Kwintenberg
 
Deze pagina is nog in opbouw. Binnenkort is hierop de geschiedenis van de familie Kwintenberg te lezen welke ontstond in Holten.
 
Stamboom van de familie Kwintenberg (grafisch)
 
Net als bij de Strookappes hebben ook de Kwintenbergs hun oorsprong bij de Lavarne boerderij in de Holtense Beuseberg. Een andere overeenkomst met Strookappe is dat de Kwintenberg boerderij, en daarmee de Kwintenberg familienaam, is ontstaan circa 1743. Maar de belangrijkste schakel is toch wel Hendrina, die als Kwintenberg is geboren en als Strookappe is overleden en de stammoeder is van vele Strookappes. Waar Hendrina geboren is en wie haar voorouders waren, is te lezen op deze pagina die het ontstaan van de familie Kwintenberg beschrijft.
 
 
De familie Kwintenberg woonde in de gelijknamige boerderij op de Zuurberg in de Beuseberg, hemelsbreed nog geen kilometer van de Strokappe en gelegen nabij de tegenwoordige Julekesweg. Deze boerderij wordt in 1743 gesticht door Geeskens vader Willem Engberts die uiteindelijk de boerderijnaam Kwintenberg ook als familienaam zou gebruiken. De naam is wellicht afgeleid van de (Zuur)berg en mogelijk op vijf heuvels aldaar aangezien kwint vaak staat voor het getal vijf. Het kan dus zijn dat het boerderijtje gebouwd is tussen vijf heuvels. Willem is vier keer getrouwd geweest en had in totaal 15 kinderen. Geesken is zijn zevende kind en is op 1 maart 1756 geboren uit zijn derde huwelijk gedateerd 28 april 1748 met Hendrine Alberts, dochter van Albert Gerrits Broens en Grietjen Hendriks Geerlichs en geboren op 2 februari 1721. Jawel, deze Grietjen was familie van eerder genoemde Engbert Hendriks Geerlichs, namelijk zijn zus. Willem trouwde dus met zijn nicht en Geesken is dus een dochter van een neef en nicht! Willem en Hendrine waren bouwlieden als zovelen in de Beuseberg. Er is geen foto van boerderij Kwintenberg (huisnummer 237 in periode 1811-1850) maar wel van het boerderijtje ernaast welke werd gepacht door Engel Kwintenberg, halfzusje van Geesken. Zie foto hiernaast.
 
Bovengenoemde Hendrine Alberts Broens was de derde vrouw van Willem Lavarne Kwintenberg. Zijn eerste vrouw was Judeken Hendriks, zijn tweede vrouw was Harmine Gerrits Wever en hij huwde ten slotte Alberdina Hendriks Tempelman. Een zus van laatstgenoemde is Jenneken Hendriks Tempelman en zij was getrouwd met Teunis Lavarne Bargman, broer van Willem. Eerder was Teunis getrouwd met Griete Gerrits Wever, jawel, zus van Harmine Gerrits Wever, de tweede vrouw van Willem. Maar het wordt nog mooier, want de huwelijken van de gebroeders Lavarne en de gezusters Tempelman vonden ook nog eens op dezelfde dag plaats. Deze heugelijke dag was 14 december 1760.
In 1819 wonen Roelof Kwintenberg en Aaltjen Nijenhuis op het Kwintenberg. Roelof was eigenaar geworden door erfopvolging. Op 13 november van dat jaar verkoopt hij de katerstede aan Aleida Bouwhuis te Deventer, zij is een grondeigenaresse. De verkoopprijs bedraagt 200 gulden. Het erve Kwintenberg wordt in de verkoopakte omschreven als het huis 237 met 2 ha landerijen gelegen tussen het land van Derk Jurriens (oftewel het erve Derkes, huis 230) en ten zuiden van het erve Rietberg met huisnummer 231. Waarschijnlijk had Roelof het geld nodig en bleef hij wel op de boerderij wonen.
 
Op 4 juni 1832 is Roelof Kwintenberg echter overleden in het pand Beuseberg "gene" en dit duidt erop dat Roelof wel de Kwintenberg voor zijn dood heeft verlaten, want deze had immers het huisnummer 237. Opvallend is het echter dan wel weer dat Aleida Bouwhuis (die niet in Holten heeft gewoond) op 24 augustus van hetzelfde jaar 1832 het erve Kwintenberg verkoopt. Kopers zijn Jan Goldenbelt en Jenneken Reterink uit Espelo. De verkoopprijs bedraagt 500 gulden waarvan 400 gulden in termijnen en pacht wordt betaald. Jan is overleden in 1838 en Jenneken, die in 1842 hertrouwde met Egbert Borkent, is overleden in 1852 en woonde toen zeer waarschijnlijk nog in de Kwintenberg. Egbert is daarna gaan inwonen bij zijn dochter in het erve Evertjes (zie de Muil pagina voor een foto) maar zijn stiefdochter Hendrika Goldenbelt (getrouwd met Gerrit Beldman en later Gerrit Stitteler) bleef er wonen. Het huisnummer in deze periode 1850-1860 was nummer 44 en werd nummer 78 in de periode 1860-1870. Het is nog niet duidelijk wanneer de oude boerderij is afgebroken.

Hendrik Kwintenberg, zoon van Roelof Kwintenberg, woonde ondertussen al op de nieuwe Kwintenberg boerderij. Hij trouwde op 28 juni 1834 met Aaltjen Slagman en ging toen met haar op de nieuwe boerderij wonen. Maar waarschijnlijk woonde hij er al eerder samen met zijn vader die in deze boerderij zal zijn overleden op 4 juni 1832. De boerderij zal niet lang voor deze datum zijn gebouwd, want hij staat niet gemarkeerd op de kadastrale kaart van 1832. De boerderij is aan de doorgaande weg gebouwd, afstand van de oude Kwintenberg naar deze weg was circa 300 meter. Deze doorgaande weg zou later naar de Kwintenberg boerderij en/of familie worden vernoemd en kreeg de naam Kwintenweg.
 
Een opmerkelijk huwelijk is die tussen Albert Kwintenberg, zoon van Hendrik Kwintenberg en Derkje Klein Nagelvoort, dochter van Geertrui Essen. Zij trouwden op 23 april 1868 en woonden op het erve Klein Nagelvoort in de Borkeld.
 
Volgende bewoners: Roelof Kwintenberg en Egberdina Oosterkamp. Zij hebben geen opvolgers.
Volgende bewoners: Gerrad Schoneveld en Gerritdina Koetsier, nichtje van Gerrit Jan Strookappe uit Raalte. Na haar overlijden hertrouwt Gerrad met Hanna Kappert, dochter van Hendrika Agterkamp. Bijnaam van Gerrad was "Hik-Garrat".
 
 
Op de foto's hierboven zien we een aantal Kwintenberg personen uit Rijssen. Op de linkerfoto Geertrui Reurslag die op 7 oktober 1876 trouwde met Gerrit Jan Kwintenberg, zoon van Hendrik Kwintenberg en Aaltjen Slagman. Daarnaast zien wij Mannus Kwintenberg, zoon van Gerrit Jan en Geertrui, en zijn echtgenote Dina de Wilde. Dit echtpaar had zeven kinderen waarvan de jongste op 27 juli 1929 op 9-jarige leeftijd overleed. Dit is Manna, het meisje op de foto rechts.
 
Stamboom van de familie Kwintenberg (tekst)
 
 
Voor aanvullingen, correcties en foto's over de familie Kwintenberg zou het mooi zijn als u contact met mij wil opnemen. Alvast bedankt!