Loo-Rijssen
 

De Stro(o)kap(pe) tak van deze pagina is weliswaar hele verre familie van de Harfsense Strookappe familie, maar mag niet ontbreken op deze website. Er bestaan namelijk slechts twee Strookappe takken welke hun oorsprong hebben in Holten en daar is deze één van en de enige die rechtstreeks afstamt van de eerste Strokappe naamdrager, Willem Strokappe. Uiteindelijk zullen in deze tak ook de namen Strookappe en Strokappe voorkomen, en daarbij ook nog eens de varianten Strookap en Strokap. Deze verbastering is ontstaan met de geboorteakte van Jannes Strokap in 1838 en heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat juist de naam Strokap tegenwoordig veruit de meest voorkomende naam is in deze tak.

 
 

Albert Strokappe

 
De stamvader van de Rijssense tak is Albert Strokappe, zoon van Harmen Alberts Strookappe en Jenneken Willems Lavarne uit Holten en geboren op 3 december 1769. Albert is getrouwd op vrijdag 17 oktober 1800 in Diepenveen met Hendrika Kreijken, afkomstig uit Colmschate waar Albert dan ook woont. Met Colmschate wordt het schoutambt bedoeld welke uit verschillende buurschappen bestonden waaronder Riele en Oxe. Later zou dit overgaan in de gemeente Diepenveen.
 
Hendrika is de dochter van Egbert Kreijken en Maria Hendriks en is geboren in Riele in de gemeente Diepenveen en gedoopt op 10 maart 1765. Zij is afkomstig van erve Kraaiken (ook wel Doornenkamp en Hoornink) in buurschap Riele en het is waarschijnlijk dat Albert daar is ingetrouwd.

Erve Kraaiken bestaat niet meer en heeft gestaan op de huidige plek van Kolkmansweg 5 aan de rand van het dorp Schalkhaar. Erve Kraaiken is afgebroken in 1915. Daarvoor, in 1872, werd Nieuw Kraaiken (ook wel Kreijerei) gebouwd welke vlak naast het oude Kraaiken stond. Deze boerderij is in 1958 afgebroken en de tekening hiernaast is van deze boerderij.

Naam van Albert in de huwelijksakte wordt geschreven als Stroocap! Uit het huwelijk met Hendrika wordt zoon Egbert geboren op 26 februari 1801. Hendrika Kreijken overlijdt later dat jaar (zij is begraven op 6 augustus 1801) en als mombers over Egbert worden Willem Harmelink en Garrit Kolkman aangesteld. Hendrik Kreijken, broer van Hendrika, neemt de opvoeding van zijn neefje Egbert op zich en het lijkt er dus op dat vader Albert Strokappe dan niet meer op het erve Kreijken woont.

Albert hertrouwt op 17 mei 1807 in Bathmen met Henders Willemsen, boerin op den Brits onder Loo en daarom ook wel Henders Brits genoemd, dochter van Willem Hendriks Geltink en Jenneken Janzen op de Haar en sinds oktober 1806 weduwe van Hendrik Derksen Klein Oonk. Uit dit huwelijk wordt op 15 april 1810 Hendrika Strokappe geboren, volgens gebruik vernoemd naar de overleden echtgenote van haar vader en toevallig ook vernoemd naar de overleden echtgenoot van haar moeder. Een ander gebruik was het overigens om de eerste zoon te vernoemen naar de grootvader van vaders kant en de eerste dochter naar grootmoeder van moeders kant. In de stamboom zijn hiervan talloze voorbeelden te herkennen, zoals bijvoorbeeld de vele Jannen in de Harfsense tak die zijn vernoemd naar Jan Strokappe. Afijn, Hendrika wordt maar zes jaar oud en overlijdt op 24 maart 1816 als Hendrika Brits.

De boerderijnaam Brits wordt dus gebruikt i.p.v. de familienaam Strokappe en dat zal later ook gebeuren voor anderen, zie verderop deze pagina. Albert woont met Henders in huis 80 van buurtschap Loo bij Bathmen oftewel boerderij Brits gelegen aan het huidige Britspad. Hij was bouwman van beroep. Op de foto hiernaast Erve Brits anno 2007.

De eerste vermelding van Brits dateert reeds van 1624! De naam is afgeleid van de voornaam van de eerste pachter, Brides op de Haar, en die naam is op zijn beurt weer afgeleid van Britius dat de heerlijke, de prachtige betekent. Henders krijgt de boerderij Erve Brits aan haar overgedragen in 1784. Albert trouwde er in 1807 in en zal later de naam Brits tijdelijk als achternaam aannemen. Overigens waren en zijn er nog steeds twee boerderijen: de Oude en de Nieuwe Brits. De laatste is gebouwd in 1909 als afsplitsing van Brits en heeft dus niks van doen met de familie Strookappe. Boerderij Brits wordt vanaf 1870 tot heden bewoond door de familie van Schooten.

De foto hiernaast is van de boerderij anno 1955-1956 en van net voor de verbouwing van 1957 waarbij het lagere deel omhoog getrokken is. In 2020 is het hele voorhuis van de boerderij gesloopt en compleet nieuw opgebouwd. Met een windhoos halverwege dat jaar is de grote notenboom omgewaaid, deze was meer dan 120 jaar oud. De grote linde op de foto is al eerder omgehaald/-waaid.
 
Op het kaartje hiernaast zien wij rechts Brits met nummer 244. Links op de kaart zien wij nummer 255 met de naam Langenbergs Mate. Later, en nu nog steeds, zou deze boerderij de naam "De Strookappe" krijgen. De familie Strookappe was toen al vertrokken uit Loo en er bestaat ook geen verband met de familie Strookappe en deze boerderijnaam. Op de Strookappe pagina meer informatie over boerderij De Strookappe in Loo.
 
Egbert Strookappe 
 
Zoon Egbert wordt geboren in Diepenveen op 26 februari 1801 en wordt gedoopt op 1 maart. Hij was bouwman annex boerwerker van beroep en trouwt op 15 november 1823 in Bathmen (zie huwelijksakte hieronder) met boerwerkster Fenneken Klein Oonk, geboren 24-03-1799 te Oxe en dochter van Meindert Derks Klein Oink en Teuntjen Jansen Endendijk. Dit echtpaar wordt genoemd als bouwlieden op "De Veste" maar ook als pachters van de nabijgelegen Erve Vestman (gebouwd in 1695) en het is deze boerderij waar Fenneken geboren is en gewoond heeft. De plek is aan de huidige Paddegatsteeg nabij de Oxersteeg. Vader Meindert (ook wel Meinhart of Meint) was een broer van Hendrik Klein Oink waarmee Henders Brits getrouwd was voordat zij hertrouwde met Albert Strokappe. Henders Brits was dus een tante van Fenneken Klein Oonk en feitelijk trouwde Egbert Strookappe, stiefzoon van Henders, met zijn (aangetrouwde) nichtje! Aangezien het eerste kind van Egbert en Fenneken is geboren in de gemeente Diepenveen, lijkt het logisch dat Egbert is ingetrouwd bij Fenneken in Vestman. In die periode waren Derkjen Klein Oonk (oudere zus van Fenneken) en Hendrik Geertman de hoofdbewoners van Vestman. Tussen 1825 (geboorte eerste kind) en 1828 (geboorte tweede kind) verhuizen Egbert en Fenneken naar Erve Brits en gaan wonen bij Albert Strokappe en Henders Brits.
     
Uit de nationale militie van 14-10-1823, waarin de naam wordt geschreven als Egbert Strokappe Brits, blijkt dat doordat Egbert enig zoon was, hij was vrijgesteld van dienst. Verder wordt hierin zijn signalement omschreven, zijnde: rond aangezicht, voorhoofd en kin, lichtbruine ogen en bruin haar. Zie ook de afbeelding links hiernaast. Rechts een foto van de huwelijksakte van Egbert en Fenneken.


De handtekening van Egbert in zijn huwelijksakte staat hieronder. Per ongeluk schrijft hij zijn achternaam met dubbel A. Later zou hij nog meer versies in petto hebben! Zie hiervoor de Strookappe pagina.
 
Egbert en Fenneken krijgen zes kinderen waarvan de oudste wordt geboren in Erve Vestman te Oxe en de vijf anderen in Erve Brits te Loo in de gemeente Bathmen:
 
1. Hendrik Strookappe 01-11-1825
2. Teuntjen Strookappe 05-06-1828
3. Aaltjen Strokappe 05-01-1831
4. Mannes Strokappe 22-02-1833
5. Jan Hendrik Strokappe 21-12-1835
6. Jannes Strokap 28-12-1838
 

Zie hoe bijzonder het naamsverloop is, hoe later geboren, hoe minder letters! Op de Strookappe pagina wordt hier meer over geschreven. Net zo bijzonder is het feit dat de familie in het bevolkingsregister 1830-1840 anno 1830 niet als Strokappe maar als Brits wordt genoemd. De familie bestaat dan uit vader Albert, moeder Henders, zoon Egbert, schoondochter Fenneken (wel met achternaam Klein Oonk geschreven) en de kleinkinderen Hendrik en Teuntjen. Henders overlijdt op 12 juni 1835 en Albert overlijdt op 19 juni 1836 en in het bevolkingsregister van 1840 wordt de naam weer als Strokappe geschreven. Het heeft er dus alle schijn van dat Henders Brits de naam als Brits vermeldt wou hebben. Na haar overlijden in 1835 wordt de familienaam Brits in Loo en Bathmen niet meer in burgelijke stand aktes geregistreerd. De familie was overigens protestant. Opvallend is ook dat op 17 juni 1835 (vijf dagen na het overlijden van Henders) Erve Brits wordt geveild. Kopers zijn Hendrik Baltink en zijn echtgenote Harmiena Noever die ook eigenaar waren van de nabijgelegen katersteden Goor(man) en Hofman. Verkoper is niet Albert Strokappe en/of zijn zoon Egbert, zij zijn dus geen eigenaar geweest van Erve Brits (dat waren diverse andere personen) en zijn er na de verkoop ook nog blijven wonen.

 
 
Vanuit Bathmen is het toen nog complete gezin op 3 februari 1843 verhuisd naar Heino en is daarvandaan vijf jaar later op 22 februari 1848 vertrokken naar Rijssen waar het gezin ging wonen als pachters op erve De Schutte onder de Oosterhof. Egbert werkte er als tuinman opzichter voor de baron Van Ittersum. De Rijssense Van Ittersums kwamen van het huis Nijenhuis in de gemeente Heino, wellicht dat Egbert daar dus eerder gewerkt en gewoond heeft en op verzoek van de Van Ittersums is verhuisd naar Rijssen. Beroep van Egbert in Heino was dagloner.


Alle kinderen groeiden op in Rijssen en trouwden in Wierden of Rijssen, de plaats waar vader Egbert op 5 september 1864 op locatie Buitenrot nummer 635 ook is overleden. Hij was toen 63 jaar oud en landbouwer van beroep. Het adres Buitenrot 635 is dat van erve de Schutte welke in die tijd de naam Strokap(pe) had gekregen, vernoemd naar de familie Strookappe. De foto hiernaast zou van het erve Schutte zijn, de boerderij in de achtergrond is dan het erve Mentink. De positionering komt overeen met de kadastrale kaart van 1832 maar de boerderij wijkt wel af van recentere foto's die op de Strookappe pagina zijn te zien, maar dat kan natuurlijk door een verbouwing die vaak bij achterhuizen werden uitgevoerd door uitbouw.
 
Ook al was er maar één kind met de naam Strokap, is dit toch de naam die momenteel nog verreweg het meest voorkomt in Rijssen, Wierden en omgeving. Dit heeft er mee te maken dat de overige kinderen met de naam Strokappe en Strookappe niet veel mannelijke nakomelingen hadden die trouwden èn voor verdere nakomelingen konden zorgen. Fenneken Klein Oonk is overleden op 24 november 1877 en woonde toen in bij haar dochter Aaltjen en diens gezin die op de Strokap(pe) zijn blijven wonen. Overigens werd op 7 april 1865 nog door baron Frederik Alexander van Ittersum de pacht opgezegd, maar mocht dochter Aaltjen en schoonzoon Mannus Goosen uiteindelijk toch de boerderij blijven pachten en bleef er toch nog een Strokappe op de Strokap wonen!
 
 
Hendrik Strookappe
Hendrik Strookappe wordt geboren op 1 november 1825 in Diepenveen. Waarschijnlijk vlak daarna verhuist hij met zijn ouders naar Loo waar het jonge gezin gaat inwonen bij de ouders van Egbert, Albert Strokappe en Henders Brits, op diens erve Brits. Wanneer Hendrik met zijn familie in Heino woont en boerenknecht van beroep is, wordt hij ingeschreven voor de nationale militie, maar niet uitgeloot. Toen de familie Strookappe in 1848 in Rijssen kwam wonen, was Hendrik daar niet bij. Hij was toen al 22 jaar oud en zal ongetwijfeld als boerwerker ergens anders in de kost zijn geweest.
 
Hendrik trouwt op 4 december 1852 met de 20-jarige Johanna Schuitert uit Zuna, geboren 30-10-1832, dochter van Albert Schuitert en Aaltjen van het Veer, en is dan landbouwer van beroep. Het echtpaar gaat wonen in de gemeente Wierden (waarschijnlijk Zuna), maar verhuist in februari 1853 naar Rijssen waar Hendrik gaat wonen bij zijn ouders en zijn zus Aaltjen en broers Jan Hendrik en Jannes die toen nog bij hun ouders woonden. Hij werkt er als landbouwer. Op 7 mei 1857 verhuizen Hendrik en Johanna weer terug naar Zuna. Ze wonen er samen met de vader van Johanna en Hendrik werkt er als akkerbouwer en zal er op een boerderij hebben gewoond. Johanna overlijdt er op 23 januari 1875 en het huwelijk blijft kinderloos. Overigens is Albert Schuitert op 12 juli 1794 op erve Klein Twenhaar in Holten (buurtschap Look) geboren en is hij wellicht familie van de Schuitert die mogelijk de vader is van de kinderen Willem en Aaltjen van Hendrina Strokappe.

Een jaar later hertrouwt Hendrik in Wierden op 22 juli 1876 met de 20-jarige dienstmeid Leida Trinen, dochter van Berend Jan Trinen en Elsken Wechstapel en geboren op 11 maart 1856 en dus ruim 30 jaar jonger dan Hendrik die dan Abraham al gezien heeft. Hendrik komt in december 1876 terug naar Rijssen en gaat, zonder Leida, weer in zijn ouders huis wonen waar na het overlijden van zijn vader Egbert nu zus Aaltjen en haar man Mannus Goosen de hoofdbewoners zijn geworden. In oktober 1877 komt ook Leida naar Rijssen en met z'n tweeën gaan ze wonen aan de Beek nummer 16. Blijkbaar blijft Wierden trekken, want al een jaar later verhuist Hendrik weer naar deze gemeente en gaat er wonen aan de Achtereschweg in Enterbroek en werken als landbouwer.

Uiteindelijk verhuist Hendrik op 26 april 1881 naar Holten. Dit is de plek waar hij het naar zijn zin heeft en blijft wonen. Logisch als je weet dat hier de familie ontstaan is en de oorspronkelijke Erve Strookappe er in die tijd nog steeds stond! Hendrik en Leida, die een geboren Holtense was, gaan echter niet wonen in de Beuseberg, maar in buurschap de Look op de grens met Rijssen aan de huidige Lichtenbergerweg. Waarschijnlijk bouwen ze er een eigen boerderijtje en deze krijgt de naam ... Strookappe! Hendrik had waarschijnlijk een vooruitziende blik, zag dat de Strookappe in de Beuseberg zijn beste tijd gehad had en zorgde ervoor dat met de bouw van deze nieuwe boerderij de boerderijnaam Strookappe in Holten langer behouden zou blijven.

Ook het huwelijk met Leida lijkt kinderloos te blijven totdat op 29 juni 1887 een zoon wordt geboren: Johan. Vader Hendrik is dan al 61 jaar oud! Hij overlijdt op 14 november 1912 op 87-jarige leeftijd. Leida Trinen hertrouwt op 5 januari 1922 met Willem Krekel en gaat met hem in Rijssen wonen. De katerstede op den Ligtenberg, welke 2,24 hectare groot was, had zij in 1921 al verkocht. Deze werd op 10 november 1921 geveild en verkocht aan G.H. ter Harmsel te Rijssen voor den heer J.J. ter Horst, fabrikant te Rijssen.

Leida is op 8 november 1940 te Rijssen overleden. Op de foto hiernaast staan Willem en Leida. Van Hendrik Strookappe is helaas geen foto.
 
 
Johan Strookappe  
 
 
Johan zou enig kind blijven van Hendrik en Leida. Hij is landbouwer van beroep wanneer hij op 4 april 1918 trouwt met Janna Egberts uit Rijssen, geboren 20 november 1895, dochter van Gerrit Jan Egberts en Hendrika Egbers, beiden reeds overleden bij het huwelijk van hun dochter.
Vader Hendrik was ook al overleden en het echtpaar gaat samen met moeder Leida Trinen in de Strookappe wonen. Vreemd is het dat in de huwelijksbijlagen niks te vinden is over de nationale militie terwijl de enige foto's van Johan toch duidelijk een Johan in militair uniform laten zien en de groepsfoto hiernaast zal zijn genomen ten tijde van de eerste wereldoorlog. Johan staat hier tweede van links, onder het kruisje. De meeste militairen zijn Belgen. Op de foto staat een bordje met het opschrift "Tent 6, De Nieuwe Hoop".
Op 16 september 1919 wordt dochter Leida geboren. Opvallend in de geboorteakte is dat vader Johan verklaart niet te kunnen schrijven wegens een ziekte aan de hand. Johan was namelijk door een paard in zijn arm gebeten en daardoor besmet met de ziekte tbc. Het zou een fatale beet blijken, want Johan overlijdt twee maanden na de geboorte van zijn dochtertje op 18 november 1919 en wordt maar 32 jaar oud. Zo ontstaat de situatie dat de dames Leida Trinen, Janna Egberts en Leida Strookappe alleen achterblijven in de Strookappe. De foto hiernaast is in deze tijd genomen. Zoals hierboven al geschreven hertrouwt Leida Trinen in 1922 met Willem Krekel. Janna Egberts zou dat al een jaar eerder doen en hertrouwt op 10 februari 1921 met Albert Jan Paalman die de nieuwe hoofdbewoner van de Strookappe wordt. Janna krijgt samen met Albert Jan Paalman nog drie kinderen. De Strookappe wordt in 1928 afgebroken en ernaast wordt een nieuwe boerderij gebouwd welke er nu nog steeds staat, maar niet meer de naam Strookappe heeft gekregen.
Enige tijd later verhuist de familie Paalman naar een boerderijtje (zie foto hieronder) aan de andere kant van de Lichtenbergerweg waar Leida Strookappe tot haar trouwen zou wonen. Moeder Janna Egberts is er op 15 maart 1951 overleden.
 
Leida Strookappe
 

Na het overlijden van haar vader Johan wordt Gerrit Hendrik Wibbelink (echtgenoot van Geertruida Trinen, zus van Leida Trinen) als voogd toegewezen aan Leida. Zij is overigens ook met tbc besmet geweest (heeft als gevolg daarvan haar hele leven een rode vlek op haar arm gehad) maar gelukkig zonder grote gevolgen. Leida woont aan de Lichtenbergerweg met haar moeder, stiefvader, twee halfzussen en halfbroer. In 1933 verhuist de familie naar Nijverdal. Kort daarna gaat ze werken op een boerderij in Elsen bij Markelo. De foto links is in deze periode genomen, zij was toen 14 jaar oud.
Leida trouwt al op 30 oktober 1936 en is dan nog maar net 17 jaar oud. De gelukkige is Hendrik Tempelman, zoon van Hermannes Tempelman en Johanna Anna Egbers en geboren te Holten op 20 september 1914. Hij was stoker bij de Nederlandse Stoombleekerij in Nijverdal. Het stel gaat wonen in buurtschap Zuna waar al snel hun eerste kind geboren zou worden. Leida zou moeder worden van drie zonen: Hermannus, Johan, Albert Jan en één dochter: Janna. Zij is haar hele leven in Zuna blijven wonen en is er op 7 november 2007 op 88-jarige leeftijd overleden. Hendrik Tempelman was al op 31 oktober 1974 overleden en Leida is dus 33 jaar lang weduwe geweest. Leida Strookappe was de laatste Strookappe in de hele Rijssense tak. In 1970 al was de laatste mannelijke Strookappe al overleden. Hierover straks meer.
 
 
Teuntjen Strookappe
Oudste dochter van Egbert en Fenneken en het eerste kind dat is geboren op Erve Brits in Loo. Zij is daar geboren op 5 juni 1828. Ook zij verhuist in 1848 naar Rijssen, maar doet dat een paar maanden later dan de rest van de familie. Zij woonde daarvoor al niet meer bij haar ouders, maar woonde en werkte in Zwollerkerspel als dienstmeid en in Heino als boerenmeid. In Rijssen werkte zij tot 1 maart 1856 als dienstmeid bij Aleida ter Horst. Zij trouwt pas op 37-jarige leeftijd op 23 juni 1865 met de 40-jarige Gerrit Jan Slagman, landbouwer te Wierden en geboren in buurtschap Oolde (op den Pol) van het Gelderse Laren. Hij is de zoon van Garrit Slagman en Janna Paalman en geboren op 21 mei 1825. Helaas geen handtekening van Teuntjen, want zij geeft bij het huwelijk aan niet te kunnen schrijven. Mocht ze hebben kunnen schrijven dan had zij waarschijnlijk haar voornaam niet als Teuntjen geschreven. Teuntjen hield niet van haar naam en vond Antonia (of Tonia) een stuk beter klinken! Voor haar trouwen woonde Teuntjen (want zo heette ze toch echt) nog in Enschede en was zij dienstmeid van beroep. Na haar trouwen was zij, net als haar man, landbouwster van beroep. Gerrit Jan Slagman was weduwnaar van Janna Schutmaat en had al vier kinderen dus Teuntjen had gelijk een heel gezin om voor te zorgen. Teuntjen en Gerrit Jan gaan wonen in Notter en krijgen op 3 maart 1866 samen een dochtertje met de naam Janna. Waarschijnlijk is er met de geboorte iets niet goed gegaan, want moeder Teuntjen overlijdt twee weker later op 18 maart en dochter Janna overlijdt niet veel later op 1 juni 1866. Gerrit Jan Slagman zou hertrouwen op 24 april 1868 met Jenneken Slagman en overlijdt op 3 juni 1876.
 
 
Aaltjen Strokappe
 
Op 5 januari 1831 wordt opnieuw een meisje geboren en haar naam is Aaltjen. Achternaam van Aaltjen wordt in de geboorteakte door de ambtenaar geschreven als Strokappe terwijl haar oudere broertje en zusje de achternaam Strookappe met dubbel O hadden gekregen. Vader Egbert ondertekent de akte dan ook met Strookappe, maar het zou niet mogen baten, Strokappe werd en bleef de naam van Aaltjen. Zij trouwt op 30 mei 1862 met Mannus Goosen, geboren 06-09-1834, boerwerker van beroep en zoon van Andries Goosen en Maria Bergboer uit Rijssen. Aaltjen woont dan nog bij haar ouders Egbert Strookappe en Fenneken Klein Oonk en het stel gaat bij hen inwonen op adres Buitenrot 635, waarbij aangetekend dat Mannus dat pas deed in maart 1863, hiervoor woonde hij nog in Wierden. Dit is dus het erve Schutte welke de naam Strokap(pe) heeft gekregen.

De volgende kinderen worden er geboren:

1. Egbert 10-12-1862
    
2. Maria 09-03-1865
3. Frederik Jan 05-08-1867
4. Anna 16-10-1871 
 
Beroep van Mannus werd dagloner. Aaltjen had geen beroep en zorgde voor de kinderen en haar moeder die tot haar dood in 1877 bij Aaltjen in huis woonde. Aaltjen is overleden op 16 augustus 1893 te Rijssen op adres Banis 39. Haar man Mannus Goosen is er overleden op 10 september 1899 en was toen landbouwer van beroep, wat hij waarschijnlijk al na het overlijden van zijn schoonvader is geworden toen hij hoofdbewoner van de boerderij werd. Waarschijnlijk zijn Aaltjen en Mannus in 1886 vertrokken van de boerderij welke dat jaar in opdracht van baron Van Ittersum zal zijn gerenoveerd gezien de sluitsteen van 1886 boven de achterdeur. In 1887 is er een nieuwe pachter genaamd Berend Willem Hakkert, meer hierover op de Strookappe pagina waar de boerderij nader wordt beschreven en foto's staan afgebeeld.
 
Van de kinderen is het volgende bekend: Egbert trouwt op 5 oktober 1895 met Jenneken Ulfman en blijft in het oudelijk huis wonen waar zowiezo vier zonen worden geboren. Hij is overleden op 20 december 1938. Maria trouwt op 25 april 1891 met Gerrit Jan Voortman, krijgt negen kinderen en is overleden op 11 februari 1904, nog geen drie maanden na de geboorte van het jongste kind. Haar oudste dochter Aaltjen Goosen werd op 27 maart 1888 geboren en Maria was toen ongehuwd. Aaltjen overlijdt echter één jaar later op 1 april 1889 en is niet erkend geweest door haar onbekende vader. Frederik Jan trouwt op 16 november 1889 op 22-jarige leeftijd met de 10 jaar oudere Mina Klumpers en er wordt dan één kind gewettigd. Hij is op 10 juni 1937 overleden in Apeldoorn. Anna blijft vrijgezel en overlijdt op 29 januari 1909 en wordt maar 37 jaar oud.
 
Mannes Strokappe
 
Het vierde kind van Egbert is opnieuw een zoon en hij krijgt de naam Mannes. Opnieuw wordt de achternaam geschreven als Strokappe en Egbert ondertekent nu ook met Strokappe. Mannes trouwt als laatste van de kinderen van Egbert en wel op 4 december 1874, twaalf jaar na het huwelijk van zijn oudere zus Aaltjen, met een zus van diens echtgenoot Mannus Goosen. Haar naam is Geesken, wiens achternaam als Goossen met dubbel S werd gespeld. Mannes en Aaltjen waren naast broer en zus dus ook nog eens elkaars zwager en schoonzus, een bijzondere situatie! Mannes gaat na zijn trouwen in het huis van Geesken wonen aan de Enterstraat. Ze hadden daar een boerencafé met stallen voor de paarden van de marktgangers. Deze staat rechts op de foto hieronder welke in 1910 is genomen. Wellicht dat de vrouw rechts Geesken Goossen is.
 
Bijzonder was ook de situatie waarin Mannes, als verstokte vrijgezel, terecht kwam. Geesken was namelijk weduwe van Gerrit Arend Janssen en haar gezin bestond uit acht kinderen, waarvan vier eigen kinderen en vier van de eerste vrouw van Gerrit Arend. Mannes werd dus ineens "vader" van acht kinderen, waarvan er wel een aantal volwassen waren. Je zou denken dat de 41-jarige Mannes en de 38-jarige Geesken (geboren 10-04-1836) het zo wel druk genoeg vonden, maar niets is minder waar, want de volgende kinderen worden nog uit hun huwelijk geboren:
       
1. Egbertdina Strokappe 18-10-1875 overleden 17-05-1878
2. Gerrit Jan Strokappe 25-02-1878 overleden 27-03-1879
3. Egbertdina Strokappe 25-04-1880  
       
 
Geesken Goossen was bij haar trouwen met Mannes tapster van beroep en dat zou uiteindelijk ook het beroep van Mannes worden, hiervoor (zeker bij de geboorten van zijn drie kinderen) was hij landbouwer. Voor zijn trouwen woonde Mannes in bij winkelier Gerrit Wolthuis in Rijssen. De eerste twee kinderen van Mannes en Geesken overlijden op jonge leeftijd en alleen jongste dochter Egbertdina wordt volwassen. Mannes Strokappe is overleden op 7 oktober 1885 in het huis staande aan de Enterstraat nummer 64 te Rijssen. Geesken wordt daarna hoofd van het gezin wat altijd uit veel personen heeft bestaan en woonde er met zoon Antonie Janssen, diens vrouw Berendina Janna Slagman en hun vijf kinderen en tot 1899 ook met dochter Egbertdina. Geesken is 85 jaar oud geworden en overleden op 2 juli 1921. Er is (nog) geen foto van haar, maar ze moet een tengere vrouw zijn geweest maar met een sterk hart, want ze stond een paar dagen voor haar dood nog buiten de was aan de waslijn op te hangen, zij is dan ook maar twee dagen ziek geweest. Op 22 februari 1922 wordt het onroerend goed van de familie ingezet en 14 dagen later geveild voor de erven Janssen-Strookappe en dat vindt plaats in het koffiehuis van de Wed. Strookappe. Geveild worden drie huizen aan de Enterstraat: de eerste is het huis waarin thans het koffiehuis en tapperij is gevestigd, de tweede is een huis met twee woningen en het het derde huis is een huis welke bewoond is door den Hammer. Verder wordt een bouwterrein naast het koffiehuis, een schuur met grond en een weiland in het Opbroek geveild.
 
Egbertdina verhuist op 23 mei 1899 naar Goor en gaat er werken in een hotel. Ze had toen al verkering met de Rijssense Andries Ligtenberg die zo gek van haar was dat hij op zijn klompen helemaal naar Goor liep om haar te zien. Egbertdina komt op 4 juni 1901 weer terug naar Rijssen en gaat wonen bij Andries en zijn ouders, Gerrit Jan Ligtenberg en Dina Kreijkes. Op 12 september van hetzelfde jaar trouwen ze dan.

Andries is geboren op 6 maart 1877 en was landbouwer van beroep en handelde in land en vee. Als hij naar de markt ging, droeg hij een ketting met geld om de nek. Hij trok enigzins met zijn been en stond graag met zijn duimen achter zijn vest.
 
Andries en Egbertdina woonden aan de Wal in Rijssen en Andries kreeg daardoor de bijnaam Waldrees zoals zovelen in Rijssen bijnamen hadden. Deze bijnaam bestond al, want Andries zijn opa Andries en diens grootvader Andries hadden deze bijnaam ook. Het huis op de Wal werd al eeuwen bewoond door de familie Ligtenberg en stond op de hoek bij de oude Walkerk. Andries en Egbertdina hielden niet van luxe maar wel van netjes. Egbertdina molk de koeien, deed het huishouden en zorgde voor de acht kinderen die werden geboren in de periode van 1902 tot 1920 waarvan de laatste maar vier maanden oud werd. Ook is er nog een kindje doorgeboren. Andries is op 29 november 1938 overleden en Egbertdina is overleden op 21 december 1972. Zij was regelmatig ziek, maar kwam er altijd weer bovenop en is daardoor toch nog 92 jaar oud geworden.
 
Jan Hendrik Strookappe
 
Derde zoon van Egbert en geboren op 21 december 1835. Hij heeft niet hoeven te voldoen aan de nationale militie. Op 18 januari 1860 trouwt hij met de 21-jarige Gerridina van den Barg, ook wel Gerritdina van den Berg. Zij is de dochter van Jan van den Barg en Gerritdina Waanders, geboren op 11 juli 1838 en afkomstig uit Enterbroek gemeente Wierden waar Hendrik Jan ook al woonde en werkte als boerenknecht en later als landbouwer. Waarschijnlijk trouwt Hendrik Jan in op de boerderij van de ouders van Gerridina die landbouwers in Enterbroek waren. Er worden acht kinderen geboren:
 
1. Egberdina Strokappe 01-04-1860  
2. Johanna Strokappe 19-03-1862  
3. Hendrika Strookappe 10-05-1864  
4. Gerrit Jan Strookappe 19-04-1866 overleden 18-06-1878
5. Egbert Strookappe 02-08-1868  
6. Frederik Jan Strookappe 16-01-1871 overleden 21-06-1877
7. Jan Hendrik Strookappe 28-11-1873 overleden 24-12-1876
8. Gerrit Hendrik Strookappe 15-01-1876 overleden 06-03-1876

Egberdina en Johanna worden geboren in Enterbroek en er gedoopt op resp. 29-08-1860 en 06-04-1862. De andere zes kinderen worden geboren in Rijssen waar het gezin op 21 mei 1863 naartoe verhuisde en ging wonen aan het Buitenrot, net buiten Rijssen richting Holten op het platteland, waar Hendrik Jan ging werken als akkerbouwer. Later verhuizen ze naar de Leiding nog meer richting Holten. Opvallend is dat dochter Egberdina in 1869 niet stond ingeschreven bij haar ouders in Rijssen, maar bij haar grootouders in Enterbroek en dat zij wordt genoemd als Everdiena Strookappe, geboren 10-05-1860! Wat verder opvalt is dat de kinderen geboren in Wierden de achternaam Strokappe kregen en de kinderen geboren in Rijssen de achternaam Strookappe zouden krijgen. Jan Hendrik zelf is als Jan Hendrik Strokappe geboren, maar trouwde als Jan Hendrik Strookappe en zijn naam wordt ook zo geschreven in zijn overlijdensakte d.d. 29 september 1875 waarin tevens wordt vermeld dat hij is overleden op adres Enterstraat nummer 77. Hij was toen nog maar 39 jaar oud en heeft ook niet de geboorte van zijn jongste kind mee kunnen maken. Het was echter nog maar het begin van veel ellende, want de drie jaren erop zouden ook nog eens vier van de vijf zonen komen te overlijden! De overlijdensdata staan hierboven vermeldt. In deze periode is Gerritdina nog hertrouwd en wel op 3 november 1877 met Mannus Voortman en met hem kreeg zij nog een dochter op 24 september 1879: Willemina. Oud wordt ook Gerritdina niet, want zij overlijdt op 2 maart 1880 op 41-jarige leeftijd en woonde toen aan de Boomkamp 162 in Rijssen. Dochter Willemina staat op de foto hiernaast. Zij was getrouwd met Hermannus Poortman.
 
De dochters Egberdina, Johanna en Hendrika trouwen allemaal in 1883 in Rijssen en doen dat netjes in de volgorde van leeftijd, dus eerst Egberdina, daarna Johanna en als laatste Hendrika. De huwelijksdata worden hieronder genoemd. Helaas geen handtekeningen van de dames in de huwelijksakten, want geen van allen was het schrijven machtig. Dit geldt overigens ook voor broer Egbert en vader Jan Hendrik! De handtekening hierboven is dan ook niet van hem, maar van zijn kleinzoon Jan Hendrik, een zoon van Egbert. Hendrik Jan Strokappe en Gerritdina van den Berg hebben geen enkel huwelijk van hun kinderen mogen meemaken. Het is de moeder van Gerritdina, Gerritdina Waanders, die haar toestemming tot het huwelijk van haar vier kleinkinderen verleende. Hieronder meer informatie over deze kinderen: Egberdina, Hendrika, Johanna en Egbert.
 
 
Egberdina Strokappe
Egberdina is geboren in Wierden, woonde er daarna ook nog een tijdje bij haar grootouders en woonde en werkte er als dienstbode ook nog een half jaar in 1880. Egberdina trouwde op 21 april 1883 toch in Rijssen met Gerrit Willem Witten en hij is de zoon van Arent Witten en Hendrika Tempelman. Hij is geboren in Rijssen op 27 februari 1863. Egberdina gaat bij Gerrit Willem en zijn moeder (zijn vader was al overleden) inwonen aan de Boomkamp in Rijssen. Egberdina wordt moeder van in ieder geval vijf kinderen waarvan de eerste twee in hun eerste levensjaar overlijden. Zelf wordt Egberdina ook niet oud, want zij is op 30 september 1899 op slechts 39-jarige leeftijd overleden. Zij woonde toen aan de Enterstraat in Rijssen. Een jaar later hertrouwt Gerrit Willem met Janna Vrugteveen en krijgt met haar nog een paar kinderen. Gerrit Willem is op 24 november 1923 in Rijssen overleden.
 
Johanna Strokappe
 

Over Johanna valt nog wel wat meer te vertellen. Opvallend is dat zij in de periode van mei tot december 1872, zij was toen 10 jaar oud, als enige van het gezin in Holten heeft gewoond. Waar en waarom is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat zij op 22 augustus 1883 trouwt met Hendrik Scheppink, geboren 02-12-1862, zoon van Berend Jan Scheppink en Janna Boerman. Bijnaam van Hendrik was Deenske en hierdoor kwam Johanna aan de bijnaam ít Deenswiefke. Het eerste kind van Johanna en Hendrik werd geboren op 16 oktober 1882 en was dus buitenechtelijk. In de geboorteakte staat alleen de naam van Johanna Strookappe als moeder en Jan, zo heette het ventje, werd dus geboren als Jan Strookappe. Johanna beviel niet thuis, waarschijnlijk omdat het een schande was voor de familie waarbij dient te worden opgemerkt dat haar ouders toen al waren overleden en zij (en haar zussen Egberdina en Hendrika) woonde bij haar stiefvader Mannus Voortman en diens nieuwe echtgenote Maria ter Telgte. Met het huwelijk een jaar later wordt Jan erkend als zoon van beiden en zal zijn naam zijn gewijzigd naar Jan Scheppink. Opvallend is echter wel dat het tweede kind, Jan Hendrik geboren 25 april 1884, in het bevolkingsregister van Rijssen ook als Strookappe staat geschreven en dat vader Hendrik niet op hetzelfde adres (dat van Mannus Voortman) staat geregistreerd. Hij woont namelijk bij zijn vader op adres Achter den Hagen en opmerkelijk is dat Johanna er dus niet woont, maar haar broer Egbert Strookappe èn diens zoontje Jan Hendrik wel!

Op 10 februari 1886 wordt het derde kind geboren: dochter Berendina. Het wordt nu toch echt tijd om als één gezin samen te wonen en een dag later woont iedereen in één huis aan de Steege. Later verhuizen ze naar een huis aan Achter den Hagen en zouden er nog eens zes kinderen geboren worden. Johanna was dus druk thuis als huisvrouw. Voor haar huwelijk werkte ze nog in de fabriek. Hendrik was dat ook, maar werd landbouwer en overlijdt op 27 maart 1926. Johanna en Hendrik hebben ook nog gewoond aan de Elsenerstraat en aan de Walstraat.

 
Johanna hertrouwt op 7 mei 1929 met de 76-jarige (Johanna was ook al 67 jaar oud) Arend Jan Jansen en woonde toen aan het Strùetje. Met een Duitse kar ging ze naar de vuilnisbelt om wat van haar gading te halen. Binnen een jaar zet ze haar tweede man, 77 jaar oud, op straat met de woorden "ik heb oe neet inhaald om te luibuizen, moar om te woarken". Ze gaan dan ieder apart wonen, al scheiden ze niet. Arend Jan is overleden op 26 februari 1937. Voor zijn huwelijk met Johanna is hij ook nog getrouwd geweest met Hendrika Averesch en Willemina Seppenwoolde van wie hij beiden weduwnaar werd. Zijn bijnaam was Paerejan en als beroep werkte hij met paarden bij de steenfabriek.

Oudste zoon Jan (Strookappe) Scheppink trouwde op 11 september 1909 met Gerritdiena Nijland uit Rijssen en er wordt één kind (dochter Hendrika) gewettigd, zoals hij zelf ook werd gewettigd bij het trouwen van zijn ouders. In het huwelijk zouden er nog zeven kinderen geboren worden. Bij zijn trouwen was Jan fabrieksarbeider van beroep. Gerritdiena Nijland is geboren op 13 december 1886 als dochter van Siena Johannes Nijland en Hendrika Spenkelink en als kleindochter van Willem Nijland. Later zouden nog eens twee broers en één zus zijn voorbeeld volgen en ook een Nijland trouwen! Eén van deze broers was Hendrik Jan die trouwde met Willemina Nijland die een achterkleindochter van genoemde Willem Nijland was. Ondanks het generatieverschil scheelden de dames maar twee jaar in leeftijd. Jan en Gerritdiena woonden hun hele leven aan de Bleekstraat in Rijssen. Ze woonden er samen met het gezin van hun zoon Hendrikus. Jan was een liefhebber van hanengevechten. Jan Scheppink is overleden op 31 juli 1964 en Gerritdiena Nijland is overleden op 5 juni 1969.

 
Johanna Strokappe is op 27 maart 1946 overleden in Rijssen en is 84 jaar oud geworden.
 
 

Hendrika Strookappe


Hendrika gaat na haar trouwen op 22 december 1883 samenwonen met haar echtgenoot Jan van de Maat aan de Tabaksgaarden in Rijssen. Jan is de zoon van Gerrit Jan van de Maat en Geertrui ter Harmsel en is geboren op 22 januari 1862. Het echtpaar krijgt zover bekend elf kinderen waarvan er in ieder geval één in 1899 is geboren in het Duitse Gronau waar zij dus ook gewoond zullen hebben.

In 1902 wonen zij weer in Rijssen, maar daarna hebben zij ook in het Duitse Ahaus gewoond en in november 1916 verhuizen zij van Ahaus naar Wierden en blijven er tot 1922 wonen en Jan werkt er als gemeentearbeider. Dochter Geertrui (geboren in 1885) woont dan ook een aantal jaren bij haar ouders. Zij is namelijk sinds 10-02-1914 weduwe van Hendrik Bonthuis en heeft drie kinderen om voor te zorgen. In juni 1917 komt daar nog een vierde bij en krijgt de achternaam Van de Maat. Al met al was het een drukke bedoening bij de familie van Hendrika.
Geertrui woonde waarschijnlijk in Ahaus ook al bij haar moeder. Nadat zij in 1919 hertrouwt met Albert Ruiterkamp (zie foto van het echtpaar hiernaast) verhuist zij naar Hellendoorn. In 1922 verhuizen Jan van de Maat en Hendrika Strookappe met hun twee jongste dochters Gerritdina en Janna weer naar Rijssen. Hier overlijdt Hendrika op 15 oktober 1943. Jan was al op 4 november 1940 overleden. Dochter Dina van de Maat, geboren 24 juni 1899, is getrouwd met Herman Strokap, een achterneef. Over Dina en Herman berichten wij verderop deze pagina.
 
 
Egbert Strookappe
 
Egbert is dus de enige zoon van Jan Hendrik Strookappe die de volwassen leeftijd bereikte. Bij het volwassen worden hoort natuurlijk ook het nuttigen van een borrel en dat Egbert dat deed blijkt wel uit een politiebericht waarin het volgende wordt geschreven: "Bij vonnis van het Kantongerecht d.d. 24 augustus 1886, bij verstek gewezen, veroordeeld tot een geldboete van 3 gulden, subsidiair 2 dagen gevangenisstraf, wegens openbare dronkenschap. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie van het Kantongerecht te Goor, ter standplaats Almelo, verzoekt opsporing, aanhouding, tenuitvoerlegging der straffen en bericht ". Het zou een jeugdzonde blijken, daarna heeft Egbert het altijd rustig aan gedaan met de alcohol. Van beroep was Egbert fabrieksarbeider en hij werd niet uitgeloot voor de nationale militie. Egbert trouwt op 21 mei 1887, hij is dan nog steeds 18 jaar oud, met de 23-jarige Geesken Averink uit Rijssen die dacht dat Egbert ook al wel ongeveer 23 jaar oud zou zijn. Geesken is geboren op 15 april 1864 als dochter van Arend Jan Averink en Gerritdina Tijhuis. Samen krijgen zij zes kinderen:
       
1. Jan Hendrik Strookappe 12-08-1888  
2. Gerritdina Strookappe 13-10-1891  
3. Dina Strookappe 25-01-1894 overleden 08-10-1895
4. Dina Strookappe 26-07-1897  
5. Aaltje Strookappe 26-08-1902  
6. Gerrigje Strookappe 25-09-1905  
 
Opvallend is waar en wanneer Egbert heeft gewoond. Hij is geboren in Rijssen, maar verhuist op 26 mei 1879 naar Wierden. Vreemd, want hij was nog maar 10 jaar oud en de rest van zijn familie bleef gewoon in Rijssen wonen. Hij woonde er aan de Stokreefsweg in Enterbroek bij akkerbouwer Hendrikus Velten en werkte er mee op diens boerderij. Het zal iets van een pleeggezin zijn geweest, Egbert was in maart 1880 al op 11-jarige leeftijd wees. In 1883 vertrekt Egbert naar Markelo en komt in 1884 weer terug naar Wierden en gaat werken als dienstbode. Zijn "pleegvader" Hendrikus Velten was in december 1883 inmiddels overleden. In 1885 keert Egbert terug naar Rijssen en gaat wonen bij de vader van zijn zwager Hendrik Scheppink die getrouwd was met zijn zus Johanna. Hier blijft hij nog steeds wonen na zijn trouwen op 21 mei 1887 en zijn vrouw Geesken Averink trekt niet bij hem in. Het is zelfs zo dat zijn zoontje Jan Hendrik hier is geboren en heeft gewoond. Niet voor lang, want twee dagen na de geboorte van Jan Hendrik, op 14 augustus 1888, gaat het jonge gezin verderop de straat samenwonen. Later verhuizen ze naar de Steege en weer later naar den Pol. Egberts beroep was toen krasser. Op 22 juni 1907 verhuist het hele gezin naar Goor en op 16 september 1914 verhuist Egbert, met zijn vrouw en drie jongste dochters, naar Hengelo in Overijssel waar hij werkte als sjouwer bij Stork. Daarnaast mocht Egbert graag handelen, dat kon hij goed. Zo handelde hij met konijnen in de oorlog.
Op 21 mei 1937 waren Egbert en Geesken 50 jaar getrouwd. Geesken overlijdt op 27 november 1938 in Hengelo alwaar ze toen woonde aan de Ottoweg. Egbert hertrouwt met Hendrikje Schonewille, weduwe van Hendrikus Hageman die ook in 1938 was overleden. Daarvoor was zij ook nog getrouwd met Wolter Mager. Hendrikje is geboren op 25 december 1872 in Hoogeveen als dochter van Stoffer en Margje Schonewille.

Vermoedelijk gaan Egbert en Hendrikje na hun trouwen in Rijssen wonen. Vreemd is wel dat Egbert in 1938 (nog) niet op de gezinskaart van Hendrikje, die aan de Markeloseweg vlakbij het Schwarzwald woonde, stond ingeschreven, maar hij woonde er in ieder geval wel. Op zijn Franse fiets maakte hij op hoge leeftijd nog ritjes naar zijn dochters in Hengelo. Egbert is op 17 maart 1949 in Rijssen overleden en is 80 jaar oud geworden. Hij is op 21 maart 1949 in Hengelo begraven.
Er waren maar liefst vijf dochters van de zes kinderen van Egbert en Geesken. Oudste dochter Gerritdina trouwde op 3 februari 1912 met Eduard Wolberink uit Goor. Op deze dag trouwde ook Hendrik Jan Strookappe uit Harfsen met Jantje Smale. Eduard is de zoon van Derk Jan Wolberink en Christina Hendrika Mengerink en is geboren op 22 december 1889. Gerritdina en Eduard krijgen één zoon en noemen hem Gerrit. Gerritdina Strookappe is op 17 augustus 1977 in Hengelo overleden.
Dina Strookappe, van beroep weefster, trouwde op 20 september 1919 in Hengelo met Martien Langkamp. Ze gaan in Hengelo wonen waar zij twee kinderen krijgen: zoon Willem op 2 maart 1920 en dochter Gerritje op 15 maart 1921. Martien is de zoon van Willem Langkamp en Johanna Broeze en is geboren op 26 juni 1896. Hij is geboren in Enschede, maar woonde met zijn trouwen al in Hengelo en was fabrieksarbeider van beroep. Later hadden ze samen een groentenzaak. Dina is op 23 maart 1967 in Hengelo overleden en aldaar op 25 maart begraven. Haar man Martien is overleden op 7 juni 1978.
 

Op 26 maart 1927 trouwt Aaltje in Hengelo met plaatsgenoot Gerrit Albertus Bovenhorst, zoon van Jan Hendrik Bovenhorst en Gerritdina Bolte en geboren op 3 oktober 1899. Bij zijn trouwen was hij grof-bankwerker van beroep en werkte voor Stork. Ze blijven wonen in Hengelo waar dochter Gerritdina in 1928 wordt geboren. O
p 18 augustus 1932 wordt er verhuisd van Hengelo naar Haarlem, omdat de productie van Stork werd verplaatst naar Haarlem. Ze woonden daar eerste een jaar aan de Reigerstraat, daarna ongeveer vijf jaar aan de Bataviastraat en toen naar de Slachthuisstraat alwaar dochter Gusta in 1940 is geboren. Aaltje heeft nooit goed Hollands leren spreken en sprak een mengelmoes van Hollands en Twents. Ze kon mede daardoor moeilijk aarden in "Holland". In de oorlog was het daar ook al een stuk moeilijker dan in Twente en daarom stuurden Aaltje en Gerrit hun dochters in de hongerwinter met het kindertransport naar Hengelo waar ze bij de jongste broer van Gerrit gingen wonen. In juli 1974 verhuisden Aaltje en Gerrit naar Schagen waar Gerrit op 3 oktober (zijn verjaardag) 1974 is overleden. Aaltje is overleden op 16 januari 1985 in een verpleegtehuis te Alkmaar.
 
Gerrigje Strookappe is de jongste dochter van Egbert Strookappe. Op de foto links staat zij in een eigen gemaakte jurk, iets was zij graag deed. Zij was spoelster van beroep toen zij op 27 april 1929 trouwde met Gerrit Jan Elferink. Ook Gerrigje trouwde in Hengelo waar Gerrit Jan, zoon van Gerrit Jan Elferink en Gerritdina Laarhuis, ook woonde. Hij is er geboren op 13 april 1902 en was magazijnbediende van beroep. Gerrigje en Gerrit Jan kregen één dochter. Haar naam is Gerritdina Geesken en zij is geboren op 14 oktober 1929. Gerrigje is overleden op 5 februari 1985 (20 dagen na het overlijden van haar zus Aaltje) en Gerrit Jan is overleden op 24 maart 1982. Zij woonden bij hun overlijden aan de Geerdinksweg in Hengelo.
 
Egbert had dus alleen Jan Hendrik als zoon. Jan Hendrik woonde van april 1903 tot mei 1904 in Delden, maar verhuisde met zijn familie in 1907 naar Goor. Hier leert hij Johanna Catharina Sophia Boswinkel kennen (geboren op 03-09-1889) met wie hij trouwde op 20 februari 1909. Zij is de dochter van Hendrikus Boswinkel en Hendrika Johanna Smit. Uit de huwelijksbijlagen blijkt dat hij niet opgeroepen is geweest voor de nationale militie. Ze krijgen twee kinderen: Egbert op 31 mei 1909 en Hendrika Johanna Egberdina (vernoemd naar de drie tantes van Jan Hendrik) op 4 oktober 1915.
 
Egbert is maar 10 dagen oud geworden en is overleden op 9 juni 1909 en Hendrika Johanna Egberdina zou op 27 augustus 1945 trouwen met Jan Smink en is overleden op 29 september 2001. Haar moeder Johanna overlijdt op 20 augustus 1921 en dat is heel toevallig op de dag dat het gezin verhuisde van Goor naar Hengelo. Opvallend is ook dat één van de aangevers van het overlijden een politieagent was en wellicht is Johanna omgekomen bij een ongeval. Volgens overlevering zou zij echter in het kraambed zijn overleden.
 
Op 4 november 1922 hertrouwt Jan Hendrik met Dora Willemina Assink, geboren 01-02-1891 als dochter van Gerrit Jan Assink en Katharina Hassink. Bekend is dat Jan Hendrik in Hengelo werkzaam was in een machinefabriek als ijzerboorder en dat hij op 17 juni 1927 is verhuisd naar Lonneker bij Enschede, de stad waar hij op 1 mei 1934 naartoe verhuisde. Precies drie jaren later verhuisde hij weer naar Hengelo. In het Twentekanaal aldaar had je er stootbekken boven de sluis die overbodig was geworden.

Jan Hendrik kocht de zwaaikom en het gebied er omheen en maakte er een zwembad met strand van en werd er badmeester. Het werd een grote trekpleister. De foto hierboven van zijn zussen Aaltje en Gerrigje is er nog gemaakt. Momenteel is er een camping welke wordt beheerd door zijn kleinzoon. De camping is begonnen door Hendrika Johanna Egberdina, die zelf overigens altijd zei dat haar laatste naam Egbertdina was.

Jan Hendrik is ook nog pluimveehouder van beroep geweest en was dus van vele markten thuis! Op de foto hieronder staat Dora Willemina Assink met de kippen. Later zouden de kippenhokken nog dienst doen bij het zwembad.
Jan Hendrik is op 9 januari 1970 overleden in het Deventer ziekenhuis. Hij was de laatste mannelijke Strookappe uit de Rijssense Strookappe tak. Door het vroege overlijden van zijn zoon Egbert zijn er namelijk geen mannelijke nakomelingen in de tak van Jan Hendrik Strookappe. Hetzelfde geldt voor de tak van Hendrik Strookappe die ook maar één zoon (Johan) had die zelf alleen een dochter (Leida) kreeg en ook voor de tak van Mannes Strokappe die alleen een dochter (Egbertdina) had die volwassen werd en voor nakomelingen zou zorgen. Met het overlijden van Leida Strookappe in 2007 is de Strookappe naam helemaal verdwenen. De familienaam van de Rijssense tak komt tegenwoordig alleen nog maar voor als Strokap waarvan de naamdragers allen nakomelingen zijn van Jannes Strokap over wie nu meer te lezen valt.

Dora Willemina Assink is overleden op 25 maart 1984 in de ouderdom van 93 jaar.
 
 
Jannes Strokap
 
Jannes Strokap werd op 28 december 1838 om 10 uur in de avond geboren in Bathmen als jongste zoon van Egbert en Fenneken. De volgende morgen gaat vader Egbert, die toen nog bouwman van beroep was, hiervan aangifte doen bij de burgelijke stand. Egbert zijn naam is altijd Stro(o)kappe geweest, maar de griffier schreef hier zijn naam als Strokap en Egbert ondertekende (daarom?) met dezelfde naam. Zo kon het gebeuren dat Jannes verder met de achternaam Strokap door het leven zou gaan, terwijl zijn verdere familie altijd Stro(o)kappe geheten heeft!
 
Jannes trouwt op 13 maart 1862 in Wierden met de uit die gemeente afkomstige Janna Stegeman, geboren 17-01-1837, dochter van Gerrit Stegeman en Hendrina Roelofs, die ook op Erve De Schutte in Rijssen gewoond heeft. Het echtpaar gaat er wonen in buurtschap Notter waar het mogelijk introuwt in de boerderij van de ouders van Janna. Dit is het bouwhuis van de Grimberg, het slot te Notter. Janna Stegeman is hier geboren. Hiernaast een hele oude foto (1839?) van dit bouwhuis waarop ook de ouders van Janna Stegeman te zien zijn. Jannes stond als Strookappe ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Wierden.
 
Op 26 november 1871 verhuizen Jannes en Janna naar Rijssen waar Jannes werkte als landbouwer en textielarbeider. In Wierden was hij actief als dienstknecht, boerwerker en uiteindelijk akkerbouwer en in de periode van 1857 tot 1862 diende hij in de nationale militie. Jannes en Janna krijgen drie zonen waarvan de eerste twee worden geboren in Notter en de jongste in Rijssen:
       
1. Garrit Strokap 04-05-1862
2. Egbert Strookap 12-08-1866
3. Hendrik Jan Strokap 21-12-1875
 

Opnieuw gaat er hier weer iets fout met een geboorteakte. De naam van Egbert wordt namelijk als Strookap met dubbel O geschreven terwijl vader als Jannes Strokap met één O wordt geschreven. Dit is zeer ongebruikelijk, de naam van het kind is immers altijd gelijk aan de achternaam van de vader. Jannes moet hiervan ook danig in de war zijn geraakt, want hij ondertekent als Jannes ... Strookappe! Zo stond de familienaam overigens ook geschreven in het bevolkingsregister van Rijssen toen het gezin in november 1871 overkwam van Wierden naar Rijssen en ging wonen in De Beek. Op dat moment was de familie van broer Jan Hendrik Strookappe bekend in Rijssen en de ambtenaar zal aangenomen hebben dat de familienaam van Jannes ook Strookappe was. Had zijn collega in Bathmen dat in 1838 nou ook gedaan, dan zou de naam Stro(o)kap nooit zijn ontstaan en klopte de aanname van de Rijssense ambtenaar. Met de geboorte van zoon Hendrik Jan wordt de naam weer als Strokap weer geschreven.

 
In de periode 1880-1890 woont Jannes aan de Oosterhof nummer 739 dichtbij zus Aaltjen en zwager Mannus Goosen die op nummer 733 woonden. Beiden waren toen landbouwer van beroep. In 1890 woont Jannes weer aan de Beek, maar is nog wel landbouwer. Hij woont hier met zijn Janna Stegeman en zoon Hendrik Jan die er na zijn trouwen bleef wonen met zijn gezin. Ze woonden op nummer 7 en Garrit Strokap woonde op nummer 8.

Jannes Strokap overlijdt op 15 april 1904 en Janna Stegeman overlijdt zes jaren later op 15 juni 1910. Bij hun overlijden woonden zij nog steeds aan de Beek, maar nu op nummer 44 (anno 1904), later huisnummer 46 (anno 1910). Dit is het linkerhuis op de foto hiernaast. Zoon Hendrik Jan Strokap blijft hier wonen maar verhuisde in de periode 1910-1920 wel naar het Giesenstraatje.
 
 
Garrit Strokap
 
Garrit is de oudste zoon van Jannes en geboren op 4 mei 1862 in Wierden, nog geen twee maanden na het huwelijk van zijn ouders. Hij trouwt op 5 juni 1886 met de 23-jarige Geeske Margaretha Haase, dochter van Bernhard Wilhelm Haase en Hermina Schreurs en geboren te Amsterdam op 1 augustus 1862. Garrit was fabrieksarbeider van beroep, maar diende kort voor zijn trouwen nog in de nationale militie bij het regiment infanterie waar hij op 9 mei 1882 al was ingelijfd. Garrit krijgt op 14 mei 1886 van de nationale militie gelukkig toestemming om te trouwen, wat ook nodig was, want de eerste van de vijf kinderen was al onderweg.
 
   
Dit zijn de namen en geboortedata van zijn vijf kinderen:  
       
1. Berendina Strokap 29-08-1886 overleden 19-09-1886
2. Bernard Wilhelm Strokap 14-06-1888  
3. Jannes Strokap 12-09-1892  
4. Herman Strokap 27-11-1895  
5. Jan Strokap 01-01-1901 overleden 14-01-1901
 
 
Na zijn trouwen ging Garrit inwonen bij de familie van Geeske aan de Bouwstraat waar de eerste twee kinderen worden geboren. Op 1 januari 1890 gaan Garrit en Geeske op hunzelf wonen aan de Beek en hier worden de volgende twee kinderen geboren. Later wordt er nog verhuisd naar de Hangerad, waar jongste zoon Jan werd geboren, en naar de Parkstraat. Garrit was (stoom)wever van beroep. Garrit Strokap is overleden op 9 april 1931 en zijn vrouw Geeske Margaretha Haase is overleden op 24 juli 1944.
     
   

Bernard Wilhelm trouwde op 12 augustus 1911 met de 21-jarige Aleida ter Welle. Zij was de dochter van Jan ter Welle en Janna Boomkamp en woonde ook in Rijssen en is er ook geboren op 31 maart 1890. Zij kregen drie kinderen. Hun eerste kind werd geboren op 5 februari 1912, maar overleed al drie jaar later op 28 februari 1915. Haar naam was Geeske Margaretha, vernoemd naar haar oma. Ondertussen was er ook al een zoon geboren op 27 februari 1914 luisterend naar de naam Jan. Ten slotte kregen Bernhard Wilhelm en Aleida op 23 augustus 1917 nog een dochter en zij kreeg opnieuw de naam Geeske Margaretha. Het gezin woonde eerst aan de Dannenberg, daarna aan de Hangerad en Wilhelminastraat. Bernhard Wilhelm is nog maar net 13 jaar oud als hij gaat werken in de jutefabriek. Na een korte dienstijd in de handnaaierij werkte hij als klanderaar en later als allround medewerker op de afdeling pakkerij waar hij voornamelijk aan de persmachine werkte. Op 2 juli 1951 vierde hij zijn gouden jubileum voor een 50-jarig dienstverband!

Bernhard Wilhelm is overleden op 12 augustus 1965. Aleida is overleden op 11 juli 1973.

 
Op de foto's hieronder zien wij v.l.n.r. dochter Geeske Margaretha Strokap en vrouw Aleida ter Welle, zijn zoon Jan Strokap met echtgenote Dina Frederika Baan, en nogmaals dochter Geeske met haar echtgenoot Johan Schippers. Jan Strokap werd vader van drie kinderen en is overleden op 25 januari 1999. Zijn vrouw Dina Frederika is geboren op 25 februari 1913 en is overleden op 24 augustus 1977.
 
 
Johan Schippers is geboren op 10 juli 1916 en is overleden op 4 september 1999. Zijn vrouw Geeske Margaretha Strokap is overleden op 14 februari 2001.
 
 
Op de foto hiernaast staan Jannes Strokap en zijn echtgenote Maria Langenhof met wie hij trouwde op 31 juli 1926. Tot die tijd woonde hij nog bij zijn ouders aan de Parkstraat, hij was dus bijna 34 jaar oud toen die uit huis ging. Zij gingen wonen aan de Julianastraat, later aan de Oosterhofweg en Molendijk. Maria Langenhof was een geboren Rijssense, dochter van Albert Langenhof en Maria Kosterbok en is geboren op 13 november 1903.

Jannes en Maria kregen vijf kinderen: Garrit (09-01-1927), Maria (1928), Geeske Margaretha (1930), Albert (1937) en Johan (1943). Hieronder de foto's van deze kinderen.

Jannes werkte als pakker in de fabriek en is op 16 mei 1962 overleden. Maria overleed vele jaren later op 14 juli 1994.
 
 
 
Herman Strokap trouwde op 7 september 1918 met Dina van de Maat, dochter van Jan van de Maat en ... Hendrika Strookappe !!! Hendrika is de dochter van Jan Hendrik Strookappe en dus een nicht van Garrit Strokap en Herman en Dina waren dus achterneef en achternicht van elkaar. Dina is overigens geboren op 24 juni 1899 in het Duitse Gronau.
Op 2 oktober 1918 verhuizen Herman en Dina naar Wierden waar op 30 december van dat jaar oudste dochter Geeske Margaretha wordt geboren. Herman werkte in Wierden als arbeider voor de Heidemaatschappij. Op 18 april 1919 komt het jonge gezin alweer terug naar Rijssen en gaat wonen bij Hermans ouders aan de Parkstraat waar ze verblijven tot 2 januari 1923 wanneer zij, met de op 10 juli 1921 geboren zoon Jan, verhuizen naar hun eigen stek aan de Hangerad. Ook woonden zij aan de Wilhelminastraat en Bloemstraat. In Rijssen werden nog vier kinderen geboren: Garrit (07-05-1924) , Hendrik (16-06-1928), Hendrika (1934) en Johan (1937). Herman en Dina waren daarmee de ouders van zes kinderen. Herman was terreinwerker van beroep en oefende deze uit bij de jutefabriek. Hij is overleden op 29 juli 1978, Dina overleed op 21 juni 1969.
De oudste vier kinderen zijn inmiddels ook overleden. Oudste dochter Geeske Margaretha was getrouwd met Gerrit Jille Pultrum en is overleden op 5 augustus 1996 te Hellendoorn. Zoon Jan was getrouwd met Anna van den Berg en Garrit trouwde met Hendrikje van den Berg, maar de dames waren geen zusters. Jan en Garrit zijn drie dagen na elkaar in 1999 overleden: Jan op 19 april en Garrit op 22 april. Hendrik was getrouwd met Janna Kreijkes en is op 5 januari 1994 al overleden.
 
Foto's v.l.n.r. Geeske Margaretha , Jan, Garrit, Hendrika en Johan. Er is geen foto van Hendrik.
 
Egbert Strookap
 
Zoals hierboven al geschreven, gaat het weer eens helemaal mis met de schrijfwijze van de familienaam en in dit geval met de geboorteakte van de tweede zoon van Jannes genaamd Egbert. Egberts naam wordt namelijk geschreven als Strookap met dubbel O en wij hebben hiermee een hele bijzondere situatie, want: vader Jannes heet Strokap, grootvader Egbert heet Strookappe en overgrootvader Albert heet Strokappe, oftewel alle vier de schrijfwijzes in één opvolgende stamreeks! Egbert wordt geboren op 12 augustus 1866 in Wierden. Na zijn schooltijd is hij als zovelen in Rijssen fabrieksarbeider van beroep, Egbert was stoomwever. Hij werd niet opgeroepen voor de nationale militie. Egbert trouwt op 8 maart 1890 met de 27-jarige en dus vier jaar oudere Hendrika Paalman (geboren 13-08-1862), dochter van Hendrik Paalman en Gerritdina Spenkelink. Egbert gaat bij hen wonen aan de Huttenwal. Egbert en Hendrika krijgen vijf kinderen:
 
1. Jan Hendrik Strookap 01-06-1890  
2. Jannes Strookap 12-02-1892 overleden 17-01-1894
3. Jannes Strookap 17-02-1895  
4. Gerrit Jan Strookap 26-09-1897 overleden 10-09-1898
5. Gerrit Jan Strookap 19-03-1900 overleden 16-05-1900
 
In de tussentijd is het gezin van Egbert verhuisd naar de Stationsdwarsweg. Hendrika Paalman overlijdt er op 27 maart 1900, een week na de geboorte van Gerrit Jan. Egbert blijft met drie kinderen achter en gaat op zoek naar een nieuwe vrouw. Hij hertrouwt op 17 november van dat jaar met Jenneken Scholten. Zij is de dochter van Jan Hendrik Scholten en Berendina Eppink, geboren op 30 augustus 1858 en 42 jaar oud. Opnieuw dus een oudere vrouw voor Egbert en dit maal zelfs acht jaar ouder. Jenneken gaat zorgen voor de kinderen van Egbert en krijgt van hem ook zelf nog een kind:
 
6. Hendrika Strookap 30-11-1901
 
Van de zes kinderen sterven er drie op jonge leeftijd. Het zijn Jan Hendrik, Jannes en Hendrika die wel ouder worden. Hieronder zie je de foto's van deze mensen.
 
 
   
 
 
Jan Hendrik was tuinknecht en paardenverzorger bij de firma Ter Horst (jute fabrikant) en hij ging ook mee op klopjacht met de heren van Ter Horst om het wild te verzamelen. Hij was vrijgezel en woonde bij zijn ouders en later bij het gezin van zijn zuster Hendrika aan de Stationsdwarsweg en is overleden in 1972.
 
Jannes was zakkennaaier en spinner van beroep en trouwde op 15 juni 1918 met Geertrui Tijhuis, geboren 10-09-1895 als dochter van Gerrit Tijhuis en Antjen Vos. Samen kregen zij twee kinderen. Jannes en zijn gezin woonde o.a. de Stationsdwarsweg (het ouderlijk huis), de Haar en Zuiderstraat. Jannes overleed in 1978 en Geertrui in 1973. Een zuster van Geertrui, Fenneken Tijhuis, trouwde met Albert Goosen, kleinzoon van Mannus Goosen en Aaltjen Strokappe.
Hiernaast een foto van de kinderen van Jannes. Dochter Hendrika is geboren op 3 januari 1919 en zoon Gerrit is geboren op 21 april 1923. Gerrit is op 14 januari 1948 in Almelo overleden en was toen nog maar 24 jaar oud. Hij was verloofd met Jansje Bakker en werkte voor spoelerij/spinnerij/krasserij Beek. Hij speelde voetbal en was lid van postduivenvereniging Luchtvermaak te Rijssen.

Hendrika was getrouwd met Hendrik Marinus Bolink, was moeder van drie kinderen en is overleden op 17 februari 2005.
 
Hendrika woonde van 1917 t/m 1919 in Wierden en werkte er als dienstbode. Ze trouwde op 8 oktober 1921 met Gerrit Lohuis en was toen zakkennaaister van beroep. Gerrit was een zoon van Gerrit Hendrik Lohuis en Mina Leemkuil en is geboren op 25 juni 1896. Hendrika en Gerrit gaan eerst inwonen bij Hendrika's moeder Jenneken Scholten die toen weduwe was van Egbert Strookap. Ook Jan Hendrik woonde er. Hier worden de eerste kinderen geboren. Uiteindelijk zouden zij tien kinderen krijgen, een overzicht kun je vinden op deze website van de familie Lohuis. Hendrika is overleden op 30 december 1975 en Gerrit is overleden op 26 april 1978.
 
Egbert Strookap woonde o.a. aan de Haar, de Molendijk en de Beek en is overleden op 1 januari 1918 en woonde toen aan de Stationsdwarsweg nummer 35 in Rijssen. Jenneken Scholten is overleden op 5 april 1940. De afbeeldingen hiernaast zijn beiden van de Haar, een bekende straat in Rijssen.
   
Hendrik Jan Strokap
 
Hendrik Jan wordt geboren op 21 december 1875 in Rijssen. Omdat broer Garrit al had gediend in het leger, had Hendrik Jan de mazzel te worden vrijgesteld van de nationale militie. Hendrik Jan werkte als spinner en krasser en trouwt op 3 april 1897 in Rijssen met plaatsgenote Berendina van Brussel, geboren 06-03-1876, dochter van Hermannus van Brussel en Jenneken Veneman. Berendina gaat wonen bij Hendrik Jan die bij zijn ouders is blijven wonen aan de Beek. Ze krijgen vier kinderen:
1. Janna 23-07-1897
2. Hermannus 24-05-1899 overleden 13-04-1915
3. Jannes 08-01-1901 overleden 23-06-1912
4. Jan 22-11-1904

Berendina overlijdt op 9 augustus 1909 en Hendrik Jan hertrouwt op 1 februari 1913 met opnieuw een Berendina met achternaam Dokters, dochter van Jannes Dokters en Lammerdina ten Berge. Zij is geboren op 22-12-1876 en is gescheiden echtgenote van Willem Beunk.
Ook met deze Berendina wordt Hendrik Jan vader van nog eens vier kinderen:

   
1. Jannes 15-04-1913
2. Derk 13-10-1914
3. Berendina Lammerdina 19-02-1917
4. Janna 15-10-1918
 
De dochters Berendina en Janna overlijden beiden in 1919 aan de gevolgen van de Spaanse griep die toen heerste. Janna is overleden op 24 april en Berendina op 8 juli 1919. Vader Hendrik Jan is overleden op 9 augustus 1943 en moeder Berendina is overleden op 24 februari 1941. Bij hun overlijden woonde het echtpaar aan de Elsenerstraat nummer 15, zie de foto hieronder. Hun woning was achter de rechterdeur. Daarvoor woonde het gezin van Hendrik Jan Strokap o.a. aan de Beek (in het ouderlijk huis van Hendrik Jan, zie foto bij het verhaal van vader Jannes Strokap) , de Tabaksgaarden, Boomkamp, Watermolen en het Giesenstraatje. Er is dus veel verhuisd.
 
 
Van de eerste vier kinderen van Hendrik Jan uit zijn huwelijk met Berendina van Brussel waren er twee die de volwassen leeftijd bereikten en dat waren Janna en Jan. Op de middelste foto hierboven staan broer en zus.
 
Janna, fabrieksarbeidster van beroep, trouwde op 20 april 1918 met de 32-jarige landbouwer Gerrit Jan Bouwhuis, zoon van Garrit Bouwhuis en Diena Stegeman en geboren te Waterhoek op 27 juni 1885. Diena Stegeman is overigens een jongere zuster van Janna Stegeman, dus Janna's schoonmoeder is een zuster van haar oma! De handtekening bij de foto is afkomstig uit deze huwelijksakte en is met dubbel O geschreven. Vader Hendrik Jan zet zijn handtekening ook zo, weer een typische verschrijving zoals die al zo vaak is voorgekomen. Na haar trouwen gaat Janna bij Gerrit Jan in Enter wonen in zijn ouderlijk huis, het bouwhuis van het Luijerweert. Janna en Gerrit Jan kregen hier negen kinderen in de periode van 1918 tot 1938, hier kun je lezen wie deze kinderen waren en wanneer zij geboren zijn. Gerrit Jan Bouwhuis is overleden in 1948 en Janna Strokap in 1961.
Jan verhuisde op 1 mei 1918 naar Wierden waar hij ging werken op boerderij van Gerrit Ezink. Hij trouwde op 14 augustus 1926 met Manna Witten, geboren 07-09-1905, dochter van Arend Jan Witten en Dina Groothuis. Laatstgenoemden kregen tien kinderen: 2 zonen en 8 dochters. Op de foto hiernaast zien wij alle personen. Voor een overzicht verwijs ik weer naar de Stamboom pagina. Jan Strokap was steenbakker van beroep en woonde aan de Enterstraat. Later werkte Jan ook nog 13 jaren voor de gemeente Rijssen en woonde hij met Manna aan de Molendijk te Rijssen. Hij is op 27 januari 1985 overleden en Manna Witten is op 9 augustus 1988 overleden.
 
Uit het tweede huwelijk van Hendrik Jan waren het de twee zonen die opgroeiden tot volwassen mannen.

Jannes
trouwde op 9 oktober 1941 met Hendrika Borkent en zij hadden twee kinderen: Dinant en Jansje. De geboorte van Jansje op 15 oktober 1945 heeft Jannes niet mogen meemaken, omdat hij op 22 maart 1945 (tijdens de Tweede Wereldoorlog dus) omgekomen is bij een bombardement op het fabrieksterrein van Ter Horst in Rijssen.
 
Derk trouwde op 19 juni 1943 met Geertruida Johanna Geels, geboren te Enter op 26 mei 1922. Samen kregen zij zes kinderen waarvan er één levenloos is geboren. Op de foto hiernaast Derk en Geertruida en kinderen (v.l.n.r.) Jan, Ria, Gerrit, Mienie en Henk.

In zijn jeugd speelde Derk voetbal bij Sparta aan de Enterweg. Van beroep werd hij slager en werkte bij slagerij Bloemendaal aan de Tabaksgaarde. Zijn beroep kwam goed van pas tijdens de oorlog toen hij s' nachts varkens slachtte bij de boer om voor zichzelf en zijn familie aan vlees te komen of te ruilen voor andere etenswaren. Tijdens een razzia werd hij opgepakt en afgevoerd naar Olst om daar te werken voor de Duitsers. Hij weet echter te vluchten en kwam te voet terug in Rijssen.
 
Na de oorlog keert Derk terug naar Olst en werkt er voor de spoorwegen. Na 1955 is hij gaan werken als bouwvakker en steigerbouwer bij Schipper & Meijerink. Op 52-jarige leeftijd wordt Derk aan keelkanker geopereerd. Als gevolg daarvan raakt hij zijn stem kwijt en veel mensen in Rijssen kennen hem daarom nog door zijn bijzondere manier van praten. Ondanks de zware operatie en de gevolgen daarvan heeft Derk nog vele goede jaren mogen meemaken en is hij op 13 januari 1988 op 73-jarige leeftijd overleden. Geertuida is overleden op 3 juli 2009.

Het is ten slotte ook zeker het vermelden waard dat zoon Jan Strokap Rijssen en omgeving afstruint naar foto's en informatie over de Strokap familie waarvan veel is te zien op deze pagina. Neem gerust contact met Jan op als je een bijdrage aan deze pagina kan leveren!

   
© 2007-2021 Erwin Strookappe