil is een erve met een rijke historie. Enkele wapenfeiten: Oorspronkelijk was het een herberg. In 1572 werden in de boomgaard van de Muil op één dag 350 Zutphenaren door de Spanjaarden opgehangen en werd de Muil in brand gestoken. De herberg werd gebruikt voor de vergaderingen van de markegenoten of erfgenamen van de marke Eschede waarin de Muil gelegen was. De Muil had een uithangbord met het wapen van Gelderland.
 
 
Er is een Grote Muil en een Kleine Muil. De hierboven reeds beschreven boerderij annex herberg is de Grote Muil en is de boerderij links op bovenstaande afbeelding. De boerderij rechts is de Kleine Muil en stond ook bekend als "Tutert van Laroij". Groot en Klein moeten niet letterlijk worden genomen, het huis en erf van de Grote Muil was anno 1832 namelijk 370 m2 en dat van de Kleine Muil was 640 m2 groot. De boerderijen staan op de splitsing van de huidige Gorsselse en Eefdese Enkweg in de Eesterhoek in Gorssel.
 
Dit zijn de kadastrale kaarten anno 1832 van sectie E van Gorssel. De Grote en Kleine Muil liggen kort met elkaar, maar staan wel getekend op twee verschillende bladen, vandaar twee afbeeldingen. De rode stipjes op beide afbeeldingen markeren de splitsing van de Gorsselse en Eefsese Enkweg. De familie Muil woonde in deze periode al ergens anders, hierover straks meer.

Het huis en erf van de Kleine Muil hadden perceelnummer 188. Daarbij hoorde een grote tuin (187) en een uitweg (189) welke leidde naar het erachter gelegen perceel bouwland (186) welke ruim 1,5 hectare groot was. Eigenaar was de weduwe van Willem Jan Laroij en hoofdbewoner was Albert Ilbrink.

Eigenaar van de Grote Muil was de weduwe van Jan van Huet, hoofdbewoner was Jan Kappert. Perceel 625 is de boerderij en perceel 621 is de eerder genoemde boomgaard. Dan zijn er nog de volgende percelen: 619 hakhout, 620 bouwland, 622 tuin, 623 boomgaard en 624 bestond uit opgaande bomen. Totaal oppervlak was 3 hectare. Op het zwarte stipje ben ik geboren en getogen, in het voormalige hakhout van de Muil bewoners!
 
   

De afbeelding hiernaast laat meer van de Eesterhoek zien anno 1830 met namen die op deze website vaker voorkomen. Zo zien wij links de Duizend Vreezen waar in die tijd Albert Jansen Strokappe (Pot) uit Holten woonde. Namen als Braamkolk en Dijkerman zien wij terug als familienamen. Rechtsonder zien wij de Bloedkamp waarvan de naam refereert naar de moord op de 350 Zutphenaren in 1572. Klik op de afbeelding om vervolgens de kaart op de website Watwaswaar groter te kunnen bekijken.
 
Waar woonde nu de familie Muil? Dat is een lastige vraag. Nooit wordt er met een vermelding over de familie specifiek gesproken over de Grote of Kleine Muil. Er wordt alleen gesproken over "De Muijl" en deze was feitelijk de Grote Muil. De Grote Muil zal eerder zijn gebouwd als de Kleine Muil (die in de 17e eeuw al wel bestond) en kreeg pas de naam Grote Muil toen de Kleine Muil werd gebouwd, daarvoor was het alleen Muil en ook daarna werd de Grote Muil nog regelmatig alleen Muil genoemd. Wel bestaan er in de periode dat de familie hier vermoedelijk leefde (van 1725 tot 1790) vermeldingen van andere personen (o.a. Garrit Dijkerman in 1771) m.b.t. de Grote Muil en niet m.b.t. de Kleine Muil. Conclusie moet dan haast wel zijn dat de familie op de Kleine Muil leefde. Anderszijds woonde in de periode dat de familie Muil hier woonde een Willem Jansen op de Tuijtert welke mogelijk verband houdt met de Kleine Muil. En om het helemaal ingewikkeld te maken werden de boerderijen van de Grote en Kleine Muil wel eens verwisseld zoals is te zien op een oude kaart. Laten we het letterlijk en figuurlijk maar even in het midden houden, het ligt zo dicht bij elkaar! Hieronder de foto's van de Grote en Kleine Muil anno 2009.
 
 
We weten nu in ieder geval op welke plek de familie heeft gewoond en hoe de familienaam is ontstaan, vanuit een boerderijnaam zoals dat ook bij Strookappe het geval is. Het is nu tijd kennis te maken met de familieleden en de voorouders van de huidige familie Muil èn Muilerman, want ook deze familienaam is hier ontstaan!
 
 
Hendrik Muijl
 
Zoon van Berend Swiers van de Muijl die overigens op 22 november 1748 op de Muil is overleden. Hendrik wordt in 1704 geboren in Bathmen en aldaar gedoopt op 22 juni 1704. In 1725 verhuist hij samen met zijn vader naar de Muil in Gorssel en trouwt daar op 6 december 1739 met Maria Jansen van der Meij, dochter van Jan van der Meij en Aaltjen Kleine Bennink uit Gorssel. Zijn naam is dan voluit Hendrik Berents van de Muijl.
 
Hendrik was 13 jaar ouder dan Maria die op 19 september 1717 is gedoopt en dat jaar geboren zal zijn. Later (o.a. in 1860 en 1911) zouden er nog zeker drie huwelijken meer volgen tussen personen Muil en Van der Meij, deze families hebben dus wat met elkaar. Daarnaast komt de familie Van der Meij ook voor in mijn kwartierstaat en is daarom ook van deze familie een speciale pagina gemaakt.

Hendrik en Maria krijgen negen kinderen welke zijn geboren in de periode 1740-1758, allen op de Muil. Op 2 maart 1747 en 26 december 1749 overlijden twee kinderen, dit kunnen Jan en Jenneken zijn geweest omdat van hen verder niks meer vernomen wordt. Het overleden kind van 1749 kan ook Berent zijn geweest en er wordt daarbij melding gemaakt van de "Kleine Moil", hier woonde de familie Muil dus! Op 7 juni 1762 overlijdt nog een kind (waarschijnlijk Geertjen) en wordt alleen over "de Moijl" gesproken.
 
Aaltjen wordt in 1761 aangenomen als lidmaat en vertrekt in 1774 naar Deventer, verder is over haar niets bekend. Wij besteden verder aandacht aan twee kinderen: Jannes en Berend. Jannes is gedoopt 19 maart 1747 en is twee getrouwd geweest: op 23 februari 1777 trouwde hij met Hadewig Meijer en na haar overlijden hertrouwde hij op 18 november 1798 met Elisabeth Sprikkelman. Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren en met Elisabeth kreeg Jannes acht kinderen. De jongste werd geboren in 1813, Jannes was toen al 66 jaar oud.
 
Jannes en zijn kinderen zouden de naam Muilerman of Muileman krijgen en Jannes is daarmee min of meer de stamvader van velen met de naam Muile(r)man. De familie woonde mogelijk in Gorssel op het goed Schurink vlakbij Dommerholt aan de IJssel. Jannes is daar overleden op 26 juli 1825. Elisabeth, die 28 jaar jonger was dan Jannes, is er overleden op 4 december 1836. Zoon Harmen en later kleinzoon Hendrik Jan wonen later met hun echtgenotes op 't Schurink. De bewonersgeschiedenis van deze boerderij staat beschreven op Boschterhoek pagina van de Eesterhoek website.

Wij besteden verder geen aandacht aan de nakomelingen van Jannes, maar maken een uitzondering voor kleinzoon Hendrik Muileman die op 23 maart 1844 werd geboren als zoon van Harmen Muilerman en Berendina Mensink. Hendrik trouwde namelijk met Antje Dijkerman, achterkleindochter van hierboven reeds genoemde Garrit Dijkerman. Garrit was van dezelfde leeftijd (6 jaar ouder) als Jannes en woonde in boerderij 't Dijker welke op nog geen 200 meter afstand van de Muijl stond en staat, Jannes en Garrit waren dus buurjongens. Uit deze boerderijnaam ontstond de familienaam Dijkerman waarover van alles te lezen is op de Dijkerman pagina. Later zou Garrit boeren op de Grote Muijl wat overigens niet de boerderij is waar de familie Muil woonde. Uiteindelijk is Garrit overleden in Gorssel op het erve Hofman waar ook de familie Van der Meij woonde. Afijn, mooi is het dat Hendrik en Antje nakomelingen zijn van Gorsselse families die kort bij elkaar zijn ontstaan en dat hun huwelijk de saamhorigheid van deze families middels hun ja-woord op 7 februari 1874 bevestigde. Het echtpaar trouwde in Gorssel in Gorssel, maar woonde in aan de andere kant van de IJssel in de gemeente Voorst waar hun negen kinderen werden geboren. Later kwam het echtpaar weer terug naar de gemeente Gorssel alwaar Antje is overleden op 19 december 1916 en Hendrik op 23 mei 1921.
  


Informatie over Berend Muijl hieronder.

Maria van der Meij is overleden op 2 maart 1762. Bij het overlijden van Maria wordt vermeld dat zij is overleden op de Kleine Muil. Hiermee lijkt het raadsel dus opgelost: de familie Muil woonde op de Kleine Muil! De overlijdensdatum van Hendrik is niet bekend, maar dat is in ieder geval na 11 juli 1768 toen hij nog Hendrik "Beernse" als bouman op de Muile wordt genoemd in een akte van peindinge.

De luchtfoto hiernaast van de Kleine Muil is in de jaren vijftig gemaakt.
 
Berend Muijl
 
Met Berend loopt de stamlijn richting Hendrika Muil en dus Strookappe. Hij is gedoopt op 15 februari 1756 en aangenomen als lidmaat van de kerk op 22 maart 1796 als Berent Hendriks Muilman. Op 10 januari 1790 trouwde hij met Aaltjen Berends Scholten, dochter van Berent Braamkolk en Ida Scholten. Aaltjen is gedoopt op 20 januari 1765 in Gorssel. Omdat vader Berent en Aaltjen als Scholten door het leven gaan, zal deze familie op het erve Scholten in de Eesterhoek hebben gewoond. Deze is gelegen tussen de Muil en de Duizend Vreezen. Vader Berent heet oorspronkelijk Braamkolk en zal dus afkomstig zijn van het erve Braamkolk, gelegen tussen de Muil en de IJssel. De Gorsselse Eesterhoek was een kleine wereld net als de Holtense Beuseberg.

Berend en Aaltjen gaan wonen op het erve Peerdekate in de Gorsselse Boschterhoek. Aangenomen wordt dat zij hier na hun huwelijk zijn gaan wonen, met zekerheid wonen ze hier in 1815 als Berend "Muilleman" op huisnummer 2 van de Peerdekate wordt geregistreerd als hoofd der huisgezin en vrijwel zeker is het dat ze er in 1793 wonen omdat toen Egbert Peerdekamp, de laatst bekende hoofdbewoner, vertrok naar Warnsveld. Er worden zeven kinderen geboren, zes dochters en één zoon genaamd Engbert. Het laat zich laat raden dat het Engbert is die de Muil stamlijn doorzet.
 
Dit zijn de kinderen met geboortedata van Berend en Aaltjen:
     
1. Maria 31-05-1790
2. Maria 20-07-1792
3. Engbert 12-01-1795
4. Hendrika 22-10-1797
5. Berendina 07-04-1800
6. Janna 15-01-1804
7. Jenneken 29-12-1807
 
De eerste Maria is voor 20 juli 1792 overleden aangezien toen opnieuw een Maria werd geboren. Zij was een langer leven gegund en overleed op 20 augustus 1866 en was getrouwd met Willem Ooijtink. Hendrika was niet getrouwd en is overleden op 8 juni 1848, zij woonde toen op het erve Bosser in Gorssel, deze ligt niet ver van de Peerdekate.

Berendina
trouwde met Gerrit Stegeman en woonde met hem in Okkenbroek alwaar zij op 10 maart 1869 is overleden. Eerder dat jaar op 20 januari is Janna overleden in Deventer waar zij woonde met haar echtgenoot Lambert Willem Kuijt.

Dochter Jenneken is overleden op 29 maart 1810 en in het begraafregister wordt zij genoemd als dochter van Berend Peerdekate! Met zekerheid kan dus ook gesteld worden dat Berend toen hier gewoond heeft.
 
Aaltjen Scholten is overleden op 10 juli 1824 en Berend Muil is overleden op 6 juni 1833, beiden op het erve Vossebeld in Gorssel (Joppe). Zij woonden hier in bij zoon Engbert die het boerderijtje tussen 1815 en 1821 heeft gesticht. Dat zal voor 1819 zijn geweest want dan overlijdt Albert Bluemink, opvolger op de Peerdekate, op deze boerderij. Hij was getrouwd met Catharina Dommerhold en de trouwdatum is de aanwijzing voor de vertrekdatum van de familie Muil van Peerdekate, maar is helaas nog niet gevonden.
 
Het huis en erf van erve Vossebeld stond anno 1832 kadastraal bekend onder B389 en was 66 m2 groot. Daarbij hoorde ook nog een hectare heide (B386), anderhalve hectare bouwland (B388) en een klein stukje bos (B387).
De boerderij is kort voor 1865 afgebroken en iets verderop opnieuw gebouwd omdat er de spoorlijn aangelegd werd. De boerderij is toen op een kleine heuvel gebouwd en overlevering vertelt dat dit bij een vossenbult was, maar de naam Vossebeld bestond daarvoor dus al. Mogelijk is de naam toen al ontleend aan dezelfde vossenbult.
 
 
 
Engbert Muil
 
Engbert is geboren op 12 januari 1795 en was de enige zoon van Berend Muil en Aaltjen Scholten en dus de aangewezen persoon om zijn ouders op te volgen op de boerderij. Hij doet dit samen met Janna Meijer met wie hij trouwde op 18 april 1823. Janna is geboren op 7 september 1792 in Bathmen als dochter van Gerrit Meijer (ook Plasman) en Geertjen Roelofs Bloemendal. Engbert en Janna krijgen zes kinderen:
1. Bartjen 23-11-1823
2. Gerritjen 28-12-1825
3. Albert 16-12-1827
4. Grade 12-10-1829 24-03-1830 overleden
5. Gerrit 24-09-1831
6. Engbert Jan 16-08-1835
 
Het signalement van Engbert: met een lengte van 1 meter en 72 centimeter was hij best lang voor z'n tijd. Hij had een rond aangezicht en dito voorhoofd. Blauwe ogen en daaronder een spitse neus, een grote mond (letterlijk bedoeld) en een ronde kin. En hij had blond haar. Blonde haren, blauwe ogen ... Engbert wilde eigenlijk Egbert genoemd worden, dit kan worden geconcludeerd uit een akte van 25 juli 1846 waarin de naam Engbert wordt gewijzigd in Egbert. In deze akte krijgen Egbert en Janna een hypotheek van 350 gulden van Antoni Brants, bewoner van het huis ter Joppe. De Vossebelt dient daarbij als onderpand.
 
Oudste dochter Bartjen is degene die later de boerderij zou voortzetten, zij krijgt deze in 1864 geschonken van haar ouders en was toen getrouwd met Jan Veldink met wie zij op 14 april 1848 in het huwelijk trad. In 1884 zouden zij op hun beurt de boerderij schenken aan hun zoon Engbert Veldink die toen trouwde met Jantje Braamkolk. De naam Muil verdwijnt zodoende van het erve Vossebeld en is helemaal verdwenen als Bartjen op 6 december 1906 overlijdt. Bartjen was overigens ook nog getrouwd met Hermanus Kroese, hij overleed op 1 juni 1847. Jan Veldink is overleden op 28 juni 1902.
 
Gerritjen trouwde met Gerrit Kiffer op 25 juni 1852. Hij is afkomstig van het erve Kiffer in het buurtschap Tjoene van de gemeente Diepenveen en is er op 19 januari 1822 geboren. Gerrit en Gerritjen woonden vlakbij de Botter in Harfsen, niet ver van Erve Strookappe, en kenden daardoor de familie Strookappe goed. Bij het huwelijk van Hendrika Muil (dochter van Albert Muil) en Hendrik Jan Strokappe op 12 november 1881 was Gerrit Kiffer getuige en werd hij genoemd als oom van de bruidegom, wat natuurlijk bruid had moeten zijn. Gerrit is overleden op 22 januari 1889 en Gerritjen overleed op 9 april 1891.
 
Gerrit Muil trouwde op 10 februari 1860 met Lena van der Meij, dochter van Gerrit Berend van der Meij en Aleida Smeenk. Het was daarmee het tweede Muil - Van der Meij huwelijk in Gorssel en er zouden er nog een paar volgen! Het eerste huwelijk was uiteraard die van Hendrik Muil (Muijl) en Maria van der Meij, wiens broer Berent de voorvader van Lena is. Op de Van der Meij pagina is van alles over deze familie te lezen. Gerrit was bij zijn trouwen nog dienstknecht, maar werd later tolgaarder. Hij is op 56-jarige leeftijd in Gorssel overleden op 14 juli 1888 en Lena is overleden op 18 maart 1886 en werd 52 jaar oud. Zij was geboren op 1 juli 1833.
 
Van de jongste zoon Engbert Jan is een foto en hij is hiermee de oudste Muil die op een foto is te zien, hij is de oude man in het midden op de foto hiernaast. Links naast hem (voor de kijkers rechts) zit zijn oudste zoon Gerrit Muil en aan de andere zijde zit diens vrouw Johanna Voupel. De zeven meisjes eromheen zijn de dochters van Gerrit en Johanna, namelijk staand v.l.n.r. Jantjen, Dina, Harmina en Gerritje en zittend v.l.n.r. Aaltje, Stina en Naatje (Jo).

Engbert Jan trouwde op 19 januari 1865 met de Holtense Harmina Schoolderman. De eerste paar jaren woonde het echtpaar in Gorssel en daar werd op 20 augustus 1867 ook zoon Gerrit geboren, daarvoor was dochter Johanna Willemina Muil al geboren. Daarna verhuist het gezin naar Holten waar Johanna Willemina op 28 juli 1868 is overleden. In Holten woonden ze eerst in Dijkerhoek en daarna in de Look en er worden vier kinderen geboren. Tussen 1875 en 1878 verhuist de familie weer terug naar Gorssel waar nog eens vier kinderen worden geboren. In totaal tien kinderen dus waarbij opgemerkt dat de twee jongste kinderen een tweeling waren waarvan er één dood is geboren.
 
Harmina Schoolderman is op 9 november 1842 geboren en op 13 april 1897 overleden en werd dus 54 jaar oud. Het jaar daarop, in 1898, doet Engbert Jan Muil bij een veiling een bod op het boerderijtje "De Prins" aan de Flierderweg in Gorssel en wordt met een bod van 1800 gulden de eigenaar. Maar als 63-jarige weduwnaar ziet Engbert Jan het niet zitten alleen op de Prins te gaan boeren en vraagt zijn zoon Gerrit en Johanna Voupel (die elkaar op 28 januari 1899 het ja-woord gaven) er met hem te gaan wonen. En zo gebeurde het dat de Prins vanaf 1900 bewoond werd door de mensen op de foto hierboven: Engbert Jan, Gerrit & Johanna en hun zeven dochters die in de periode van 1899 (toen Gerrit en Johanna nog in het dorp woonden) tot 1912 werden geboren. De boerderij leverde niet genoeg op om het gezin te onderhouden en Gerrit nam daarom een bijbaantje als orgeltrapper in de kerk waarmee hij van zijn hobby zijn werk kon maken, hij was namelijk een liefhebber van muziek. Een andere passie van hem zijn paarden en toevallig is het zo dat de Prins tegenwoordig een manegebedrijf is. Vader en zoon Muil overleden beiden in 1923: Engbert Jan op 23 juni en Gerrit op 17 november.
Engbert Muil is overleden op 4 mei 1867 en Janna Meijer is overleden op 28 november 1873.
Albert Muil
 
Geboren op 16 december 1827 als oudste zoon van Engbert Muil en Janna Meijer. Albert trouwt op 31 januari 1856 in Diepenveen met Hendrika Baankreis. Haar voorgeschiedenis is dat zij is geboren te Holten op 4 augustus 1828 als dochter van Hendrikus Baankreis en Hendrika Landeweert (ook Klein Ovink).
 
De familienaam Baankreis is afkomstig van Almen waar erve de Baankreis stond en nog steeds staat. De opa van Hendrika was Derk Baankreits die tussen 1781 en 1786 verhuisde van erve Baankreis naar erve Dolderman bij Lettele en nadien Derk Dolderman heette. Hij was getrouwd met Hendrika Besselink, oma van Hendrika dus. In 1808 dragen ze de boerderij over aan hun dochter Truij die het jaar daarvoor was getrouwd met Harmen Stoevenbeld. In 1831 wordt de boerderij overgenomen door hun dochter Janna Dolderman en haar echtgenoot Jan Smale. Zij zijn de grootouders van Jantje Smale die in 1912 trouwde met Hendrik Jan Strookappe! Jantje Smale en Hendrik Jan Strookappe hebben dus uiteindelijk met Derk Baankreits en Hendrika Besselink gezamelijke voorouders.
Erve Evertjes in Holten
Even weer een stapje terug naar Hendrikus Baankreis, vader van Hendrika. Hij trouwde op 6 november 1822 met Hendrika Klein Ovink. Zij bleven dus niet wonen op erve Dolderman en verhuizen naar Holten. Hier wonen ze eerst in het bekende buurtschap Beuseberg op erve Evertjes. Deze boerderij heeft als adres huis 209 en staat niet ver van erve Strokappe die huisnummer 217 heeft. Later zou erve Evertjes elders in de Beuseberg worden herbouwd, aan de huidige Evertjesweg. Tussen 1826 en 1828 wordt er verhuisd naar buurtschap Dijkerhoek waar Hendrika geboren is.

 
Albert en Hendrika gaan na hun huwelijk wonen op de Kleine Schipper in Zuidloo onder Bathmen waar hun kinderen Jan Hendrik en Hendrika worden geboren. Op de foto's hiernaast is het boerderijtje te zien met de latere bewoners Frederik Schutte en Antonia Roeterdink.

In 1863 verhuizen Albert, Hendrika en de twee kinderen naar het Holtense Neerdorp waar hun derde kind Egberdina wordt geboren. Ze wonen er op erve Rutgers aan de huidige Rutgersweg, huisnummer 123 anno 1811-1850.
 
In 1872 verhuist de familie Muil naar Harfsen en gaat er wonen op erve Nachtegaal aan de huidige Heideweg. Deze ligt vlakbij de Kleine Koekkoek waar de Strookappe familie van 1835 tot 1844 heeft gewoond. In 1882 gaat de boerderij over naar zoon Jan Hendrik en later naar diens zoon Albert. De boerderij is momenteel nog steeds het eigendom van nakomelingen van Albert Muil al komt de familienaam Muil nu niet meer voor op de Nachtegaal.

Albert Muil is overleden op 18 juni 1898 en Hendrika Baankreis op 14 april 1895.
 
Zoon Jan Hendrik is geboren op 9 oktober 1857 en trouwde op 13 mei 1882 met Gerritdina Johanna Hofmeijer, geboren te Warnsveld op 19 april 1856. Zij blijven wonen op het erve Nachtegaal in Harfsen en Jan Hendrik is er uiteraard landbouwer van beroep, maar bij zijn trouwen was hij nog klompenmaker. Zij krijgen drie kinderen: Hendrika (26-07-1884), Albert Jan (24-08-1887) en Leida (11-04-1890).

Hendrika trouwde op 27 april 1907 met Martinus Mulderij en is overleden op 4 april 1944. Opvallend is dat zoon Albert Jan en dochter Leida trouwen met Van der Meij´s en dat deze ook nog eens broer en zus van elkaar zijn! We hebben het over Bartha Johanna en Hendrik Jan van der Meij van de Galette in Gorssel. Bartha Johanna van der Meij trouwt op 25 maart 1911 met Albert Jan Muil en gaat op de Nachtegaal wonen. Leida Muil trouwt op 27 mei 1911 met Hendrik Jan van der Meij en gaat op de Galette wonen. Uiteraard met goedkeur van de wederzijdse ouders die hun kinderen goed zien terechtkomen. Ouders van Bartha Johanna en Hendrik Jan zijn Hendrik Jan van der Meij en Bartha Johanna Klein Baltink en over deze mensen en vele andere Van der Meij personen is van alles te lezen op de Van der Meij pagina.
 
Een foto van Jan Hendrik Muil is er vooralsnog niet dus illustreren wij dit verhaal met foto´s de (schoon)kinderen met v.l.n.r. Leida Muil & Hendrik Jan van der Meij, Hendrika Muil & Martinus Mulderij en Bartha Johanna van der Meij voor de Nachtegaal
 
Jan Hendrik Muil is overleden op 28 mei 1938 en Gerritdina Johanna Hofmeijer is overleden op 18 maart 1931, beiden op de Nachtegaal in Harfsen.
Dochter Egberdina is geboren op 19 april 1865 op het erve Rutgers in Holten. Ze trouwt op 14 mei 1887 met Karel Kloppers uit het Gelderse Hengelo en was toen dienstmeid van beroep. Karel was dienstknecht van beroep. Hij is geboren op 28 oktober 1864. Egberdina en Karel Kloppers woonden aan de Mashutweg in Harfsen vlakbij katerstede Draassel welke zij lieten afbreken en 200 meter er vanaf een nieuw boerderijtje bouwden waar zij gingen wonen.
 
Egberdina en Karel krijgen zes kinderen waarvan hiernaast een overzicht. Aaltje en Heintje zijn tweelingen en zijn geboren op 21 november 1893.

Egberdina is overleden op 21 mei 1938, precies een week voor het overlijden van haar broer Jan Hendrik.
Hun akten van overlijden zitten achter elkaar in het overlijdensregister van Gorssel.


Karel Kloppers is overleden op 14 februari 1943.
   
1  Jantje Kloppers (1888-1890)
 
2  Johanna Hendrika Kloppers (1891-1973)
  Gerrit Willem Schutte
 
3  Aaltje Kloppers (1893-1952)
  Jan Brinkman
 
4  Heintje Kloppers (1893-1959)
  Johan van Gorssel
5  Gerrit Jan Kloppers (1904-1964)
  Hendrika Johanna ter Haar
 
5  Hendrikus Kloppers (1907-2001)
 
  Johanna Gerritdina Wesseldijk
 
 
Hendrika Muil
 
Hendrika Muil is mijn overgrootmoeder en zij trouwde op 12 november 1881 met Hendrik Jan Strokappe en ging wonen op het Erve Strookappe in Harfsen. Hoe het haar daar verder verging is uitgebreid te lezen op de Hendrik Jan pagina van deze website alwaar ook nog wat meer informatie over Jan Hendrik en Egberdina Muil te vinden is.
Stamboom van de familie Muil (tekst)
 
 
Voor aanvullingen, correcties en foto's over de familie Muil zou het mooi zijn als u contact met mij wil opnemen. Alvast bedankt!
 
 
© 2008-2019 Erwin Strookappe