Harfsen

Welkom in Harfsen! Hier wordt de meeste bekende geschiedenis geschreven. Het gezin Strokappe gaat er wonen in 1835. Op de Boerderij pagina wordt de plek in Harfsen waar het gezin zich vestigde nader beschreven. Op deze pagina volgen wij de kinderen van de eerste generatie die geboren worden in Harfsen en komen wij o.a. terecht in Raalte en Deventer. Aan het einde van deze pagina brengen we ook nog even een bezoek aan het dorp Harfsen.

 
 
Jan Strokappe is geboren en getogen in Holten en trouwde er in augustus 1833 met Fenneken Achterkamp en samen gingen zij wonen in de bekende katerstede de Strookappe in de Beuseberg. Hier werd in december van 1833 oudste zoon Jan geboren. In het boerderijtje woonden verder op dat moment moeder Hendrina, broer Willem, zussen Aaltjen en Gerritjen en oom Jan Willem met zijn vrouw Janna en twee kinderen Gerrit en Jan Willem. In totaal elf mensen dus en een drukke bedoening en eigenlijk was er geen ruimte genoeg voor Jan en zijn gezin en feitelijk woonden er al twee gezinnen, namelijk die van Hendrina en haar halfbroer Jan Willem.
 
Jan besluit daarom op zoek te gaan naar een nieuwe woonplek en gaat zoeken buiten de Beuseberg waar al zoveel boerderijtjes stonden. In het Gelderse Harfsen komt een woongedeelte vrij in de boerderij van Erve de Kleine Koekkoek en er is veel agrarische arbeid te verrichten in de omgeving. Alle redenen om de stap te wagen en zo verhuizen Jan, Fenneken en Jan junior in 1835 naar Harfsen. Dat is geweest voor 20 juni 1835 als hij getuige is bij de aangifte van de geboorte van Johanna Brink die de dag tevoren op de Kleine Koekkoek was geboren. Drie maanden later, op 25 september, laat Jan zich inschrijven als lidmaat van de Almense kerk waar Harfsen onder viel. Jan gaat aan het werk, want er moet op brood op de plank komen en hopelijk voldoende geld om later zelf een huisje te kunnen bouwen. Hoe dat verder verloopt, kun je lezen op de Boerderij pagina. Het gezin zit voorlopig goed en het is tijd voor gezinsuitbreiding en die komt er!
 
Jan en Fenneken krijgen in Harfsen nog acht kinderen. Hiermee het volledige overzicht van alle negen kinderen met de resp. geboorte- en doopdata:
 
1. Jan 27-12-1833 29-12-1833 te Holten  
2. Hendrik 03-03-1836 03-04-1836
3. Jan Albert 06-09-1837 01-10-1837
4. Gerrit Jan 04-10-1839 03-11-1839
5. Janna 04-05-1843 06-08-1843
6. Hendrika 17-09-1847 07-11-1847
7. Janna 04-01-1850 07-04-1850
8. Hendrik Jan 23-03-1853 08-05-1853
9. Egbert 11-10-1855 02-12-1855  
 
Te zien is dat het tweede kind al op 3 maart 1836 werd geboren en dat Fenneken bij de verhuizing van Holten naar Harfsen ongeveer 3 maanden in verwachting moet zijn geweest. Erve Strokappe kon de extra gezinsuitbreiding niet meer aan en het is dan ook logisch dat Jan en Fenneken juist in die periode hun heil elders zochten. Opvallend is dat Jan en Fenneken hun kinderen altijd in het begin van de maand lieten dopen, waarschijnlijk op de eerste zondag van de maand. Hun zoons Jan en Hendrik Jan, die in Harfsen bleven wonen, zetten deze traditie later voort. De kinderen werden gedoopt in de kerk van Almen.
 
Wat verder opvalt is dat geen van de dochters is vernoemd naar hun grootmoeder Hendrina Strokappe. Het geeft toch te denken hoe de relatie is geweest tussen Jan en zijn moeder. Dat Hendrina moeder is geweest van vijf onechte kinderen heeft hier mogelijk iets mee te maken. Van de kinderen is Janna bijvoorbeeld vernoemd naar Janna Teeselink, moeder van Fenneken Achterkamp. Volgende dochter Hendrika zou normaal gesproken Hendrina moeten hebben geheten, maar werd vernoemd naar Hendrika Achterkamp, zus van Fenneken. Zo zijn ook alle jongens vernoemd naar Achterkamp personen en is er geen vernoemd naar familie van Jan Strokappe. Toch wel opvallend.

Jan is praktisch zijn hele leven in Harfsen dagloner geweest. Een dagloner is een arbeider die per dag werd betaald en die met name in de landbouw werkte. De dagloner had veelal geen vaste betrekking en verdiende daardoor niet als er geen werk voorhanden was. Het zal geen vetpot zijn geweest in die tijd bij de familie Strookappe. In 1865 wordt het boerderijtje gebouwd en begint Jan ook voorzichtig voor zichzelf te boeren wat later voortgezet door zoon Hendrik Jan en diens nakomelingen die landbouwers zouden worden op erve Strookappe in Harfsen.
 
Op 26 juni 1881 stelt Jan Strookappe senior, landbouwer te Harfsen, zijn testament op en hierin wordt letterlijk door hem verklaard: "Ik legateer aan mijn zoon Hendrik Jan Strookappe, landbouwer wonende in Harfsen onder Gorssel, of bij diens voor overlijden van zijne echtelijke afstammelingen bij plaats vervulling, al mijne onroerende goederen en al mijne ligchamelijke roerende goederen onder verpligting om de waarde daarvan in mijne nalatenschap in te brengen en om aan mijne echtgenoote Fenneken Achterkamp levenslang eene plaats in huis te geven en om haar levenslang te erkennen als hoofd der huiselijke regering en om aan mijne overige kinderen genaamd Gerrit Jan, Jan Albert, Jan, Egbert en Janna Strookappe, drie maanden na mijn overlijden aan ieder hunner uit te keren eene som van zeven gulden vijftig cent". Verder heeft Hendrik Jan recht op een bedrag van 400 gulden op basis van de laatste 10 jaren die hij op de boerderij gewerkt heeft waarvoor hij dus jaarlijks een bedrag van 40 gulden kreeg. Daarnaast had Hendrik Jan recht op wat er nog over was van het vermogen. Erg mooi is de kreet "hoofd der huiselijke regering" wat niet een standaard uitdrukking was, maar een verzinsel van Jan Strookappe die dus wel gevoel voor humor had!
 
Het testament wordt niet door Jan ondertekend wegens een beving in de handen, hij zal toen dus waarschijnlijk al ziek zijn geweest. Getuigen zijn Jan Willem Olden en Gerrit Jan Schutte, beiden buren van Jan Strookappe. In een akte anno 1885 kan Jan "ook wel genaamd Jan Strookappe Senior" niet tekenen wegens "zwakheid van gezicht" en zal dus slechtziend zijn geweest. Jan Strokappe overlijdt op 1 mei 1887 in Harfsen en is de volgende dag begraven in Almen. In juli 1887 komen de zes van de negen nog in leven zijnde kinderen bijeen in het kantoor van de notaris in Gorssel voor de verdeling van het testament. De nalatenschap bedraagt 875 gulden waarvan Hendrik Jan 3/8 deel erft en de andere vijf kinderen 1/8 deel krijgen. De onroerende goederen zijn voor Hendrik Jan en bestaan uit een huis en erf, heide, broekgrond en een houtwal met een totale grootte van 5,31 hectare. Kadastrale nummers zijn 1242, 1243, 1148, 612, 1404 en 1405, hierover meer op de Boerderij pagina.

 

Wat opvalt is dat van de vijf zonen er twee (Jan Albert en Gerrit Jan) niet kunnen schrijven, ze tekenen daarom met een kruisje. Dat is best vreemd aangezien de jongens allemaal naar school zullen zijn gegaan. Van Janna is bekend dat zij wel schrijven kon, maar de handtekening wordt gezet door haar echtgenoot, schijnbaar was het ondertekenen van de memorie van successie een mannen aangelegenheid. Wat verder opvalt is dat Hendrik Jan tekent als Strookappe met dubbel O terwijl hij met één O "geboren" is. Zijn oudste twee zoons (geboren voor 1887) werden ook als Strokappe geboren, maar de kinderen geboren na 1887 allemaal met dubbel O. Hendrik Jan lijkt na het overlijden van zijn vader de keuze te hebben gemaakt als Strookappe door het leven te gaan. Door deze keuze hebben vrijwel alle Harfsense Strookappes van tegenwoordig de naam met dubbel O. Meer over de schrijfwijze van de familienaam kun je lezen op de Strookappe pagina.
Fenneken Achterkamp overlijdt later in 1887 op 30 november en werd ook de volgende dag op 1 december begraven. Jan Strokappe en Fenneken kregen dus negen kinderen waarvan er drie vroeg overlijden, drie verhuizen naar Deventer, twee in Harfsen bleven en één uiteindelijk in Raalte ging wonen. Hieronder een overzicht van alle kinderen met indien van toepassing hun nakomelingen.
 
 
1. Jan Strookappe
Boven
   
Oudste zoon van Jan Strokappe en Fenneken Achterkamp en het enige kind dat in Holten werd geboren. Geboren op 27 december 1833 als Jan Strokappe, maar uiteindelijk als Jan Strookappe door het leven gegaan wat een bewuste keuze lijkt te zijn geweest met een vooralsnog onduidelijke reden, maar hierover meer op de Stroøkappe pagina. Zijn naam werd wel weer geschreven als Strookappen in de doopakte van 29 december 1833 van de Beuseberg in Holten.
 
Een volgende bewuste keuze maakt Jan als hij op 1 februari 1856 trouwt met Janna Oldenboom uit Lochem, dochter van Harmen Oldenboom en Teune Bouwhuis, geboren 04-12-1823 en dus tien jaar ouder dan Jan. Maar nu wel met een duidelijke reden, want 25 dagen later wordt oudste zoon Jan geboren! Moetjes waren er veel in die tijd, maar dit huwelijk was wel erg last minute.

Het lijkt erop dat opa Jan (1809) hier niet erg blij mee was, want het kind wordt geboren in zijn huis en hij is ook degene die aangifte doet van de geboorte, terwijl dit toch de taak is van de vader, Jan (1833). Deze was wel aanwezig bij de aangifte en er wordt hierbij nog opgemerkt dat Jan woonachtig is in Eefde alwaar hij als dienstknecht werkte. Jan en Janna worden beiden op 28 mei 1856 aangenomen in de kerk van Almen en behoorden eerder tot de kerk van Warnsveld waaronder Eefde viel. Jan was overigens de eerste Strookappe die in de gemeente Gorssel trouwde.

 
Het is wel duidelijk dat het kind niet gepland was, wat ook blijkt uit het gegeven dat de volgende pas zes jaar later geboren zou worden. Jan en Janna woonden toen in katerstede De Scholte (foto hiernaast) welke gelegen is aan de tegenwoordige Braakhekkeweg welke hemelsbreed 600 meter verwijderd is van de Strookappe boerderij aan de Emsbroekweg. Hier krijgen ze nog drie kinderen. Overigens wordt er verondersteld dat Jan Strookappe ook in de Plakhutte, gelegen achter De Scholte, gewoond zou hebben, hierover meer op de Boerderij pagina.

Hier het overzicht van alle kinderen van Jan en Janna Oldenboom met geboortedata:
     
1. Jan 26-02-1856
2. Tonia 31-01-1862
3. Tonia 26-07-1865
4. Harmen 02-04-1867
   
Met de drie kinderen hebben Jan en Janna helaas geen geluk, want alle kinderen overlijden in het eerste levensjaar. Eerste Tonia overlijdt op 10 januari 1863, tweede Tonia op 25 januari 1866 en Harmen overlijdt al na 2 weken op 17 april 1867. Het drama wordt compleet als een dag na het overlijden van Harmen, op 18 april 1867, ook moeder Janna Oldenboom komt te overlijden waarschijnlijk aan de gevolgen van een zwangerschapsvergiftiging. Het leven moet voor haar, na drie jong overleden kinderen, zwaar zijn geweest. Moeder Janna en zoon Harmen zijn tegelijk op 18 april 1867 begraven.
Jan gaat niet bij de pakken neerzitten en hertrouwt al precies drie maanden later op 18 juli 1867 met Janna Horstman uit Laren, dochter van Berend Horstman en Garritjen Veltkamp, geboren 17-03-1838. Samen krijgen ze nog twee kinderen:

5. Berend Jan 09-08-1870
6. Fenneke 05-04-1880
Hiernaast een bijzondere foto van Jan en Janna Horstman welke waarschijnlijk de oudste foto van de familie Strookappe in Harfsen is! Ernaast zijn signalement anno 1855: 1.56 meter lang, vol aangezicht, breed voorhoofd, grijze ogen, spitse neus, grote mond, ronde kin en lichtbruin haar en wenkbrauwen.

Jan was eerst dienstknecht, later lange tijd dagloner en uiteindelijk was hij arbeider. Hij is dus nooit landbouwer geweest. Overigens is hij ook niet in dienst geweest, want met zijn 1 meter 56 was hij "onder de maat" en werd hij vrijgesteld van dienst waarvoor hij in 1852 was ingeschreven. Hij is dan ook de kleinste Strookappe die gesignaleerd is waarbij opgemerkt dat Strookappes in die tijd eigenlijk allemaal kleine mannekes waren.

Op 17 januari 1879, het gezin bestaat dan uit Jan, Janna Horstman en zoon Berend Jan, wordt er verhuisd naar “de Tempelman”, een boerderijtje aan de huidige Oude Azinkdijk richting Almen vlakbij de Scheggertdijk. Hier wordt een jaar later Fenneke geboren en Jan en Janna blijven er hun hele leven wonen. Ze woonden waarschijnlijk aan de linkerkant van de boerderij en waren geen eigenaar, maar huurden, zoals ze dat ook deden bij de Scholte in Harfsen waar ze inwoonden bij de familie De Groot.

Tempelman is gesticht in 1869 door Hendrik Burink en Zwenneken Klein Nengerman, die eerder getrouwd was met Harmen Viel. Dochter Tonia Viel trouwde met Gerrit Jan Wittenberg en zij waren de volgende hoofdbewoners. Vanaf 1896 is Jan Meijer de hoofdbewoner en vanaf 1915 zijn zoon Hendrik en schoondochter Helena Elisabeth Flemming, zij waren dus de naaste buren van de familie Strokappe.

Dit is de oudste foto van de Tempelman en dateert waarschijnlijk van 1915. Op de foto staan v.l.n.r. Everdina Johanna Strookappe (dochter van Jan junior), Hendrika Braakhekke (vrouw van Jan junior), Janna Horstman, Fenneke Strookappe, Jan Strookappe junior en Berend Jan Strookappe.

 
 
De Tempelman is geen autentieke naam, maar is pas verbonden aan dit boerderijtje nadat de familie Tempelman er in 1920 is komen wonen. Het betreft hier Egbert Tempelman en zijn ongehuwde kinderen Egbert en Aaltjen die het boerderijtje op 25 februari 1920 hebben gekocht. Egbert is weduwnaar van Aaltjen Azink die op 7 januari 1920 in hun vorige woning aan de Wagenvoortsdijk is overleden. Dat boerderijtje stond vlakbij de spoorwegovergang en het echtpaar Tempelman werkte daar als spoorwegarbeider en spoorwachter(es). De familie Tempelman gaat wonen in het gedeelte waar eerder de familie Meijer woonde. In de akte is te lezen dat het een dubbel huis betreft waarvan de betreffende kadastrale percelen C 1550 en 1551 precies even groot zijn, namelijk 52 centiaren.
 

Even weer terug in de tijd: Op 28 februari 1895 gaat Jan Strokappe, dan dagloner van beroep, naar de notaris om daar de uitvoering van zijn laatste wil vast te leggen. Tot uitvoerster van zijn laatste wil en boedelberedderaarster wordt dan Janna Horstman benoemd. Jan overlijdt op 27 juli 1906 op Tempelman en is op 28 juli begraven op de begraafplaats van Almen.

Janna Horstman leeft ruim 25 jaar als weduwe verder en verdient haar geld met het stoppen van sokken bij de boeren. Zij overlijdt op 16 augustus 1931 in een rusthuis in Hengelo (Gld.).

Bijgaande foto's zijn gemaakt op haar 89ste verjaardag op 17 maart 1927. Op de foto rechts herkennen wij ook Berend Jan en Fenneke Strookappe.

Op de foto links hiernaast zien wij Janna in de Tempelman.
 
Hieronder meer verhalen over de kinderen Jan, Berend Jan en Fenneke. Daaronder nog informatie over de memorie van successie van Jan Strookappe waarin zijn erfenis werd verdeeld over deze drie kinderen.
 
 
Jan Strookappe
 
Oudste zoon van Jan Strookappe en Janna Oldenboom geboren op 26 februari 1856. Van mei 1876 tot mei 1881 wordt door hem voldaan aan de nationale militie. Daarvoor en daarna heeft Jan tot 1889 als dienstknecht bij vele boeren gewerkt zoals in Harfsen bij Klein Lebbink op de Grote Belte, Haijtink op Groot Reeve en Gerritsen op de Poorte, in Eefde bij Eggink op Enzink , Zwavink op gelijknamige boerderij Zwavink en eerder genoemde Gerritsen op de Slagboom (ze verhuisden naar Harfsen en Jan verhuiste mee), in Almen bij Kapelle op Havikkerhorst, in Gorssel bij Slagman op 't Koetshuis Eschede en in Kring van Dorth bij Van Schooten op Markvoort alwaar hij in 1868 zijn indrukwekkende loopbaan als dienstknecht bij de vele boerderijen begon. Ook deed hij dienst bij de korenmolen van molenaar Laurens Hartgerink aan de Harfsensesteeg.
 
Ook werkte Jan bij Erve Braakhekke in Harfsen. Dit is een grote boerderij aan de huidige Braakhekkeweg (vernoemd naar deze erve) nabij de kruising met de Emsbroekweg. Erve Braakhekke stond dus vlakbij De Scholte en Erve Strookappe. Op de Boerderij pagina kun je precies zien waar. Toen Jan er werkte, woonden op deze boerderij Christiaan Braakhekke sr. en Eva Meijlink. Jan leert er hun dochter Hendrika beter kennen en trouwt met haar op 30 januari 1886 en woonde toen nog in Eefde. Hendrika is geboren op 11 september 1861. Vader Christiaan en moeder Eva waren neef en nicht en kleinkinderen van Steven Braakhekke en Geesken Oitink en deze mensen komen twee keer voor in mijn eigen kwartierstaat doordat twee van hun dochters trouwden met een Stoelhorst en een Dijkerman. Afijn, we dwalen af! Eva Meijlink is overleden op 15 maart 1869 en Christiaan hertrouwt met Garritjen Slagman. In februari 1882 bouwt de familie Braakhekke iets verderop aan de Braakhekkeweg een nieuwe boerderij met de toepasselijke naam "De Nieuwe Braakhekke" en verhuist ernaar toe en hier gaat Jan Strookappe na zijn trouwen op 30 januari 1886 ook wonen.
 
Even later, op 23 maart 1886, wordt er een inventaris opgemaakt van erve de Nieuwe Braakhekke en die luidt letterlijk als volgt: een klok, een kabinet, een kastje en een ladetafel, twee tafels en acht stoelen, een spiegel, houtbak, haspel en kachel, drie ketels, een koffiemolen en vuurgereedschap, tin, glas en aardewerk, twee span bedden met toebehoren, lampen, schilderijen en een bord met lepels, twee koeien, eene geit, kist, ladder, zaag, schoppen, greepen en een snijbak, zakken, een schepel, vlegels, twee ijzeren potten en emmers, slieten op den deel, een karn, waag, vaten, potten, gieters en aardewerk, hooi en stroo in huis en berg, ongedorschte rogge, brandhout, bossen en tonnen, vijf kippen, spek en vet, horloge en kerkboek en ten slotte manskleederen en vrouwenkleederen. Totaalwaarde bedraagt 385 gulden en de hoogste waarde hadden de twee koeien die elk voor 70 gulden gewaardeerd werden. Bovenstaande geeft een goed beeld van wat er in die tijd in en om een boerderij te vinden was en dus van de situatie waarin de Strookappes en vele andere boeren op het platteland leefden.

Erve De Nieuwe Braakhekke bestond in 1886 uit een huis, bouwland, dennenbos, houtwal en heide in ontginning en was samen bijna 2,5 hectare groot. Betreft kadastrale percelen 1427 t/m 1431.
 
In 1893 koopt Jan uit een veiling voor 260 gulden een huis en erf, met bouwland en heide, ter grootte van 62,50 aren (kad. 1408 en 1409). Dit huis werd voorheen bewoond door Jan Willem Olden en stond enkele honderden meters achter Erve Strookappe. Jan laat het boerderijtje afbreken en gebruikt de grond als bouwland. Deze grensde praktisch aan de grond van (in die tijd) Hendrik Jan Strokappe. Meer hierover kun je lezen op de Boerderij pagina. Op de Boerderij pagina staat ook een duidelijke plattegrond waar alle Strookappe boerderijtjes hebben gestaan. Afstand tussen de Nieuwe Braakhekke en Erve Strookappe was ongeveer 350 meter. Uit een schuldbekentenis d.d. december 1893 aan eerder genoemde molenaar Laurens Hartgerink valt ook af te leiden dat Jan naast genoemde percelen ook nog eigenaar was van een heideperceel (kad. 1290, waarschijnlijk gelegen aan de Heideweg) van 2,77 ha en daarmee in totaal ruim 5,5 ha grond bezat. Dit perceel 1290 had Jan op 25 juni 1890 voor 326 gulden gekocht en was afkomstig van de veiling van Erve Haverkamp.


Genoeg over roerende en onroerende goederen, laten we het weer eens over de mensen hebben, want er werden in de Nieuwe Braakhekke ook kinderen geboren! Eerste dochter Everdina Johanna wordt geboren in augustus 1886 en Jan was toen nog dagloner van beroep. Bij de geboorte van de andere drie kinderen is Jan landbouwer en hoofdbewoner van de Nieuwe Braakhekke a.g.v. het overlijden van zijn schoonvader Christiaan Braakhekke in december 1886. Dit zijn alle vier de kinderen van Jan en Hendrika:

1. Everdina Johanna 01-08-1886
2. NN (M) 16-02-1889
3. Everdina Johanna 12-01-1891
4. Hendrika Johanna 26-09-1905

Alle kinderen zijn geboren in Harfsen. Oudste dochter Everdina Johanna overlijdt op 15 maart 1888 en een jaar later wordt een levenloze zoon geboren. Het echtpaar is dan dus weer kinderloos. Op 12 januari 1891 wordt gelukkig weer een dochter geboren die opnieuw de naam Everdina Johanna krijgt.

Jan is op 2 december 1926 overleden in de Nieuwe Braakhekke en is in Almen begraven. Hendrika Braakhekke is overleden op 10 januari 1945 in de hongerwinter van de oorlog. Op haar begrafenis was het toen verschrikkelijk koud.

Op 1 juni 1927 raasde er trouwens nog een cycloon over de Nieuwe Braakhekke, welke ook wel bekend stond als "Strookappe", waarbij het dak boven de slaapkamers eraf waaide. De deksel op de gierput en de pruimenboom naast de boerderij werden ook weggeblazen en zijn nooit meer teruggevonden! De schuur stortte geheel in.
 
Everdina Johanna woont en werkt van 10 januari 1906 tot 22 april 1912 in boerderij het Harkel van de familie Van Leusen in Laren, maar woont de rest van haar leven in de Nieuwe Braakhekke. Zij trouwt op 16 mei 1914 met landbouwer Bertus Koerselman, geboren 16-03-1888 te Gorssel en afkomstig uit Laren. Hij is de zoon van Derk Jan Koerselman en Engelina Bakker. Ze krijgen samen twee kinderen: Hendrika Johanna op 28 september 1915 en Derk Jan op 30 november 1919, die uiteindelijk hoofdbewoner zou worden van de boerderij. Everdina Johanna Strookappe is overleden op 2 februari 1978. Zij leefde bijna 47 jaar als weduwe, want Bertus was al op 30 mei 1931 overleden.


Ruim 14 jaar na Everdina wordt dochter Hendrika Johanna geboren op 26 september 1905. Na haar schooltijd werkte zij op boerderij Zweverink in Laren en boerderij 't (Groot) Reeve in Harfsen. Zij trouwt op 31 mei 1929 met Willem Wichers (geb. 18-12-1898) en gaat met hem verderop bij zijn ouders Hendrik Jan Wichers en Garritjen Jimmink aan de Braakhekkeweg wonen. Ook zij krijgen twee kinderen: Hendrik Jan op 19 mei 1931 en Hendrika Gerdina op 27 maart 1934. Hendrika Johanna overlijdt op 24 februari 1991. Willem Wichers was al overleden op 1 juli 1982.

 
De gezusters “Dina en Dika” Strookappe waren hele vriendelijke mensen, daar zat geen kwaad bij, aldus Gerritjen Koerselman, schoondochter van Everdina van wie ik mooie verhalen en vele foto's heb mogen ontvangen, zoals de foto's hieronder van de kinderen van Everdina en Hendrika.
 
 
In de Nieuwe Braakhekke, waarvan hiernaast een oude foto, woonde ook Christiaan Braakhekke jr., halfbroer van Hendrika Braakhekke en zwager van Jan Strookappe. Hij trouwde op 26 mei 1900 met Johanna Dijkerman, dochter van Gerrit Jan Dijkerman en Gerdina Dollekamp. Zij kregen twee kinderen: Hendrik Albert en Gerrit Christiaan Braakhekke. Na het overlijden van Christiaan op 19 januari 1910 wordt Jan Strookappe voogd over deze kinderen en komen Johanna en de kinderen (voor twee jaren) in de Nieuwe Braakhekke wonen. Daarvoor woonden ze in het boerderijtje Dollekamp, welke voorheen werd bewoond door Hendrik Willem Dollekamp, oom van Johanna Dijkerman. Dit boerderijtje stond in de buurt van Erve Strookappe en vlakbij de plek waar de Kleine Strookappe heeft gestaan! Zie de Boerderij pagina voor meer informatie. Het boerderijtje met bouwland, heide en weiland wordt op 6 april 1910 in opdracht van Jan geveild aangezien de kinderen de erfgenamen van dit alles waren en Jan van hen de voogd was. Grappig is dat Jan één van de kopers zal zijn en het weiland op het Emsbroek van bijna 1 ha groot (gedeelte perceel 404) koopt.
 
Berend Jan Strookappe
Berend Jan is geboren in Harfsen op 9 augustus 1870 als eerste kind Jan Strookappe zijn tweede vrouw Janna Horstman. Vernoemd naar zijn opa's Berend Horstman en Jan Strookappe. In Harfsen was hij telegrambode van beroep. Op 12 maart 1891 verhuisde hij naar Utrecht alwaar hij op 16 maart 1899 trouwde met Cornelia Voerman, dochter van Gerrit Voerman en Christina Maria van Dirmarsch en geboren op 4 augustus 1876. Berend Jan werkte er als spoorwegambtenaar, maar kon ook heel aardig schilderen. Hij schilderde bijvoorbeeld in 1932 het “Hollandsch Interieur” (linksonder) en in 1943 "Familiebeeld" (rechtsonder) beiden naar Pieter de Hoogh. De laatste is in mijn bezit. Ook het repareren van klokken was een hobby van hem. Hij woonde aan de Abstederdijk 54 in Utrecht.
 
 
 
 
Berend Jan was vader van twee kinderen:
1. Jan Gerrit Cornelis 14-08-1900
2. Christina Maria 18-10-1902


Christina Maria
, ook wel Stien genoemd, trouwde op 6 november 1924 met Cornelis Gunst, zoon van Adriaan Mathias Gunst en Jantje Maassen, geboren 01-05-1894 te Zwolle, die voor de PTT in Utrecht werktte. Het echtpaar had geen kinderen en heeft achtereenvolgens in Utrecht, Middelharnis, Breda en uiteindelijk weer in Utrecht gewoond waar Stien is overleden op 17 juli 1980 en Cornelis er twee jaar later op 31 maart 1982 is overleden.

Jan Gerrit Cornelis, oftewel Cor, is geemigreerd naar Weltevreden in Nederlands Oost-Indië en is aldaar twee keer getrouwd: eerst op 26 mei 1921 met Susanna Catharina Jochmann (geb. 05-12-1901) en, nadat hij van haar scheidde in maart 1922, op 12 februari 1927 met Johanna Jacoba Hannema (geb. 03-01-1901). Susanna Catharina Jochmann is een achternicht van Jan Gerrit Cornelis, ze zijn familie in de Voerman tak. Bij hun trouwen was Jan Gerrit Cornelis handelsemployé van beroep. Bijzonder is het dat hij niet bij de huwelijksvoltrekking in Amsterdam aanwezig was (hij was in Batavia, Susanna was in Amsterdam) en dat vader Berend Jan middels een huwelijksvolmacht en een koninklijk besluit zijn zoon vertegenwoordigde. Susanna emigreerde na de huwelijksvoltrekking ook naar Nederlandse Indië. Het huwelijk bleek van korte duur en bleef kinderloos.

Uit zijn tweede huwelijk worden drie kinderen geboren: Cornelia Cristina (Krik) wordt in Batavia geboren op 26 april 1927. In augustus 1929 komt het gezin terug naar Nederland waar in Utrecht op 19 oktober 1929 het gezin wordt uitgebreid met nog een dochter genaamd Janna (Anneke). In 1930 wordt de foto hiernaast genomen met in het midden de beide dochters. Hierna gaat het gezin terug naar Indonesië waar op 28 oktober 1932 in Bandoeng zoon Berend Jan wordt geboren.

 
Cor diende eerst in het leger en had later een hotel pension (Rex) op Java. In de Tweede Wereldoorlog heeft Cor onder dwang moeten werken aan de Birmalijn. Hij zat gevangen in Bandung en is aan malaria en beri-beri overleden op 15 mei 1945 in een kamp te Pakanbaroe. Cor ligt begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah in Indonesië. Samen met Hendrik Gerrit Strookappe (zie Kinders pagina) zijn zij de enige twee bekende oorlogsslachtoffers met de achternaam Strookappe volgens het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting. Na het overlijden van Cor ging Jo Hannema terug naar Nederland waar zij in Amsterdam staatsloten verkocht. Zij is overleden op 29 juni 1983.
 
Krik is niet getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Zij heeft gewerkt als stewardes voor de K.L.M.

Anneke trouwde met Dirk Kruijt en zij woonden in Leiden waar ze een ijzerzaak hadden. Ze kregen twee zonen. Anneke is overleden op 1 januari 2018 te Koudekerk aan den Rijn.

Berend Jan is twee keer getrouwd geweest, is vader geworden van twee kinderen en is overleden op 20 november 2003. Berend Jan woonde uiteindelijk in Hoorn, maar is begraven in Almen.
 
 
Berend Jan Strookappe senior is overleden op 24 maart 1945 en eerst begraven in Utrecht, maar na de oorlog op 19 september 1945 herbegraven in Almen naast zijn moeder Janna Horstman, zus Fenneke en bovengenoemde kleinzoon Berend Jan. Cornelia Voerman is overleden in Breda op 3 september 1951.
 
 
 
Fenneke Strookappe
 
   

Fenneke was het tweede kind van Janna Horstman en jongste kind van Jan Strookappe en werd geboren op 5 april 1880. Ze woonde tot 2 juni 1896 bij haar ouders in de Tempelman en verhuisde toen naar Klein Dochteren bij Laren waar zij als werkmeid op boerderij Kloekhorst van Hendrik Jan Kapelle werkte. In 1901 ging ze terug naar Gorssel, maar in 1909 verhuisde zij weer naar de gemeente Laren en ging er werken als dienstbode van huize Oolde van gravin Wolbert van Wassenaer. Fenneke is nooit getrouwd geweest ook al was het een bijzonder aardige vrouw en kon zij erg goed koken! Zij overlijdt 27 juni 1927 op 47-jarige leeftijd en wordt begraven in Almen. Moeder Janna leefde toen nog en zou na haar overlijden in 1931 in hetzelfde graf begraven worden.
 
Nog even terug in de tijd: Na het overlijden van vader Jan Strookappe op 27 juli 1906 moest de erfenis verdeeld worden over zijn drie nog levende kinderen Jan, Berend Jan en Fenneke. Dit gebeurde op 3 februari 1907 in Zutphen middels een memorie van aangifte naar het recht van successie en overgang der nalatenschap. De drie kinderen komen hier bijeen en verklaren dat hun vader niet over zijn nalatenschap heeft beschikt. Ze erven daarom allemaal 1/3 deel en dat weer over de helft van wat Jan samen met Janna Horstman bezat en dat is een bedrag van 180 gulden waarvan Jan, Berend Jan en Fenneke dus ieders 60 gulden kregen. Dat was alles, want Jan bezat geen onroerende goederen wat maar weer eens bewijst dat hij en Janna Horstman gehuurd hebben gewoond in de Tempelman. Op de foto hiernaast dit boerderijtje met de drie kinderen en links op de foto Hendrika Braakhekke, echtgenote van Jan junior.
Hiernaast de handtekeningen van Jan, Berend Jan en Fenneke die hiermee hun goedkeur tekenden voor de boedelscheiding.
 
 
2. Hendrik Strookappe
Boven
   
De eerste Strookappe die in Harfsen geboren is en wel op 3 maart 1836. Helaas is Hendrik op 22 juli 1846 al op 10-jarige leeftijd in Harfsen overleden. Opvallend is dat de naam Strookappe met dubbel O in de geboorteakte staat en dat vader Jan ook met dubbel O zijn handtekening zet. Dit is daarmee de eerste akte van de burgelijke stand in Harfsen met de naam Strookappe zoals die uiteindelijk zou worden. In de overlijdensakte staat de naam wel weer met één O geschreven, maar hier kan niet te veel waarde aan worden gehecht aangezien vader Jan hiervan zelf geen aangifte deed. Hendrik is geboren in de Kleine Koekkoek en overleden in de Kleine Strookappe, het daglonerhuisje met nummer 100a aan de Emsbroekweg. Voor meer informatie over deze woningen waar de Harfsense Strookappes gewoond hebben, zie de Boerderij pagina.
 
 
3. Jan Albert Strokappe
Boven
 
Jan Albert wordt op 6 september 1837 geboren en werd in 1856 vrijgesteld van militaire dienst. Hij is dagloner van beroep als hij op 3 december 1868 trouwt met de zeven jaar oudere Derkjen Hemeltjen uit Diepenveen, geboren 26 juni 1830 als dochter van Engbert Hemeltjen en Willemina Rattink. Dit echtpaar trouwde in 1818 en zij werden toen de hoofdbewoners van erve Rattink in Oxe waar Willemina geboren is en waar Derken in 1830 ook geboren is. De familie Rattink woonde op erve Rattink (zie afbeelding hiernaast) tot 1846 en Jan Albert Strokappe zal er dus niet gewoond hebben.

Derkjen Hemeltjen was bij haar trouwen met Jan Albert weduwe van Teunis Rattink die een jaar daarvoor overleden was en van wie ze al twee kinderen had: Teunis Jan en Willemina Rattink. Jan Albert en Derkjen gaan wonen in Deventer waar Jan Albert werkt als tuinman en een jaar later wordt op 10 oktober 1869 hun enige kind geboren: dochter Engberdina. Ook al was zij enig kind, had zij aan Teunis Jan en Willemina natuurlijk wel een halfbroer en halfzus.

Jan Albert heeft nooit goed leren schrijven maar wist wel een handtekening te zetten op zijn huwelijksakte. De geboorteakte van Engberdina ondertekent hij niet en geeft daarbij aan dat hij het schrijven niet geleerd heeft ... (ja, ja)
 
Opvallend is dat Jan Albert in de zomer van 1870 zijn vrouw en jonge dochter verlaat en als boerenknecht gaat werken en wonen op boerderij Het Mol (De Poll) van Harm Kloosterboer in Oxe. In het najaar van 1871 verhuist hij opnieuw en gaat weer bij zijn vader en moeder op Erve Strookappe in Harfsen wonen! Hij werkte in die tijd ook voor de boeren Makkink en Leugeman (op de Kapelle) in Harfsen. In de periode van januari 1881 tot juni 1883 woonde en werkte Jan Albert als knecht in Brummen en was toen afkomstig van Duitsland (Pruissen) waar hij dus ook nog heeft gewoond. In juni 1883 vertrekt hij naar Lobith in de gemeente Herwen en Aerdt. Bij het overlijden van zijn vader in 1887 blijkt hij daar nog te wonen. Het geeft aan dat hij al die tijd niet meer bij zijn vrouw woont en de vermoedelijke huwelijksproblemen worden bevestigd wanneer op 20 december 1894 Jan Albert en Derkjen officieel scheidden. Dit is de enige echtscheiding die in de 19e eeuw bekend is in de familie en Jan Albert wordt gedaagd i.v.m. kwaadwillende verlating. Hij is overigens niet bij de uitspraak aanwezig.

In Deventer woont Jan Albert aan de Boxbergerweg en werkt dan als landbouwer. In 1901 koopt Jan Albert een bouwterrein aan de Akkerstraat en bouwt hier een huis met nummer 6 waar hij is gaan wonen. In 1909 koopt hij ook nog twee huizen aan de Hoveniersstraat maar dat zal voor de handel zijn geweest zoals zijn broer Egbert dat ook deed.

Helaas is het meest opzienbarende gegeven van Jan Albert zijn overlijden a.g.v. doodslag. Op 18 december 1918 overlijdt Jan Albert namelijk in Deventer op 81-jarige leeftijd nadat hij slachtoffer was geworden van een gewelddadige inbraak in zijn woning aan de Kortestraat nummer 7. De daders worden uiteindelijk wel gevonden en berecht wat te lezen is in dit krantenbericht van 1925.

Derkjen Hemeltjen was 20 jaar voor zijn dood al overleden op 14 april 1898.

 
Dit werd er letterlijk geschreven in een artikel genaamd "een oud misdrijf opgehelderd" over de brute overval op Jan Albert in een andere krant: "In een heel oude politiezaak betreffende een voor jaren te Deventer gepleegden diefstal met braak en geweldpleging is thans licht gekomen. Op 2 december 1918 werd aan het politiebureau aldaar aangifte gedaan van een diefstal met braak, gepleegd in de woning van J. Strokappe, een 81-jarig alleenwonend man aan de Kortestraat. Zooals uit dit onderzoek bleek, had Strokappe in den avond van 20 november de blinden van zijn woning en de huisdeur gesloten en was hij vervolgens te acht uur naar bed gegaan. De blinden waren niet met pennen bevestigd en vastgezet. Ongeveer 10 's avonds werd Strokappe wakker en zag hij een paar mannen in zijn huis loopen die een licht bij zich hadden, vermoedelijk een kaars. Zij traden op zijn bed toe, grepen hem aan en sloegen en krabden hem; vervolgens werd hem een prop in den mond gestoken zoodat hij niet schreeuwen kon. Klaarblijkelijk heeft Strokappe daarop het bewustzijn verloren. Hij kwam eerst na eenige dagen uit zijn woning tevoorschijn en vertelde den verwonderden buren dat hij wakker wordend na den slaap volgend op de mishandeling, zijn bed vol bloed gevonden had. Daarna was hij weer gaan slapen. Uit het ingesteld onderzoek bleek, dat een raam in een ander vertrek openstond en dat een casette, staande in het schrijfbureau van Strokappe, inhoudende ongeveer 800 gulden, verdwenen was. Eén en ander leidde toen tot de aanhouding van den 20-jarigen A.A.M.B. en den 21-jarigen J.W. de V., beiden slagersknechten van beroep. Hoewel vermoed werd dat zij en nog een andere persoon de daders waren geweest, moesten beide arrestanten weder vrijgelaten worden wegens gebrek aan bewijs. Ook een zekere W., die vaak in hun gezelschap verkeerde, werd gearresteerd, doch moest eveneens om dezelfde redenen weer op vrij voeten worden gesteld. Eenige dagen geleden is plotseling klaarheid gekomen in deze zaak. In verband met een diefstal verzocht de politie te Deventer opsporing van een zekeren B. te Amsterdam. Laatstgenoemde verklaarde men plotseling "dat het hem begon te vervelen te Deventer ook nog te worden aangezien voor den dader van het in 1918 bij Strokappe gebeurde", welk gerucht inderdaad te Deventer wel de ronde deed. Hij had vroeger in het huis van bewaring te Zutphen in voorarrest gezeten, tegelijk met V. en B., die toen met elkaar spraken en verklaarden, dat de destijds verdachte W. onschuldig was, maar dat een zekere S.B. de medeplichtige was. Genoemde S.B., een 30-jarig gehuwd man te Deventer, is vrijdag in zijn woning gearresteerd en legde direct een volledige bekentenis af. Terwijl de V. en A.A.M.B. op Strokappe geweld pleegden, had hij het geld uit de casette genomen, het welk later met de anderen gedeeld werd. Hij was eerst in den beruchten "smokkeltijd" met hen in kennis gekomen en had zonder erbij na te denken met hen meegedaan. De beide anderen hadden volgens hem Strokappe mishandeld. Ook deze zijn in hunne resp. woonsteden Den Haag en Amsterdam gearresteerd. Destijds werd reeds gemeld dat Strokappe veertien dagen na het misdrijf overleden is. Op vermoeden dat de dood het gevolg was van de geconstateerde geweldpleging is toen een sectie op het lijk verricht, welke toen aan het licht bracht dat in- en uitwendige kwetsuren aanwezig waren. A.A.M.B. en J.W. de V. zullen zich te verantwoorden hebben wegens het samen en in vereeniging plegen van inbraak met diefstal en geweldpleging. S.B. wordt alleen van deze feiten beschuldigd zonder geweldpleging."
 
Jan Albert leefde dus tot 1918 en technisch gezien zou er een foto van hem kunnen bestaan. Maar door de scheiding verloor hij het contact met zijn enige dochter waardoor er bij zijn verdere nakomelingen geen foto's bekend zijn. Neemt niet weg dat hij met name met zijn broer Egbert en zus Janna, die ook in Deventer woonden, wel contact zal hebben onderhouden en dat er in die families nog een foto van hem kan bestaan. Zo ja, dan hoor ik dat graag!
 
Engberdina Strokappe
Engberdina wordt geboren op 10 oktober 1869 en blijft enig kind van Albert, maar heeft dus wel een halfbroer Teunis Jan en een halfzus Willemina uit het eerste huwelijk van haar moeder Derkjen met Teunis Rattink. Ze verhuist in 1890 naar Sloten en leert daar waarschijnlijk haar latere echtgenoot Cornelis van Diest kennen. Cornelis van Diest is geboren in Voorschoten op 14 maart 1871 als zoon van Cornelis van Diest senior en Johanna Petronella van Voorst en was timmerman van beroep. Ze verhuizen naar Amsterdam en trouwen er op 2 november 1892. Engberdina had toen geen beroep. Meest opvallende van het huwelijk was het ontbreken van vader Jan Albert en het citaat uit de huwelijksakte m.b.t. Jan Albert "wiens bestaan en verblijf onzeker is" en dat Engberdina verklaart niet in staat te zijn een akte van toestemming of overlijden van haar vader te overleggen. Klaarblijkelijk hebben vader en dochter geen enkel contact gehad en is hij vele jaren onvindbaar geweest wat ook verklaart waarom het ruim 24 jaar heeft moeten duren voordat de scheiding anno 1894 erdoor was. Het zou mij niet verbazen dat Engberdina haar vader nooit gekend heeft.
 
Engberdina en Cornelis krijgen zeven kinderen:
       
1. Cornelis 08-03-1892  
2. Dirk 09-12-1893 overleden 22-02-1894
3. Dirk 20-06-1895  
4. Johannes Marinus 20-06-1898  
5. Willem Albert Jan 17-08-1901  
6. Derkjen Engberdina Wilhelmina 13-03-1904  
7. Johan Wilhelm Leendert 16-06-1914  
       
Oudste zoon Cornelis werd geboren op 8 maart 1892 in Amsterdam en was dus onecht, maar werd uiteraard erkend bij het huwelijk. Hierdoor zou Cornelis net als zijn vader en grootvader als Cornelis van Diest door het leven gaan, maar werd hij geboren als Cornelis Strokappe! Het is waarschijnlijk Cornelis die op de foto hiernaast zit tussen vader Cornelis van Diest en moeder Engberdina Strokappe. Mogelijk is de foto gemaakt op 2 november 1892, de trouwdag van Cornelis en Engberdina.

In april 1895 verhuist het gezin (bestaande uit Engberdina, man Cornelis en zoon Cornelis) van Amsterdam naar Deventer waar (tweede) Dirk en Johannes Marinus worden geboren. In september 1899 wordt er weer verhuisd naar Sloten (waar de ouders van Cornelis woonden) en daarna gaat het gezin toch weer in Amsterdam wonen waar de drie jongste kinderen worden geboren. Er is door Engberdina dus flink wat afgereisd tussen Deventer, Sloten en Amsterdam, de stad waar zij zich uiteindelijk zou settelen. Helaas eindigt, net als bij haar vader, ook het huwelijk van Engberdina in een echtscheiding welke wordt uitgesproken op 18 december 1914. Cornelis hertrouwt op 16 februari 1916 met Pietje Buhler en Engberdina blijft ongehuwd. Zij overlijdt op 15 september 1931 in Amsterdam. Cornelis is overleden op 21 augustus 1939.

 
Over de kinderen: Cornelis trouwde op 11 februari 1914 met Derkje Zweers en was toen telegrambesteller van beroep. Cornelis werd vader van vier kinderen. Dirk trouwde op 11 april 1917 met Regina Helena Mast. Hij was werkman van beroep, handelde in aardappelen en was uiteindelijk tot aan zijn pensioen broodbezorger bij bakkerij Rekers te Amsterdam. Met Regina kreeg hij drie kinderen. Dirk is overleden op 31 december 1973 te Amsterdam. Johannes Marinus trouwde twee keer: op 13 november 1918 met Cornelia Pieternella Grim en op 8 februari 1922 met Sara Santen die resp. één en drie kinderen kregen. Het eerste huwelijk eindigde in een scheiding welke werd uitgesproken op 10 september 1921. Johannes was electromonteur van beroep en is overleden op 25 juli 1956 te Den Haag.
 
Willem Albert Jan (zie foto hiernaast) was magazijnbediende en trouwde op 8 februari 1922 met Petronella Henriëtte Scheen, dezelfde dag dat zijn broer Johannes Marinus trouwde met Sara Santen! Beide huwelijken vonden plaats in Amsterdam waar alle huwelijken van de kinderen van Engberdina plaatsvonden. Willem was magazijnbediende en werd vader van vier kinderen. Hij is overleden op 17 juli 1972 te Amsterdam.

Derkjen Engberdina Wilhelmina was de enige dochter en zal zijn vernoemd naar Derkjen Hemeltjen, Engberdina Strokappe en Willemina Rattink. Zij trouwde op 23 oktober 1930 met Johannes Hermanus Vis. Het is niet bekend of ze kinderen had. Derkjen is overleden op 5 oktober 1979.


Johan Wilhelm Leendert was niet getrouwd en is in 1971 overleden.
 
 
4. Gerrit Jan Strookappe
Boven
 
Gerrit Jan wordt geboren op 4 oktober 1839 als alweer de vierde zoon van Jan Strokappe en Fenneken Achterkamp. Hij is samen met Hendrik de enige die officieel de naam Strookappe met dubbel O meekreeg en deze tak zou daardoor altijd als Strookappe doorgaan. Gerrit Jan vertrekt in 1860 naar Holten, de geboorteplaats van zijn vader Jan, en gaat er werken als dienstknecht wat hij blijft doen tot aan zijn trouwen. Hij was in 1858 ingeschreven voor de nationale militie, maar werd hiervoor niet uitgeloot. Hij trouwt op 10 oktober 1868 op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Antonia Koetsier geboren 02-04-1845 uit Heeten (gemeente Raalte) en samen gaan ze bij haar vader Gerrit Koetsier (haar moeder Hermina Kamerman was in 1864 al overleden) inwonen in hun boerderij "De Koetse" aan de Portlanderdijk bij Nieuw Heeten. Hij gaat er werken als arbeider en boerenknecht en later als landbouwer, wat na het overlijden van zijn schoonvader in 1879, officieel zijn beroep werd.

Bij de geboorte van zijn eerste kind in december 1868 woont Gerrit Jan nog in Holten terwijl hij al wel getrouwd was. Pas op 1 mei 1869 komt Gerrit Jan op het erve De Koetse wonen. Hij wordt dan ingeschreven in het bevolkingsregister en wordt op 3 mei 1869 ingeschreven als lidmaat in de gemeente Raalte, hij heeft dus ruim een half jaar niet bij zijn echtgenote gewoond. De komst van het eerste kind kwam dan ook wat onverwacht en Gerrit Jan was nog niet klaar in Holten. Waar precies Gerrit Jan in Holten heeft gewoond en gewerkt in nog onduidelijk, maar het zal zijn geweest in het buurschap Espelo. Dit is het buurschap welke aan de gemeente Raalte grenst. In Espelo woonde Hermina Koetsier, een tante van Antonia, wellicht dat hier een verband bestaat. En een oom, Gerrit Jan Koetsier, woonde op het erve Jan Snijders in de Beuseberg. Gerrit Jan Strookappe zelf woonde in ieder geval niet in Erve Strokappe in de Beuseberg, maar hij zal er vast wel eens op visite zijn geweest!
 
Gerrit Jan en Antonia krijgen acht kinderen, allen geboren in de gemeente Raalte:
       
1. Hermina 11-12-1868  
2. Frederica 14-02-1871  
3. Gerardina 03-09-1872  
4. Joannes 06-02-1875  
5. Gerritje 06-03-1878 overleden 12-03-1878
6. NN (M) 07-04-1882 overleden 07-04-1882
7. Gerrit 29-07-1884  
8. Gerrit Jan 17-12-1885 overleden 17-02-1887
 
Drie kinderen worden niet oud, zoals hierboven al aangegeven. Gerritje overlijdt zes dagen na haar geboorte op 12 maart 1878, de volgende zoon wordt levenloos geboren en jongste zoon Gerrit Jan overlijdt op 17 februari 1887 en is dan 14 maanden oud. Blijven drie dochters en twee zonen waarover hieronder meer informatie. Vader Gerrit Jan overlijdt in Raalte op 6 augustus 1893 op 53-jarige leeftijd en Antonia Koetsier overlijdt op 4 februari 1907. Zij is dan nog woonachtig in Raalte, maar is overleden in buurtschap Wesepe van de gemeente Olst. Een zus van Antonia trouwde overigens met Egbert Strokappe, hierover uiteraard meer op deze pagina! De tak van Gerrit Jan is uitgewaaierd naar Raalte, Wijhe, Hellendoorn en de Noordoostpolder. Helaas bestaat er van Gerrit Jan Strookappe geen foto, geen signalement en zelfs geen handtekening aangezien hij niet kon schrijven. Dat is eigenlijk wat vreemd aangezien zijn andere broers en zus wel konden schrijven m.u.v. Jan Albert, maar die wist nog wel een handtekening te fabriceren in zijn huwelijksakte.
 
Dit is de boerderij aan de Portlanderdijk nummer 34 (voorheen Lurkheershoek nummer 6) waar de familie Strookappe altijd gewoond heeft. Het is niet de oorspronkelijke boerderij, want deze is in 1926 afgebroken toen de huidige boerderij gebouwd werd. De oude schuur (foto hierboven) is toen wel blijven staan en is er nog steeds. Het huisnummer in de periode 1860-1880 was 168 van wijk F (Heeten).

Naam van de boerderij is “De Koetse” welke waarschijnlijk is afgeleid van de oorspronkelijk bewoners Koetsier. Hier heeft dus eerst Gerrit Jan Strookappe, daarna zoon Joannes en uiteindelijk kleindochter Berendina Strookappe met haar man Bertus van der Sluis geboerd. De naam Koetsier bleef ook lang aan dit erve verbonden, niet alleen door Antonia maar ook door Hendrik Jan (broer van Antonia) en Jan Hendrik Koetsier (oom van Antonia) die er nog van 1886 tot zijn overlijden in 1889 woonde.

De boerderij is begin jaren ’90 van de 20e eeuw verkocht aan de huidige bewoners.
 
Hermina Strookappe
 

Oudste dochter van Gerrit Jan en Antonia die krap twee maanden na hun huwelijk ter wereld kwam op 11 december 1868 om 12 uur 's nachts. Na haar schooltijd is zij dienstbode van beroep in Raalte en woonachtig in de gemeente Diepenveen waar ze vanaf mei 1884 werkte op de boerderij van Bronsvoort. Trouwen doet ze op 13 mei 1896 met landbouwer Arend Jan Bannink. Hij is de zoon van Jan Hendrik Bannink en Egberdina de Beuze en vier jaar ouder dan Hermina. Op de foto hiernaast poseert het stel voor de camera. Arend Jan was afkomstig van kaderstede Beumer in Colmschate. De foto ernaast is van Hermina alleen en is mogelijk gemaakt toen zij belijdenis deed.

Hermina was het oudste kind van Gerrit Jan Strookappe en ook de eerste die trouwde. Helaas was Gerrit Jan al in 1893 overleden en zodoende heeft hij geen enkel huwelijk van zijn kinderen mogen meemaken. Het echtpaar gaat wonen in Schalkhaar en Arend Jan was tuinman op het kasteel van Schalkhaar. Hun huwelijk bleef kinderloos. Hermina overlijdt op 17 november 1940 en Arend Jan op 17 november 1954, hij wordt bijna 90 jaar oud.

Er zijn later nog twee huwelijken tussen een vrouwelijke Strookappe en een mannelijke Bannink gesloten. Zo trouwde Dika Strookappe uit Harfsen met Jan Harmen Bannink en trouwde Thea Strookappe, ook van de Raaltense tak, met Gerrit Bannink. Laatstgenoemde stelt dat een combinatie van Strookappe en Bannink een gouden combinatie is. Maar ja, met een Strookappe is de kans op succes natuurlijk al volop aanwezig!

 
 
Frederica Strookappe
Tweede dochter van Gerrit Jan Strookappe en geboren op 14 februari 1871. Op 30 mei 1886 verlaat zij het ouderlijk huis en gaat naar de gemeente Diepenveen. Zij is dienstmeid van beroep als zij op 23 april 1898 trouwt met Antonij Klein Lankhorst, zoon van Teunis Jan Klein Lankhorst en Paulina Hillebrand. Antonij is weduwnaar van Willemina Graveman en 42 jaar oud en dus 15 jaar ouder dan Frederica. Het echtpaar gaat wonen in Wesepe in de gemeente Olst waar Antonij geboren, getogen en landbouwer van beroep is. Ze krijgen twee kinderen: Paulina Wilhelmina op 11 maart 1899 en Gerrit Jan op 12 februari 1901.
Paulina trouwt op 31 mei 1924 met Jan Willem Markvoort en Gerrit Jan trouwt met Frederika Alberdina Middeldorp. Op de foto hiernaast zien wij laatstgenoemden bij hun trouwen op 5 mei 1923. Zij woonden op erve Muldersgoed in Wesepe. Uiteindelijk zouden zij ruim 75 jaar getrouwd blijven, want beide echtelieden worden erg oud. Gerrit Jan overlijdt op 14 januari 1999 en wordt dus bijna 98 jaar oud en Frederika overlijdt op 14 februari 2002 en wordt zelfs 100 jaar oud! Ook Paulina is blijven wonen in Wesepe en is overleden in 1962. Gerrit Jan en Paulina werden beiden resp. vader en moeder van twee kinderen.

Op de foto hierboven staat Frederica Strookappe met haar kleinkinderen Anthony Frederikus en Adriana Dirkje Klein Lankhorst. Frederica had er een vreselijke hekel aan om op de foto te staan en dat verklaart misschien dat er geen trouwfoto van haar en Antonij bekend is. Maar gelukkig wel deze foto welke is genomen bij het voorhuis van de boerderij aan de Raalterweg in Wesepe waar Frederica woonde.

Anthonij Klein Lankhorst is overleden op 15 februari 1923 en Frederica Strookappe is overleden op 12 augustus 1942 aan de gevolgen van de Spaanse griep. Zij werd 71 jaar oud.
   
 
Gerardina Strookappe
 
Met de geboorte van Gerardina op 3 september 1872 had Gerrit Jan een trio meiden als kinderen. Gerardina is vernoemd naar haar tante Gerardina Koetsier die wij verderop deze pagina ook nog tegen zullen komen. Van Gerardina bekend dat ze twee keer getrouwd is geweest. Het eerste huwelijk werd gesloten op 11 november 1897 met de 36-jarige landbouwer Hendrik Jan Veldhuis uit Raalte, geboren 28-03-1861, zoon van Lambertus Veldhuis en Joanna van Eerten. Gerardina trouwde in bij Hendrik Jan zijn moeder die landbouwster was, vader Lambertus was al overleden.
 
Na het overlijden van Hendrik Jan Veldhuis op 20 augustus 1908 hertrouwde Gerardina op 30 april 1910 met de 47-jarige Mannes Klijn Oonk, zoon van Albert Klijn Oonk en Willemina Hartkamp. Mannes woonde in Wijhe en was ook landbouwer van beroep. Met Hendrik Jan Veldhuis had Gerardina één zoon genaamd Lambertus Gerrit Jan Veldhuis en hij is geboren op 7 november 1898. Er werden nog vijf kinderen geboren maar zij werden niet ouder dan vier maanden en twee kwamen er levenloos ter wereld.
 
Ook uit het huwelijk met Mannes werd een levenloos kind geboren op 6 december 1910 en Gerardina overleed kort daarna op 10 januari 1911. Zij werd maar 38 jaar oud en had dus een kort en zwaar leven.

Gerardina is haar hele leven in Raalte blijven wonen en woonde daar aan de Lageweg. Mannes hertrouwde op 7 februari 1914 met Jenneke Brinkhuis en kreeg met haar nog drie kinderen. Hij is overleden op 27 november 1928 en werd 66 jaar oud.

Helaas geen foto van Gerardina Strookappe, maar wel van haar enige opgegroeide zoon: Lambertus Gerrit Jan Veldhuis. Hij trouwde op 24 september 1921 met Gerritdina Johanna Brinkhuis en kreeg met haar drie kinderen: Gerritdina Hendrika, Antonie Berend Jan en Antonia. Het echtpaar was zeer bekend in Raalte en omstreken mede door hun medewerking vanaf het begin in 1964 aan de Sallandse Bottermarkt op de woensdag in Raalte. Hun gezellige en gemoedelijke manier van vertellen over de plattelandsgebruiken sloeg altijd geweldig aan bij het (toeristen) publiek. Lambertus (Bats) had de bijnaam Schudd'n Bats, Gerritdina werd Peerebooms Dina genoemd. Zij woonden en boerden aan de Ten Haveweg in Marienheem bij Raalte. Lambertus is overleden op 27 november 1979 en Gerritdina overleed op 5 juli 1985.
 
 
Joannes Strookappe
 
Eerste zoon van Gerrit Jan en geboren op 6 februari 1875 in Raalte. Hij had een gebrek aan zijn hand en werd hierdoor in 1895 vrijgesteld van militaire dienst. Meegewogen in het besluit zal hebben dat Joannes, na het overlijden van zijn vader in 1893, het nieuwe hoofd van het gezin is geworden en de boerderij moest runnen.
 
Joannes, die Jan genoemd werd, trouwde op 11 november 1897 met Dina Maria Hogeboom uit Raalte, geboren 9 februari 1871 en dochter van Hendrik Hogeboom en Berendina Beumer. Het was die dag groot feest in Raalte want ook zus Gerardina trouwt die dag met Hendrik Jan Veldhuis. Ja, Strookappes zijn niet gek, ze hadden daar toen al begrepen dat samen feest geven een stuk goedkoper was! Joannes blijft wonen aan de Portlanderdijk en neemt uiteindelijk de boerderij over van zijn vader. Hij was uiteraard landbouwer van beroep en stond bekend als een vooruitstrevende boer die met zijn tijd meeging.
 
Joannes en Dina krijgen vijf kinderen:
 
  1. Antonia 13-02-1899
  2. Berendina 29-05-1900
  3. Gerritje 30-10-1901
  4. Hendrik 11-05-1904
  5. Herman Jan 17-04-1908
 
Voor de Nederlandse Hervormde Kerk was Joannes ook actief, hij was er kerkvoogd. Ook was hij commissaris van de Coöperatieve Stoom-Zuivelfabriek "Vooruitgang" te Heeten.

Joannes Strookappe is op 69-jarige leeftijd overleden op 16 maart 1944 en Dina Maria is overleden op 7 februari 1951 en wordt bijna 80 jaar oud. Ze liggen samen begraven op de algemene begraafplaats van Raalte.


Hieronder meer over de kinderen van Joannes en Dina.
Antonia is het oudste kind en is geboren op 13 februari 1899 om 2 uur in de ochtend en zij is gedoopt op 26 maart 1899. Antonia (Toos) was dienstbode van beroep toen zij op 19-jarige leeftijd op 26 oktober 1918 trouwde met de evenoude Lambertus (Bats) Johannes Grotenhuis uit Wijhe. Beiden waren dus nog minderjarig. Op deze dag is de foto rechts hiernaast gemaakt. Bats is geboren op 21 augustus 1899, is de zoon van Martinus Grotenhuis en Aaltje Veldhuis en was landbouwer van beroep. Aaltje Veldhuis was de zus van Hendrik Jan Veldhuis die was getrouwd met Gerardina Strookappe, tante van Antonia.

Bats en Toos gaan inwonen bij Hendrik Jan Koetsier en Hendrika Bouwhuis in hun boerderij in Helderbroek, voor de barg, nabij Luttenberg. Hendrik Jan is de jongere broer van Antonia's oma Antonia Koetsier. Hij en Hendrika (Dike meuje) hadden zelf geen kinderen.
 
Lambertus en Antonia kregen wel kinderen: Hendrik Jan Joannes (geb. september 1922) en Aaltje Gerritdina (geb. april 1928). De familie bestond daarmee uit zes personen zoals hierboven te zien op een foto welke voor februari 1935 gemaakt zal zijn aangezien toen Dike meuje overleed. Hendrik Jan Koetsier overleed in juni 1942. Antonia en Lambertus hebben altijd voor deze mensen gezorgd. Antonia zelf is overleden op 20 december 1958 en Lambertus is overleden op 15 november 1986. Er was ook nog een zoon genaamd Martinus Albert, maar hij overleed al op 19 juli 1919 en werd maar zes maanden oud.
 

De Strookappe boerderij aan de Portlanderdijk werd overgenomen door dochter Berendina en haar echtgenoot Albertus Marinus van der Sluis (zoon van Albertus van der Sluis en Maria Barta Klumper) die elkaar in Raalte op 8 juni 1929 het ja-woord gaven. Op de foto rechtsboven zitten zij voor het bakhuis (kokhuus) van de boerderij. Zij kregen drie kinderen: Maria Dina, Johannes Albert en Alberdina.

Berendina is overleden op 23 september 1973 en Bertus is overleden op 26 maart 1986. Hij werd 85 jaar oud aangezien hij was geboren op 2 mei 1900.
 

Gerritje trouwde met Derk Klumper in Raalte op 12 mei 1928. De foto rechts is op die dag van het echtpaar gemaakt. Links een foto van Gerritje toen zij 11 jaar oud was. Derk was een zoon van Albertus Klumper en Diena Klijn Oonk en is op 4 april 1898 geboren.

Derk en Gerritje, landbouwers van beroep, woonden op boerderij "Blanke Biele" in Broekland aan de Horstweg waar zij twee dochters kregen: Alberdina Maria in februari 1931 en Johanna Alberdina in oktober 1935.

Gerritje overlijdt op 17 oktober 1948 en Derk hertrouwt met Willemina Woestmaat met wie hij nog een dochter kreeg. Derk is overleden op 23 juli 1967.
 
 
Oudste zoon van Joannes was Hendrik. Hij had trouwplannen en wilde als zijn vader en grootvader ook gaan boeren. Daarom werd er in 1931 op de grond van vader Joannes een nieuwe boerderij gebouwd in het buurtschap Lurkeer. Deze heeft als huidig adres Portlanderdijk 32 (voorheen Lurkeershoek nummer 4) en er zat 6 are grond bij. Hendrik ging hier wonen met Aaltje ten Dam, geboren te Raalte op 26 mei 1904, met wie hij hetzelfde jaar 1931 trouwde op 13 juni. Aaltje is de dochter van Hermannus ten Dam en Hendrica Jonkman.
 
Samen krijgen zij er zeven kinderen: Dina Maria, Hendrika, Joannes, Hermannes, Hendrik, Aaltje Hendrikje en Hendrik. Beide Hendriks overlijden op jonge leeftijd. De oudste Hendrik is overleden op 6 augustus 1938 en was maar 3 maanden oud. De jongste Hendrik overlijdt op 25 januari 1946 op 2-jarige leeftijd.

In de tweede wereldoorlog gaven de Strookappe families onderdak aan veel onderduikers. Eén van hen was de Joodse onderduiker Maurits Bachrach, die er onder zijn schuilnaam Henk Bakker zat ondergedoken in de boerderij van Hendrik Strookappe. Hij sliep er in de paardestal die naar de deeldeur van binnen was gebarricadeerd met stroobossen. Bij de grote Sallandse razzia van 14 oktober 1944 werd hij op de vlucht voor de Duitsers doodgeschoten. De Duitsers vuurden daarbij per ongeluk ook op elkaar en het leek daardoor dat zij werden beschoten vanuit de Strookappe boerderij. Hendrik, die zich op dat moment moest melden in Nieuw-Heeten, werd hiervoor verantwoordelijk gehouden en dreigde te worden gefusilleerd.
 
Hij werd gewaarschuwd door boeren in de omgeving en zocht snel een veilig onderkomen bij de familie in de buurt en wist gelukkig uit handen van de Duitsers te blijven. Aaltje heeft ondertussen snel de schuilplaats van Maurits afgebroken, zodat de Duitsers kort daarop alleen nog maar een normale paardenstal aantroffen. Ook had Aaltje de kleren en persoonlijke bezittingen van Maurits verbrand. Hiermee voorkwam zij dat de Duitsers erachter kwamen dat de familie Strookappe een Joodse onderduiker verborgen had gehouden. Er is sprake geweest om op de plek waar Bachrach werd doodgeschoten, bij de Strookappe boerderij, een monument te plaatsen. De huidige bewoners en buren voelden daar echter niet voor. Het is overigens dochter Aaltje Hendrikje die nu nog op de boerderij woont. Het monument is uiteindelijk geplaatst in Espelo.

Hendrik Strookappe is overleden op 27 september 1990 en Aaltje ten Dam is al eerder overleden op 28 november 1985.
 
 
Tweede en jongste zoon Herman Jan werd geboren op 17 april 1908 en werd net als zijn oudere broer landbouwer.

Herman Jan kon erg goed met paarden overweg. Hij had mede daarom graag in militaire dienst gewild, maar werd hiervoor uitgeloot. Zijn broer Hendrik, die veel zachter van karakter was, moest echter wel in dienst. De broers hadden vast graag willen ruilen.

Herman Jan Strookappe ontmoette Hendrika (Riek) Servasina Honcoop. Zij en haar ouders Antonie Gerrit Honcoop en Jacoba Maria van Eekelen waren afkomstig uit Brabant en gingen boeren in Schoonheeten. Hendrika is geboren op 17 juli 1908 te Etten Leur en kwam op 11-jarige leeftijd van Brabant naar Salland. Herman Jan en Riek trouwen op 4 mei 1929 en bouwen een boerderij op een stuk grond "voor de barg van Helderbroek" aan de Luttenbergweg in Hellendoorn waarover zij waren getipt door oudste zus Antonia en haar man Bats Grotenhuis die er vlakbij woonden.

Op 4 september 1929 wordt dochter Dina Maria geboren die werd vernoemd naar haar opoe die toen natuurlijk maar al te graag een paar dagen kwam helpen in de kraamtijd. En op 6 mei 1934 wordt ook een zoon geboren: Antonie (Anton) Gerrit Strookappe. Hij zou later met zijn vrouw en dochter bij zijn ouders blijven wonen en boeren op de boerderij welke door toedoen van een hooibroei brand in 1960 helemaal in vlammen is opgegaan waarna er een nieuwe boerderij werd gebouwd.


 
Herman Jan is overleden op 9 mei 1991, zijn vrouw Riek was al overleden op 6 juni 1981. Daarvoor is dochter Dina Maria al op 24 september overleden, zij werd maar 46 jaar oud. Zij was getrouwd met Gerrit Haselhorst en had geen kinderen. Anton Strookappe en zijn vrouw Hendrika Tempert wonen niet meer op de boerderij, maar nog wel steeds in Hellendoorn.
 
 
Gerrit Strookappe
 
Gerrit wordt geboren op 29 juli 1884. Hij blijft lange tijd wonen bij zijn broer Joannes op de boerderij aan de Portlanderdijk. Joannes heeft dan al kinderen en Gerrit vond het prachtig om de kinderen van zijn broer en schoonzus te zien opgroeien.
Gerrit had in die tijd al een fiets en als er dan weer eens ergens aan de Portlanderdijk een kind geboren moest worden, ging Gerrit op de fiets over zandwegen de dokter in Raalte, 8 kilometer verderop, bij nacht en ontij waarschuwen. Deze dokter had een paard en een sjees. Het paard werd ingespannen, de fiets ging achterop de sjees, en daar gingen ze: op naar de kraamvrouw. Gerrit bestuurde de sjees, hij wist immers waar de 'knipgaten' in de zandwegen zaten! Naast kinderen kon Gerrit dus ook goed met paarden omgaan en op latere leeftijd hield hij als hobby pony’s.


Uiteindelijk ontmoet ook Gerrit de ware en haar naam is Gerrigje Kappert en zij is geboren op 10 augustus 1890 in Wijhe. Ze trouwen op 24 mei 1924, Gerrit is dan 39 jaar oud. Ze gaan bij haar moeder Hermina Grootenhuis (haar vader Willem Kappert was al overleden) wonen in boerderij den Oldenhof in het buurtschap Elshof in de gemeente Wijhe waar ze twee kinderen krijgen:

1.
Willemina
21-03-1925
2.
Gerrit Jan
23-08-1926


In de maanden februari t/m april 1931 woont het gezin even in de gemeente Raalte.

Op bijgaande foto zijn Gerrit en Gerrigje 40 jaar getrouwd en zien wij, op twee kleinkinderen na, de gehele familie Strookappe afkomstig uit Wijhe.

Gerrit overlijdt op 13 maart 1967 en zijn vrouw Gerrigje overlijdt 15 jaar later op 13 februari 1982. Beiden zijn begraven op de begraafplaats van Wijhe.

 
Willemina trouwt op 22 oktober 1952 met Gerrit Jan Jonkman. Zij gaat met hem in het naburige Broekland wonen waar zij vijf kinderen krijgen: Albert Jan ( Appie), Gerrit, Hendrikje (Rikie), Jan Willem (Wim) en Hendrik (Henk). Gerrit Jan is overleden op 16 oktober 2001 en Willemina is overleden op 1 juli 2017.


Gerrit Jan huwt Christina Woltera Aleida te Winkel op 20 mei 1953 en zij blijven wonen en werken op de boerderij den Oldenhof. Er worden hier zes kinderen geboren: Gerrigje Woltera (Gerry), Wolthera Alberdina (Thea), Gerrit, Alberdien Christien (Alberdien), Gerrit Jan Christiaan (Johan) en Willemina Jolanda (Wilma).
 
Op de foto links boerderij den Oldenhof anno 1930 met op de voorgrond Gerrit Jan en Willemina Strookappe.


Op de foto rechts dezelfde boerderij en dezelfde mensen anno 2007!
 
Helaas is Gerrit Jan op 22 oktober 2009 overleden. Hij was vernoemd naar zíjn opa, de stamvader van de Raaltense tak. Gerrit Jan was een gemoedelijke man, hij praatte en luisterde graag, had een brede belangstelling voor alles en iedereen. Veel mensen voelden zich op hun gemak bij hem en hij hielp graag andere mensen voort. Gerrit Jan was graag op zijn boerderij en een veehouder die goed voor zijn vee zorgde. Tot na zijn 80ste hield hij vee, uiteindelijk alleen als hobby. Samen met zijn vrouw Christien kregen ze zes kinderen, later schoondochters- en zonen en kleinkinderen, zestien in getal. Gerrit Jan is vanuit den Oldenhof begraven, daar waar 83 jaar geleden zijn leven begon. Christina verhuist later naar Raalte waar zij is overleden op 18 april 2014. Oudste dochter Gerry is degene die ervoor gezorgd heeft dat de Raaltense Gerrit Jan tak zo mooi is geillustreerd met foto's en verhalen. Voor nog meer van dat moois kun je met haar contact opnemen!
 

Op de foto van het 40-jarig huwelijk van Gerrit Strookappe en Gerrigje Kappert is de jongste dochter van Gerrit Jan en Christien nog niet te zien maar op de foto hiernaast van 1966 is het hele gezin compleet!

Stamvader van de Raaltense tak is Gerrit Jan Strookappe die in 1839 in Harfsen is geboren, in 1860 gaat wonen en werken in Holten en in 1868 trouwt en gaat wonen in Raalte waar hij in 1893 is overleden. De afstand naar Harfsen was zeker in die tijd nogal een eindje en het is aannemelijk dat er na zijn overlijden niet of nauwelijks contact is geweest tussen de kinderen van Gerrit Jan en de Harfsense Strookappe familie. Des te bijzonderder is het dat de huidige generaties van de Raaltense en Harfsense Strookappes elkaar in 2007 opnieuw hebben "ontdekt" en bij elkaar op visite zijn geweest. De zoete inval bleek niet alleen in Harfsen, maar ook in Raalte te bestaan! De Raaltense Strookappes waren aldaar dan ook al jaren bekend als een sociaal volkje!

 
 
5. Janna Strokappe
Boven
   
Janna werd geboren op 4 mei 1843 en had al na zeven maanden de twijfelachtige eer de eerste Strokappe te zijn die in Harfsen is overleden wat gebeurde op 8 december 1843. Zij was daarmee het tweede kind van Jan en Fenneken die op jonge leeftijd overleed en helaas nog niet de laatste. Janna is geboren en als enige overleden op Erve de Kleine Koekkoek. Aangifte van haar overlijden werd gedaan door Pieter van der Horst die ook op deze erve woonde. Waarschijnlijk was zij bij de geboorte al zwak, want Jan en Fenneken lieten haar pas na drie maanden dopen, de kinderen daarvoor waren binnen een maand na geboorte al gedoopt.
 
 
6. Hendrika Strokappe
Boven
   
Ook Hendrika, tweede dochter van Jan en Fenneken, overlijdt op jonge leeftijd en wel op 24 juli 1860 en ze is dan nog maar 12 jaar oud. Hendrika was op 17 september 1847 geboren. Zij is de enige die in het daglonershuisje aan de Emsbroekweg wordt geboren èn komt te overlijden en van haar overlijden wordt aangifte gedaan door Gerrit Jan Leunk die in het daglonershuisje ernaast woonde.
 
 
7. Janna Strokappe
Boven
 
Het volgende kind is alweer een dochter en gelukkig gaat het met haar beter. Haar naam is opnieuw Janna en ze wordt op 4 januari 1850 op de Kleine Strookappe geboren en is dan natuurlijk nog wel de tweede dochter (Hendrika leeft dan nog) en heeft dan drie oudere broers. Uiteindelijk zal zij als enige dochter overblijven. Op 12 mei 1863 verlaat Janna, 13 jaar oud, de Kleine Strookappe (de nieuwe boerderij was nog net niet gebouwd) om te gaan werken in Exel bij Laren, eerst op de boerderij van Jan Dirk Vaanholt en later bij die van Harmen Jan Marsman. Deze Harmen Jan is een neefje van Hendrik Marsman van de Strokappe in Laren waarover op de Stamboom pagina staat geschreven met een verwijzing naar het boek van H.W. Heuvel. Grappig is het dat Harmen Jan Marsman is getrouwd met Geertruij Johanna Koelman, tante van H.W. Heuvel!
 
Zij blijft vier jaar lang in Exel, woont en werkt daarna een jaar op boerderij Groot Reeve van Berend Haijtink in Harfsen en vanaf september 1868 gaat ze als boerenmeid werken op boerderijen in de gemeente Diepenveen. Eerst werkt ze daar voor Johanna Voorink op Erve Siemelink in buurschap Colmschate en vanaf mei 1870 werkt ze bij Teunis Bronsvoort op diens boerderij Severdink (Kolkman) in buurschap Riele. De afbeeldingen van deze Diepenveense boerderijen staan hiernaast.

In de zomer van 1871 is de volgende gemeente aan de beurt: Bathmen met buurschap Dorterhoek. Op 26 oktober 1872 komt Janna uiteindelijk weer in Harfsen wonen wat zij blijft doen tot aan haar trouwen. Ze werkt dan ook nog voor Albert Enserink op 't Huurnink in Almen.
 

Zij is boerwerkster van beroep als zij op 19 november 1874 trouwt met landbouwer Bartus Meijer uit Olst, geboren 6 maart 1850, zoon van Gerrit Meijer en Janna Kerkmeijer. Bij het huwelijk woonde Bartus in Diepenveen, maar woonde kort daarvoor nog in Loo bij Bathmen en zal Janna waarschijnlijk hebben leren kennen toen zij in het nabijgelegen Dorterhoek woonde. Ouders van Bartus waren landbouwers in Loo en later Diepenveen en dat maakte Bartus ook landbouwer op hun boerderij, maar hij zou dit niet blijven. Bij het huwelijk is een foto genomen en deze is daarmee de oudste foto van een Strokappe op deze foto! De foto is niet scherp en daarom zijn daarvan nog portretten gemaakt.

 
 
Het portret van Janna laat niet alleen haar eigen gezicht goed zien maar geeft gelijk een beeld van hoe haar oma Hendrina Strokappe eruit kan hebben gezien. Op de Holten pagina staat nog een foto van een kleindochter van Hendrina namelijk Jannetje van Asselt die ook een smal gezicht had. De foto van Janna geeft natuurlijk ook een beeld van hoe haar moeder Fenneken Achterkamp eruit kan hebben gezien. Kortom, een uniek plaatje!
 
Janna en Bartus krijgen zes kinderen:
 
1. NN (M) 31-03-1875 31-03-1875 overleden
2. Jan 18-01-1877 21-07-1877 overleden
3. Jan 24-05-1878 08-02-1879 overleden
4. Femia 29-08-1880  
5. Gerritje 11-03-1883  
6. Bertha 27-03-1887  
 
Het eerste kind werd levenloos geboren en was een zoon en zou ongetwijfeld Jan hebben geheten. Janna en Bartus woonden toen in huis 62 van het dorp van Bathmen. Het volgende kind (eerste Jan) werd in 1877 geboren in Deventer. Opvallend aan de geboorteakte van tweede Jan is dat vader Bartus Meijer, toen dagloner van beroep, aangifte deed met zijn zwagers Hendrik Jan Strokappe en Gerrit Jan Strokappe waarbij de laatste aangeeft niet te kunnen schrijven en dus ook niet heeft kunnen lezen dat zijn achternaam met een O te weinig was geschreven!

 

Alle jongens overlijden in hun eerste levensjaar. Bartus overlijdt op 27 juli 1889 en Egbert Strokappe, jongste broer van Janna, wordt voogd over Femia, Gerritje en Bertha. Janna hertrouwt een jaar later op 26 juni 1890 met landbouwer Albert Willemsen uit Deventer, geboren 02-01-1844, zoon van Hendrik Jan Willemsen (geboren als "Haarhendriks" te Holten) en Johanna Boschloo, en van hem wordt Janna moeder van nog twee dochters waarvan de eerste helaas levenloos wordt geboren:
 
7. NN (V) 06-07-1891 06-07-1891 overleden
8. Johanna Hendrika 31-10-1892  
 

Na eerst in Bathmen te hebben gewoond, woonde Janna vanaf november 1875 in Deventer. Eerst in het centrum van Deventer op adres Buiten den Noordenberg. Later woonde zij ook aan de Tabakswal en Boxbergerweg. Erg oud wordt Janna ook niet, want ze overlijdt op 46-jarige leeftijd op 20 januari 1896 in Deventer en heeft daardoor geen enkel huwelijk van haar dochters mogen meemaken die vanaf 1899 trouwden, hetgeen ook bij oudere broer Gerrit Jan Strookappe van toepassing was. Janna werd op 25 januari 1896 begraven in het graf op naam van haar broer Jan Albert Strokappe en mogelijk is dit een Deventer familiegraf geweest. Haar tweede man Albert Willemsen is overleden op 7 februari 1925 en woonde toen alleen. Een foto van Albert is nog niet gevonden alhoewel er in het fotoalbum van Gerritje Meijer een foto is van een onbekende man en dit zou wel eens Albert kunnen zijn. De foto staat op een pagina met alleen maar Strookappe personen en het zou dan ook best een Strookappe kunnen zijn en dan zou het wel eens Jan Albert Strokappe kunnen zijn. De foto staat dan ook afgebeeld bij zijn verhaal.

 
Dit is een overzicht van de vier dochters van Janna Strokappe met trouwdata en echtgenoten van:
 
Femia getrouwd op 05-04-1899 met Cornelis Renssen zoon van Cornelis Renssen en Jacomina Hanna van 't Laar geboren 15-01-1878
Gerritje getrouwd op 09-07-1902 met Heinrich Johan Hackmann zoon van Johan Bernhard Hackmann en Johanna Willemsen geboren 22-01-1877
Bertha getrouwd op 26-07-1906 met Jannes Mulder zoon van Geert Mulder en Janna Werff geboren 24-02-1883
Johanna Hendrika getrouwd op 12-07-1911 met Karel Hendrik Kolkman zoon van Karel Hendrik Kolkman en Carolina Willemina Olthof geboren 30-01-1885
 
Alle dochters trouwden voor hun twintigste en waren dus nog minderjarig. Bij de huwelijken van Femia, Gerritje en Bertha was Egbert Strokappe aanwezig als voogd aangezien Bartus Meijer en Janna Strokappe waren overleden. Toeziend voogd van de kinderen was de broer van Bartus, Mannes Meijer, die ook bij de huwelijken aanwezig was. Alle dochters bleven wonen in Deventer.
 
Oudste dochter Femia woonde eerst aan de Boxbergerweg, daarna aan de Hoveniersstraat (zeer toepasselijk, want haar man Cornelis was tuinman en later bloemist ...) en uiteindelijk aan de Worp. Zij werd moeder van negen kinderen (waaronder een tweeling) in de periode van 1899 tot 1920 waarvan het oudste kind op jonge leeftijd overleed. Op de foto rechts de andere acht kinderen. De vier zonen werden allemaal tuinman net als hun vader.

Cornelis Renssen overleed op 7 februari 1951 en Femia Meijer is overleden op 5 oktober 1964.
 
Gerritje trouwde met Heinrich Johann Hackmann, die een neefje is van Albert Willemsen, stiefvader van Gerritje. Hij en Gerritje waren daardoor feitelijk neef en nicht maar waren geen bloedverwanten. Heinrich was stratenmaker van beroep. Een leuke anekdote is dat een brief aan "Heinrich Johann Hackmann, stratenmaker te Deventer" gewoon werd bezorgd!

Gerritje en Heinrich kregen vijf dochters waarvan er drie op zeer jonge leeftijd zijn overleden. Twee dochters groeiden dus op en zijn te zien op de foto hiernaast. Ze trouwden en kregen ieder één kind en zodoende hadden Gerritje en Heinrich ook twee kleinkinderen. Heinrich heeft niet lang van ze mogen genieten want hij stierf onverwacht aan een hartstilstand op 11 december 1938 te Deventer.

Gerritje woonde aan de Raamstraat, Schipbeekstraat en Bagijnenstraat te Deventer en verhuisde op 17 maart 1967 naar het Sint Jurriën Gasthuis alwaar ze kort daarna op 3 april 1967 is overleden.
 
In april 1906 komt ook ene Jannes Mulder inwonen bij Gerritje en Heinrich Johann Hackmann. Dit is de Jannes Mulder die drie maanden later zou trouwen met Bertha. Hij kwam uit Kampen, was sigarenmaker van beroep en ging met Bertha wonen aan Achter de Muren (Zandpoort) en later op de Welle. Hier woonden zij tegenover de "kleppe" van de schipbrug, op de plek van voormalig logement Ysselzicht. In 1943 werden de huizen tegenover de schipbrug afgebroken op last van de Duitsers en verhuisde de familie Mulder naar de Kleine Overstraat waar ze de sigarenwinkel voortzetten en gingen wonen.
De sigarenmakerij was nog aan de Zandpoort, maar dit was niet meer dan een klein schuurtje. Deze werd vernietigd door een bombardement (waarschijnlijk 06-02-1945) en daarna werden de sigaren gemaakt en verkocht aan de Stromarkt.

Bertha en Jannes kregen zeven kinderen: zes zonen en één dochter genaamd Janna, vernoemd naar haar oma Janna Strokappe. Oudste zoon Geert was ongehuwd en zette de sigarenwinkel voort aan de Stromarkt.

Bertha is op 12 mei 1970 overleden en woonde toen aan de P.C. Hooftlaan in Deventer.
 
Johanna Hendrika was nog maar drie jaar oud toen haar moeder overleed. Het is haar halfzus Femia geweest die een belangrijke rol in de opvoeding heeft gehad. In 1911 trouwde Johanna met Karel Hendrik Kolkman die eerst kastelein en later kapitein op een stoomboot was. Na hun huwelijk woonden ze eerst in Kampen, maar verhuisden in 1913 terug naar Deventer. In Kampen werd oudste dochter Carolina Willemina geboren die op 13 april 1913 te Deventer op 1-jarige leeftijd is overleden. In Deventer worden dan nog vier kinderen geboren: Carolina Willemina (21-12-1914), Albert (18-03-1916), Janna (30-03-1922 overleden op 1-jarige leeftijd) en nog een Janna die op 24 maart 1931 is geboren.
 
In 1939 vertrekt het gezin uit Deventer en gaat in Apeldoorn aan boord van een stoomboot. Met deze stoomboot voeren zij wekelijks van Apeldoorn naar Rotterdam en vervoerden vaak snoepjes voor Jamin. Op één van de laatst geplande reizen slaat het noodlot toe: Johanna slaat overboord en verdrinkt. Dit gebeurde op 24 mei 1986 in Rotterdam en Johanna was toen al 93 jaar oud! Het lijkt wat ongeloofwaardig en zeker ben ik daarom niet van deze informatie. Wellicht is dit juist van toepassing op Karel Hendrik Kolkman die op 19 april 1950 is overleden in Lekkerkerk.

Helaas ontbreekt een foto van Johanna Hendrika. Graag kom ik dan ook in contact met nakomelingen van haar. Neem s.v.p. contact met mij op. Alvast bedankt! Ter illustratie van dit verhaal vooralsnog dan maar een afbeelding van de stad Deventer met in de voorgrond de schipbrug en de rivier de IJssel waarover de familie Kolkman gevaren heeft. Aan het einde van de schipbrug zien wij de woning van de familie Mulder.
 
 
8. Hendrik Jan Strokappe
Hendrik Jan is degene die op de boerderij is blijven wonen van zijn ouders Jan Strokappe en Fenneken Achterkamp, het Erve Strookappe te Harfsen. Later zou zijn zoon, ook Hendrik Jan genaamd, de boerderij overnemen. Over beide Hendrik Jannen valt zoveel te vertellen dat hiervoor de speciale Hendrik Jan pagina gecreëerd is. Vrijwel alle Harfsense Strookappes stammen af van deze mannen.
Hendrik Jan was getrouwd met Hendrika Muil en is overleden op 11 november 1938.
 
 
9. Egbert Strokappe
Boven
   
Als jongste kind van Jan en Fenneken geboren op 11 oktober 1855. Op 13-jarige leeftijd gaat Egbert in de zomer van 1869 werken bij Jannes Mentink aan de huidige Azinkdijk te Harfsen en het jaar erop bij Jan Spikvoort op de nabijgelegen boerderij Klein Ilsink. In 1871 vertrekt Egbert naar Warken om daar als dienstknecht bij boer Gerrit Jan Zoetenhorst te gaan "warken". Uiteindelijk werkt hij op boerderij de Wheme van Willem Peter Brummmelman in Almen. In de periode van 27 mei 1875 tot 15 juli 1876 vervult Egbert zijn militaire dienstplicht, gaat in augustus en september 1878 nog even op herhalingen en mag op 14 september 1878 met groot verlof.
 
Hij trouwt op 17 april 1879 met Gerardina Koetsier uit Raalte, geboren 18-02-1858 en zus van Antonia Koetsier die met oudere broer Gerrit Jan Strookappe is getrouwd. Hij is dan inmiddels dagloner van beroep en woont in Deventer. Getuigen bij het huwelijk zijn o.a. vader Jan, broer Hendrik Jan en neef Jan Strokappe, allen uit Harfsen. Ook is Bartus Meijer, echtgenoot van zus Janna, een getuige van het huwelijk. Met Bartus en Janna heeft Egbert een hechte band. Hiermaast de vier handtekeningen van de Strokappes, linksboven is die van Egbert.
 
Het signalement van Egbert anno 1880 luidt als volgt: lengte 1 meter 60, laag aangezicht, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, een gewone neus en mond, een spitse kin, bruin haar en wenkbrauwen en is daarmee vrijwel gelijk aan die van zijn vader Jan anno 1833. Hieronder een foto van Egbert en Gerardina waarvan overigens niet duidelijk is wanneer deze genomen is. Wel valt hier weer enige gelijkenis te ontdekken met zijn oudste broer Jan uit Harfsen op de bovenste foto van deze pagina. Ten slotte weten we dat ook broer Hendrik Jan klein van stuk was, oftewel kleine mannekes dus die Strookappes! Bedenk daarbij wel dat de gemiddelde lengte van de man in die tijd een stuk korter was.
 
Egbert en Gerardina gaan in Deventer wonen op adres “buiten den Noordenberg” en krijgen er elf kinderen:
 
1. Jan 27-08-1879
2. Hermina 14-08-1881 overleden 24-09-1881
3. Hermina 28-09-1882 overleden 30-07-1884
4. Hermina 17-02-1885 overleden 11-10-1885
5. Hermina 10-10-1886 overleden 15-10-1886
6. Gerdina 28-09-1887
7. Friederik 12-12-1890
8. Hermina 12-11-1892
9 Tonia 12-04-1895 overleden 17-04-1895
10. Tonia 30-10-1898
11. Egbert 22-02-1903
     
Wat opvalt zijn dat er vijf(!) dochters Hermina en twee dochters Tonia zijn geweest. Dit heeft er alles mee te maken dat de eerstgeborenen op jonge leeftijd overlijden. Uiteindelijk blijven er drie dochters over: Gerdina, Hermina en Tonia. Ook zijn er drie zonen: Jan, Friederik en Egbert. Van hen hieronder meer informatie en foto's. Bij vele aangiften van geboorte en overlijden was Hendrik Jan Ordelman aanwezig als getuige, waarschijnlijk was hij buurman of goede bekende van de familie.
 
De familie Strokappe woonde in 1905 aan de Schoolstraat 13a te Deventer en bezitten daar twee huizen en een stal. Deze waren gebouwd op een stuk bouwgrond welke Egbert al in 1889 voor 2,50 gulden per m2 had gekocht. De panden worden op 29 juli 1905 met een publieke veiling verkocht voor 3500 gulden. Op 12 september volgt dan nog een veiling waarbij de inboedel wordt verkocht. Deze werd een dag tevoren aangekondigd in de krant, zie afbeelding hiernaast. Uit de goederen blijkt dat Egbert heeft gewerkt als landbouwer of dagloner. Er wordt in de advertentie gesproken over een "erfhuis" en het lijkt er dus op dat Egbert dit huis heeft geërfd, maar van wie is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Egbert nu centjes had en hij besteedde deze o.a. met de aankoop van een huis aan de Zandweerdsweg (12-01-1907), twee huizen aan de Kolkweg (19-01-1907) en een huisje aan de Bursesteeg (10-08-1907). Ook kocht Egbert in 1809 nog drie huizen (nummer 3, 5 en 7) aan de Halvestraat welke hij op 28 december 1912 verkocht waarvan één aan dochter Gerdina. Eerder kocht Egbert een huis met erf en stalletjes aan het Spijkerpad (1902), een huis met erf en stal aan de Diefsteeg (1903) en verkocht hij maart 1905 een huis met erf aan de Tabakswal en een huis met erf en drie stalletjes aan de Oosterstraat.

De familie Strokappe woonde niet op de genoemde adressen, Egbert zal ermee gehandeld hebben en bovenstaande was nog lang niet alles. De familie is in 1905 van de Schoolstraat verhuisd naar de Pikeursbaan 25 en uiteindelijk naar de Eendrachtstraat 69. Egbert werkte toen als sjouwer en pakhuisknecht.
Waarschijnlijk werkt Egbert voor de firma W. Werle & Zoon want de knechten van deze firma worden o.a. bedankt in een dank advertentie na de viering van het 40-jarige huwelijk op 17 april 1919. Van een 50-jarig huwelijk komt het niet want Egbert overlijdt op 13 mei 1926 in Deventer en Gerardina is overleden op 8 mei 1934. Ze liggen samen begraven op de begraafplaats van Diepenveen. Na het overlijden van Gerardina worden in juli 1934 de onroerende goederen voor de erven E. Strookappe geveild en deze bestonden toen nog uit het woonhuis Eendrachtstraat 69 (het laatste woonadres), pakhuis/werkplaats Schoutenweg 80, werkplaats Lange Zandstraat 88 en twee huizen op adres Lagestraat 31 en 33. De veiling bracht 4.220 gulden op.
 
 
Jan Strokappe
 
Oudste kind van Jan en Gerardina. Hij trouwt op 12 augustus 1903 met Jenneken Witteveen uit Voorst, dochter van Hendrik Witteveen en Hendrika Grooters, geboren 11-01-1881. Zij gaan in Diepenveen wonen en verhuizen in februari 1904 naar Deventer waar zij negen kinderen krijgen:
 
1. Gerritdina (Dine) 04-04-1904  
2. Hendrik Jan (Jan) 29-03-1906
3. Egberdina 08-01-1909
4. Hendrikus 16-12-1910 overleden 21-02-1918
5. Jan Albert (Ab) 10-03-1913
6. Johan 14-07-1915 overleden 17-02-1920
7. Aaltje (Alie) 23-04-1917
8. Hendrika Johanna (Annie) 17-08-1921
9. Herman 01-12-1922
 
Annie, Alie en Herman Strokappe
 
Op de trouwfoto hierboven is te zien dat Jan een snor had waar hij vaak aan draaide. Op de foto hiernaast zien wij de drie jongste kinderen Alie, Annie en Herman.

Van beroep was Jan eerst dagloner, daarna als pakhuisknecht en uiteindelijk werkte hij in de fabriek als handlanger. Op 5 juli 1921 krijgt hij een ongeval op het werk, maar niet bekend waar en wat er precies gebeurd is. Door het ongeval zal Jan nog jaren een probleem hebben gehad en meent hij recht te hebben op een ongevallenuitkering maar daar wordt in 1932 afwijzend op beschikt omdat toen uit het onderzoek niet is gebleken dat de tegenwoordige klachten niet in verband staan met het hem vroeger overkomen ongeval.

Officieel is de naam Strokappe in Deventer altijd met enkel O geschreven zo ook de naam van Jan. Opvallend is echter dat hij zijn naam altijd met dubbel O schreef zoals de handtekening hierboven welke afkomstig is uit zijn trouwakte!  De zusters van Jan volgden zijn voorbeeld en schreven de achternaam ook met dubbel O.

Jan Strokappe overlijdt op 56-jarige leeftijd op 3 december 1935 aan de Schurenstraat 8. Echtgenote Jenneken verhuist op 11 juli 1936 naar de Douwelerstraat 20 en overlijdt op 1 januari 1958 en wordt dus net geen 77 jaar oud. Van haar is nog bekend dat zij wel eens op bezoek kwam bij Erve Strookappe in Harfsen. Ze liep dan het hele eind van Deventer naar Harfsen en deed dat o.a. met kleindochter Jenneken (Jenny) Verhaagen. Jenny weet zich nog te herinneren dat er dan iemand bij de boerderij was of kwam die schoenen verkocht. Van het hele eind lopen slijten de schoenen snel dus dat was nog wel zo handig. De dorst werd onderweg gelest bij café het Rode Hert. Duidelijk is wel dat er wel degelijk contact was tussen de familie Strokappe in Deventer en de familie Strookappe in Harfsen.
Kijken we nu verder naar de kinderen van Jan en Jenneken. Van de negen kinderen overlijden er twee, Hendrikus en Johan, op jonge leeftijd. Maar ook Hendrik Jan en Egberdina worden niet oud:
 

Hendrik Jan werkte als kernmaker in een gieterij. Hij trouwde op 24 februari 1927 met Maaike van Valen, geboren 03-07-1905 in Dordrecht als dochter van Govert Bernardus van Valen en Maaike Verhoeven. Op 3 juli van hetzelfde jaar wordt hun enige kind geboren: Jenneken. Het gezin woonde o.a. aan de Lagestraat en Lange Zandstraat in Deventer. Hendrik Jan zijn roepnaam was Jan en met die naam stond hij regelmatig in de krant als hij weer eens wat gewonnen had met de duivensport, hij was lid van postduiven vereniging De Zwaluw. Hij is op 20 december 1940 overleden en werd dus maar 34 jaar oud.

Egberdina was al 10 jaar eerder, op 4 juli 1930, overleden. Dit was een maand na de geboorte van haar levenloze zoon. De vader van deze zoon was "onbekend" en om de "schande" in Deventer te verbergen, werd Egberdina opgenomen in het ziekenhuis van Utrecht. Haar broers en zusters werden verteld dat ze gewoon ziek was. Op een dag fietsten Hendrik Jan en Jan Albert naar Utrecht om op bezoek te gaan bij hun zieke zus en werden in het ziekenhuis doorverwezen naar de kraamafdeling! Een ander verhaal vertelt dat de vader een dokter zou zijn en dat Egberdina in het ziekenhuis van Utrecht als verpleegster werkte, maar in het bevolkingsregister van Deventer staat niet dat zij naar Utrecht is verhuisd.
 

Gerritdina is op 13 augustus 1924 getrouwd met de toen 28-jarige Antonius Johannes (Antoon) Verhaagen, die kapper van beroep was. Hij is geboren op 4 april 1896 in Zutphen en was de zoon van Antonius Johannes Verhaagen en Wilhelmina Gardina Leenen. Gerritdina en Antonius vierden dus allebei hun verjaardag op 4 april. Ze trouwden in bij de ouders van Gerritdina aan de Schurenstraat 8. Ze kregen een zoon (Antoon) en een dochter (Jenny) en woonden toen aan de Polstraat en weer later aan de Diepenveenscheweg (op de hoek van de Kolkweg) in Deventer alwaar ze een kapperszaak hadden en beiden werkten. Op zaterdagmiddag deed Dine ook vaak de haren van zussen Alie en Annie zodat zij er op zaterdagavond weer piekfijn uitzagen. Antoon is overleden op 24 juni 1943 overleden en Gerritdina was dus op 39-jarige leeftijd al weduwe. Gerritdina zelf is vele jaren later overleden op 26 juni 1999, zij werd 95 jaren oud.

Aaltje trouwde op 15 november 1939 met Walle Hettema en zij hadden twee zonen: Henk en Jan. Zij is overleden op 7 november 1968. Hendrika Johanna trouwde op 9 oktober 1943 te Deventer met Reinder Johannes (Hans) Voortman en een paar dagen na de oorlog verhuisden zij naar Heinenoord met zoontje Hans die in 1944 in Deventer was geboren. Annie is op 7 oktober 1997 te Oud Beijerland overleden.

 
Op de foto links zien wij Dine, de foto rechts hiernaast is de trouwfoto van Aaltje en Walle en op de foto helemaal rechts zien wij Alie en Annie Strokappe met hun nichtje Jenny, dochter van Jan Albert. Een foto van Hans Voortman, echtgenoot van Annie, staat op de Hendrik Jan pagina.
 
Jan Albert, oftewel Ab, was jarenlang bevriend met Johan Strookappe uit Harfsen en van hem is wat meer informatie bekend die ik overigens ontvangen heb van zijn dochter Jenny. Na de lagere school is Ab gaan werken als grondwerker in Deventer ook al kon hij goed leren, maar in die tijd was verder studeren vaak geen optie. Hij kreeg in 1934 ook vrijstelling van de dienstplicht wegens kostwinnerschap.

Op 5 juli 1939 trouwt hij met Johanna Maria van Heijningen en ze krijgen drie kinderen: Jenneken “Jenny” Klaasjen op 24-12-1939 en een jongens tweeling op 01-09-1941: de ene heette Jan Albert (overleden 03-09-1941) en de andere heette Cornelis Antonie (overleden 05-08-2004). Op latere leeftijd is Ab toch nog gaan studeren en behaalde hij een stratenmakers diploma, werd daarna uitvoerder wegenbouw en tot slot is hij doorgegroeid tot Hoofdopzichter Gemeente Leiderdorp. Uiteindelijk is Ab weer teruggekomen naar Deventer waar hij op 30 mei 1994 is overleden. Ab interesseerde zich in de historie van de familie Stro(o)kap(pe) en heeft veel onderzoek gedaan waarvan diverse resultaten ook op deze website zichtbaar zijn! Marie bleef in Deventer wonen en is er op 3 november 2014 overleden, zij werd 97 jaar oud.
 
Jongste zoon Herman kon goed voetballen. Hij speelde eerste voor D.V.V. Sallandia in Deventer en in 1954 maakte hij de overstap naar Go Ahead Eagles. Als middenvelder maakte scoorde hij nog vier doelpunten in het seizoen 1956/57 toen Go Ahead in de 2e divisie speelde. Herman is er tot 1960 blijven spelen en was toen ook al 38 jaar oud. Hij heeft er een geweldige tijd meegemaakt! Herman staat geheel links op de teamfoto van Go Ahead Eagles anno 1959. Hij was op 7 april 1951 getrouwd met Antonia Savelkoel en kreeg met haar twee zoons. De foto rechtsonder is op zijn trouwdag gemaakt en wij zien v.l.n.r. Annie, Ab, Dine, Marie (vrouw van Ab), Antonia, Herman en Alie Strokappe. Herman is op 21 november 2009 overleden.
 
 
 
 
Gerdina Strokappe
 

Gerdina is op 28 september 1887 geboren als vijfde dochter van Egbert en Gerardina, maar haar vier oudere zusjes (allen met de naam Hermina) waren allemaal al overleden. Gerdina was daarmee uiteindelijk de oudste dochter en acht jaar jonger dan broer Jan en het gezin bestond in 1897 dus uit vier personen. Op 17 oktober 1907 trouwt ze met de 27-jarige Hendrik Johan Stoevenbeld uit Holten. Deze man is verre familie van Derk Jan Hoog Stoevenbeld die de schoonzoon was van Berend Strookappe uit Lochem, maar deze Berend is geen familie van de Strookappe familie uit Holten. Op de Strookappe pagina kun je lezen hoe dat in elkaar steekt. Hendrik Johan is de zoon van Hendrikus Stoevenbeld en Gerritdina Mulder en is geboren op 18 maart 1880. Bij het huwelijk van Gerdina zijn alle vier de getuigen ondertussen de revue gepasseerd op deze pagina, namelijk Jan Strokappe (broer), Albert Willemsen (oom, echtgenoot van Janna Strokappe), Arend Jan Bannink (aangetrouwde neef, echtgenoot van Hermina Strookappe) en ome Jan Albert Strokappe. Het echtpaar woonde in Deventer en Hendrik Johan was er smid en later bankwerker van beroep. Helaas is er weinig over Gerdina bekend, behalve dat zij moeder was van zes kinderen (waarvan twee jong overleden), heeft gewoond aan o.a. de Pikeursbaan en Halvestraat in Deventer en op het laatste adres is overleden op 1 september 1949. Hendrik Johan Stoevenbeld was 20 jaar daarvoor al overleden op 5 oktober 1929. Het huis aan de Halvestraat was in 1912 gekocht van vader Egbert Strokappe.
 
Friederik Strokappe
 
Als tweede zoon van Egbert geboren op 12 december 1890. Hij was sigarenmaker van beroep en trouwt op 24 mei 1911 met Helena Hendrika Kersten die ook uit Deventer kwam. Zij is de dochter van Gerrit Jan Kersten en Jannetje Steenvoort en is geboren op 22 december 1891. De foto hiernaast is gemaakt op de trouwdag.
Friederik en Helena krijgen vijf kinderen:  
1. Gerardina 05-03-1912  
2. Egbert 16-06-1913
3. Gerrit Jan 27-09-1915
4. Friederik 02-09-1918
5. Hendrik 11-12-1927
Een jaar voor zijn trouwen zou Friederik in militaire dienst moeten zijn gegaan, maar hij wordt hier op grond van medische reden voor afgekeurd. Ook oudere broer Jan is niet in militaire dienst geweest, omdat hij hiervoor werd uitgeloot. Dit is wat er over de kinderen bekend is:
 

Gerardina werkte als huis- en buffetjuffrouw in Apeldoorn. Zij is op 7 december 1939 getrouwd met Hendrik Arend (Henne) Brinks, had drie kinderen en is overleden op 13 januari 1992.

Egbert trouwde op 8 november 1934 met Berendina Leurink. Zij is geboren te Diepenveen op 22 juli 1915 als dochter van Berend Jan Leurink en Hendrika Nijland. Egbert en Hendrika kregen samen twee dochters. Egbert was katoenwever van beroep en is overleden op 27 november 1965. Berendina is overleden op 12 april 2000.

Gerrit Jan was getrouwd met Annie Broekhuizen en ze hadden één dochter. Gerrit Jan (roepnaam Jan) was worstelaar bij K.D.O. te Deventer en werd derde bij de Nederlandse kampioenschappen van 1937 in het lichtgewicht. Hij is overleden op 30 oktober 1985. Annie is overleden op 16 november 2003. Zij was geboren op 17 mei 1920 en was van een drieling.

 
Friederik (roepnaam Frits) trouwde op 22 september 1945 met Hilde Geissler. In 1948 verhuizen ze naar Apeldoorn en krijgen er twee zonen wat verklaart dat de naam Strokappe ook in Apeldoorn nog steeds voorkomt. Frits is overleden op 8 maart 1995.
 
Hendrik (roepnaam Hennie) ten slotte is nooit getrouwd geweest en is op 20 september 2000 overleden.
 

Op de foto links hiernaast, genomen ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Friederik Strokappe en Helena Hendrika Kersten, zien wij het bruidspaar in het midden zitten. Egbert staat vierde van links, Jan zesde van links, Gerardina (in het wit) staat midden achter haar vader en moeder, rechts daarachter staat Frits en Hennie staat tweede van rechts.

De foto rechts is de trouwfoto van Friederik Strokappe junior en Hilde Geissler.

Vader Friederik is overleden op 15 juni 1966 en moeder Helena is overleden op 13 februari 1978.

 
 
Hermina Strokappe  
 
Geboren op 12 november 1892 en gelukkig dan toch een Hermina (Miene) die het kritieke eerste levensjaar overleeft en op zal opgroeien tot een volwassen vrouw. Zij leert in deze periode Engelbert Hubert Baum kennen, geboren op 23 mei 1886 te München-Gladbach in Duitsland en zoon van Johann Andreas Baum en Anna Margareta Zimmermann.

Ze trouwen op 6 mei 1914 en gaan wonen in Deventer aan de Pikeursbaan en beginnen er een kapperszaak. Later hebben ze ook een café waarvoor Engelbert in 1917 vergunning aanvraagt en verzoekt hem verlof te verlenen "tot den verkoop van alcoholhoudende drank, anderen dan sterken drank in de voorkamer aan de straatzijde van het westelijke gedeelte van het perceel aan den Pikeursbaan No. 50". Engelbert heeft dan nog de Duitse nationaliteit en wordt op 13 mei 1927 genaturaliseerd.
 
Hermina en Engelbert krijgen vier kinderen: Johann Andreas (1914), Gerritdina (1916), Egbert Hubert (1920) en Gerardina Margaretha Christine (1922). Gerritdina wordt maar twee maanden oud, de andere drie kinderen groeien gelukkig wel op en staan op de foto hiernaast.

Op 29 september 1945 trouwen beide zoons. Hermina mag dit helaas niet meemaken, want zij is op 3 mei 1939 tijdens de bruidsdagen van haar 25-jarig huwelijk overleden en is dus maar 46 jaar oud geworden.

Engelbert is na het overlijden van Hermina hertrouwd op 9 december 1941 met Gerarda Abrahamsen en is op 23 augustus 1968 overleden te Deventer.

 

 
 
Tonia Strokappe
Tonia wordt geboren op 30 oktober 1898, drie en een half jaar na de geboorte van haar gelijknamige oudere zusje die als vijfde Strokappe dochter jong overleed. Tonia trouwt op 8 mei 1918 met Hendrik Bekkema uit Sushuisterveen, geboren 18-12-1892 en zoon van Egbert Bekkema en Anna Zachtleven. Hendrik heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht in militaire functies, zo was hij bij zijn trouwen wachtmeester der artillerie. Na de oorlog is hij gaan werken voor de marechaussee waar hij het tot adjudant schopt. Tonia en Hendrik wonen in Deventer waarvan de langste tijd aan de Rielerweg en ze krijgen zes kinderen. Ook wonen zij in Diepenveen op adres Riele 148 en verhuizen vanuit daar op 21 november 1938 naar Roosendaal.

Tonia overlijdt op 3 januari 1973 en Hendrik op 18 september 1979.
 
   
De oplettende lezer was het misschien al opgevallen: met vier van de vijf handtekeningen hierboven van kinderen van Egbert Strokappe wordt de achternaam geschreven als Strookappe met dubbel O, terwijl de naam officieel altijd met enkel O in Deventer werd geschreven. Het is alleen Friederik Strokappe die zijn naam met enkel O schreef. Jan Strokappe was regelmatig getuige en schreef zijn naam altijd met dubbel O en waarschijnlijk hebben zijn zusjes dit van hem overgenomen. Toch wel weer bijzonder ...
 
 
Egbert Strokappe

En dan is er toch nog de zoon die traditiegetrouw naar zijn vader wordt vernoemd: Egbert dus. Hij wordt geboren op 22 februari 1903, vier dagen na de 45ste verjaardag van moeder Gerardina. Hij woont bij zijn ouders aan de Eendrachtstraat totdat zijn moeder overlijdt in 1934 en gaat dan bij tante Hermina en de familie Baum wonen. Op 11 januari 1935 trouwt hij met Henrieca Wansink uit Deventer (geb. 09-04-1903) en zij gaan wonen aan de Gooierstraat in Deventer. Na een doodgeboren meisje in oktober 1937 wordt in augustus 1939 dochter Annie geboren die het enige kind van Egbert en Henrieca zal blijven.

In de oorlog heeft Egbert drie jaar lang in een Duits kamp gezeten en tot overmaat van ramp wordt het huis gebombardeerd waardoor Henrieca en dochter Annie overal bij familie hebben moeten verblijven. Egbert werkt als chef magazijn voor Werle in Deventer en overlijdt op 14 juli 1977 en is daarmee de laatst overledene van zijn generatie in de Harfsen stamboom. Egbert was dan ook niet alleen de jongste van de Deventer tak maar ook van de gehele Harfsense tak in zijn generatie. Henrieca is overleden op 10 juni 1987 in Overdinkel. De schitterende kinderfoto rechts hiernaast is van Egbert op jonge leeftijd.
 
 
Harfsen 
Na wat uitstapjes in Raalte en Deventer gaan wij nu nog even terug naar Harfsen, omdat het natuurlijk ook leuk is om te weten wat voor een plaatsje dit was en nog steeds is. De kern van de buurtschap Harfsen lag in 1835 nog nabij de in 1860 afgebroken kapel, waar de Almense predikant eenmaal per jaar dienst deed bij de opening van de Harfsense kermis op de laatste zondag van september. In de buurt van Almen, nabij de kruising van de huidige Harfsense Steeg en de Kapelweg (evenals de Kapeldijk vernoemd naar de kapel) lag daar een concentratie van boerderijen waaronder de herbergen ’t Hoentje en ’t Haantje.
Eeuwenoude boerderijen zijn er in het oude Harfsen haast niet meer. Granaatvuur en brandstichting maakten van de Harfsense bevrijding een verdrietige aangelegenheid. Hierna zijn de meeste boerderijen herbouwd. Afstand van het Strookappe boerderijtje, welke in de oorlog gelukkig gespaard is gebleven, naar het oude Harfsen is ongeveer 3 kilometer. De afstand naar de kern van het huidige Harfsen is 1,5 kilometer. Maar toen Jan Strokappe hier in 1844 ging wonen, was er nog helemaal niets!

Hiernaast een afbeelding van de Harfsense kapel met links daarvan boerderij de Kapellenplaats.
 
Een nieuw Harfsen ontstaat in de Veldhoek aan de in 1850 aangelegde verharde Deventer-Groenlose Kunstweg, nu Lochemse weg. Daarvoor was de verkeersweg de Oude Larenseweg waar later nog Strookappes zouden gaan wonen en nu nog steeds wonen. In 1885 kwam er ook een stoomtram in het dorp. Dat moet een geweldige gebeurtenis zijn geweest. Te voren moesten de mensen lopend of met paard en wagen naar de markt in Deventer en Lochem. Nu konden ze zomaar in de tram stappen. Erg populair was de tram toch niet en de crisis en de autobus hebben de tram de das omgedaan. Op 29 maart 1945 werd de laatste rit gereden. De tram heeft dus 60 jaar door Harfsen gereden en hoorde dus bij Harfsen. Het "station" van de tram was het café van Nijenhuis, nu zalencentrum Buitenlust. Er hing een bord boven de deur met het opschrift: "Halte der G.S.M. Harfser School".
De kaart hiernaast dateert uit 1908 en rechtsboven wordt de Harfsensche School duidelijk aangegeven en ook de Deventer-Groenlose Kunstweg met tramlijn is duidelijk zichtbaar.

Links zien wij de Kleine Koekkoek waar de Strookappe familie eerst woonde en rechts de plek aan de Emsbroekweg waar de familie later neerstreek.
 

Op de foto linksboven het centrum van Harfsen anno 1908 waarop nog maar acht gebouwen zichtbaar, namelijk: 1. een woning, 2. het boerderijtje met café van Golstein, gebouwd in 1904 en later het café van Nijenhuis, 3. het CJMV-gebouw, welke in 1892 is gebouwd en werd gebruikt als verenigingsgebouw en waar eens per maand een kerkdienst werd gehouden, 4. de kruidenierswinkel van Broer welke in 1884 is gebouwd, later ook café "Rad van Avontuur" en uiteindelijk "De Wever", 5. een woning, 6. de woning van de familie Teunissen, in 1885 als boerderijtje gebouwd, 7. de Harfsensche school en 8. het meestergebouw, waar de hoofdmeester van de school woonde, in die tijd was dat Derk Jan Azink.

Rondom de in 1883 gestichte school ontstaat dus de huidige bebouwde kom van Harfsen, die daarom ook wel Harfsen-Veldhoek of Harfsen-School genoemd wordt. Voordien hadden Harfsen en de Dortherhoek samen een school op de hoek van de Oude Larenseweg en de Bathmenseweg en dat was voor de bovengenoemde kinderen van Jan en Fenneken een heel stuk verder lopen. De nieuwe school stond op het kruispunt Lochemseweg, Bielderweg en Reeverweg en centraal tussen de omliggende boerderijen welke waarschijnlijk de reden is geweest om hier de school te bouwen.

 
 
Alle “kinders van Strookappe” hebben op deze school het “Aap, Noot, Mies” geleerd. Hieronder vier schoolfoto’s waar Strookappe kinderen op staan. De eerste groepsfoto is van omstreeks 1920 en op de eerste rij, derde en vierde van rechts, zien wij Hendrik Jan en Gerrit, de oudste kinderen van Hendrik Jan. De groepsfoto ernaast is van omstreeks 1930 en is heel bijzonder aangezien op deze foto maar liefst zes Strookappe kinderen staan! In het midden van de foto staat een tafeltje met een plant. Links daarvan staat Bertha en rechts daarvan staat Dine. Ze hebben allebei een jurkje aan van dezelfde stof. Achter Dine staat hun oudste zus Dika die kleine Dine ook vasthoudt. Knielend tweede van links zien wij Johan met zijn hippe broek. Twee jongens daarnaast zien wij Hendrik wiens gezicht gedeeltelijk verscholen gaat achter het gezicht van de jongen die ligt. Ten slotte zien wij Jan zittend derde van rechts.
 
 
De volgende foto is van 1936 en daarop staan opnieuw Jan, Dine en Bertha en ook Hanna staat op de foto. Dine en Bertha zitten geknield op het midden van de foto en Hanna staat achter hun. Jan staat rechts in de bovenste rij. Hendrik zou eigenlijk ook op de foto moeten staan, maar ontbreekt. De foto met het schoolbord dateert van 1950 en hier zien wij de jongste kinderen Frits en Hennie braaf in de schoolbanken zitten. Nou ja, even voor de foto dan! Er is nog geen foto van de periode tussen 1936 en 1950 waardoor wij Eppie en Hein nog niet op een schoolfoto zijn tegengekomen.
 
© 2007-2021 Erwin Strookappe