Joppe
Eesterhoek homepage
 
Joppe is het eindstation van onze reis door de Eesterhoek en Gorssel. Vanuit hier zouden we nog de trein hebben kunnen pakken naar verdere oorden omdat er in Joppe een treinstation was, maar dat is niet nodig want in Gorssel is genoeg te beleven. Joppe is eigenlijk een aparte plaats, maar omdat deze van oudsher in de huisnummering van Gorssel was meegenomen, nemen wij deze natuurlijk ook graag mee op de Eesterhoek website. Daarbij heeft Joppe ook weer zijn banden met het Eschede en valt er op deze pagina dus ook weer genoeg te ontdekken.
 
Kasteel Joppe
 
Huis 't Joppe is een landhuis iets ten oosten van de buurtschap Joppe, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het landgoed dateert van omstreeks 1740 en heeft een ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl. Erg oud is dit landhuis niet in vergelijking met kastelen, want de eerste vermelding van een landgoed op deze plaats is van 1565. Dit landgoed was bezit van Lubbert van Kuinre, die omstreeks deze tijd (2e helft van de 16e eeuw) de Nijelanden nabij Gorssel liet ontginnen. In een document uit 1609 is sprake van Jobstede of Nieulant, de herkomst van de naam Job in dit verband is niet bekend. Ook omtrent de eerste eigenaren is weinig met zekerheid te zeggen. Het is wel waarschijnlijk dat Joppe van Baar hier met zijn gezin in de winter woonde, 's zomers woonde hij in Egmond aan de Noord-Hollandse kust. De eigenaar heeft het kasteel dus waarschijnlijk naar zichzelf genoemd. Hij is in 1616 overleden. In 1617 was Goossen Kremer de eigenaar, deze werd ervan verdacht land in te pikken van de gemeenschap (marke) door stiekem grenssloten te verleggen. In 1673 was Jan van Suchtelen, burgemeester van Deventer, de eigenaar. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Willem van Suchtelen, die luitenant was bij de cavalerie en stierf in 1703. Waarschijnlijk kwam het landgoed toen aan Willems zuster, Vreda van Suchtelen, die in 1676 was getrouwd met Hendrik van Markel, eveneens burgemeester van Deventer. Hun jongste dochter trouwde met Arnold Bouwer, ook burgemeester van Deventer. Zij lieten omstreeks 1740 het huidige huis bouwen, waarbij vermoedelijk materialen van het oudere huis zijn gebruikt. Hun zoon, Hendrik Frederik Brouwer, erfde het landgoed en werd tevens burgemeester van Deventer. Hij was getrouwd met Antonetta Gesina Jordens, scheidde van haar en hertrouwde met Harmanna van Suchtelen. Dit echtpaar kreeg als zoon: Arnold Hendrik van Markel Bouwer, die getrouwd was met de adellijke Sophia Adriana Everdina van Heeckeren. Toen zij weduwe was geworden, verkocht ze het goed in 1826 aan de speculant Lukas Binkhorst. Deze verkocht het goed in 1827 aan Antonie Brants, die schoonzoon was van Anthony Christiaan Winand Staring, die stierf in 1862. Deze is drie maal getrouwd geweest en had twaalf kinderen, van wie er nog tien in leven waren. Dit gaf zoveel complicaties bij de erfenis, dat men het goed opnieuw verkocht heeft, en wel aan drie broers Van Hövell tot Westerflier, van wie uiteindelijk Frans Ernst Alexander Van Hövell tot Westerflier in het landhuis zou gaan wonen. Deze liet in 1867 de katholieke kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming bij het landhuis bouwen, zodat hij niet in Zutphen ter kerke behoefde te gaan. Door huwelijk zou Frans uiteindelijk kasteelheer van Asten worden. L.F.M. de Maes Janssens-von Heijden (1920-2011), lid van de familie von Heyden, bewoonde tot haar overlijden Huis 't Joppe dat via haar moeder, L.J.F. von Heijden-baronesse van Hövell tot Westerflier en Wezeveld (1893-1984) die op het huis werd geboren en er overleed, in haar bezit kwam.overleed, in haar bezit kwam. Bron: https://www.wikiwand.com/nl/Huis_%27t_Joppe
 

HUIS 'T JOPPE [Jobster, Nieulant, Jobstede, Nijelanden] De eerste bronnen van 't Joppe gaan terug tot in 1565, toen Lubbert van Cuenre (Cuenres Goet) 'die Nijelanden', natte heidegronden, onder Gorssel liet ontginnen. Eind 17e eeuw liet luitenant Willem van Sughtelen een ringsloot aanleggen, die nog grotendeels bestaat. De voorganger van het rond 1740 gebouwde landhuis was waarschijnlijk niet meer dan een boerderij. Het 18e-eeuwse landhuis werd gebouwd in opdracht van de Deventer burgemeesterfamilie Van Markel, die het landgoed via vererving hadden gekregen. De Hottingerkaart (1783) toont het landhuis aan het eind van een lange oprijlaan. Direct achter het landhuis lagen moes- of siertuinen in een eenvoudig sterpatroon. Rond 1800 werd een deel van de bestaande geometrische aanleg vervangen door een vroeg-landschappelijke aanleg met slingerpaden, waarbij de gracht een meer natuurlijke verloop kreeg. In 1828 kocht de Amsterdamse natuurkundige dr. Antoni Brants (1805-1862) het landgoed, schoonzoon van A.C.W. Staring (van de Wildenborch). Het gehele park werd veranderd in landschapsstijl. In 1853 liet Brants de rechter zijvleugel verlengen en vermoedelijk is toen ook de koepelkamer aan de achterzijde aangebouwd. Brants was drie maal getrouwd en had twaalf kinderen, van wie er nog tien in leven waren. Dit gaf zoveel complicaties bij de erfenis, dat men het goed opnieuw verkocht heeft aan de familie Van Hövell tot Westerflier. Frans Ernst Alexander van Hövell tot Westerflier woonde hier met zijn vrouw R. Boreel de Mauregnault; hun alliantiewapens staan in de gevel. Tevens liet hij de oude bouwhuizen vervangen door nieuwe bijgebouwen en liet hij bij het landhuis de rooms-katholieke kerk bouwen (zodat hij niet naar Zutphen ter kerk hoefde). Rond 1880 werd een berceau, een tunnel van haagbeuken, aangeplant. In het parkbos liggen onder meer een koepel, waaronder zich een ijskelder bevindt, en een sterrenbos. De huidige eigenaren zijn de erven van Lidia Félicie Marie jonkvrouwe van Heyden, kleindochter van F.E.A. van Hövell tot Westerflier.

 

Frans leefde van het bestieren van zijn landgoed. Hij stond bekend als een echte buitenman die, in tegenstelling tot zijn vrouw, het liefst op zijn landgoed was met zijn Schotse collie. Net als zijn broers was Frans ook zeer betrokken bij geloof, kerk en maatschappij. Hij was kerkmeester en ontving ook het achtpuntige kruis, bij besluit van 15 november 1911, waarna hij zich ridder mocht noemen in de orde van de Heilige Gregorius. In hetzelfde jaar overleed zijn vrouw Raphaëla. Frans bleef alleen op 't Joppe achter. Toen zijn gezondheid verder achteruit ging werd hij thuis verpleegd door een paar nonnen, tot aan zijn dood in 1926. Lidia F.M. de Maes Janssens, jonkvrouwe von Heijden, kleindochter van baron Frans, was de laatste bewoonster. Zij overleed in 2011 . Bron: 150 jaar kerk in Joppe van Froukje Holtrop.

4 mei 1765: Fredrik Bouwer, burgemeester te Deventer, koopt van Hendrik Wiltink en Jenneken Albers het weiland het Kleine Veltjantjen in de mark van Eschede bij het erve Joppe gelegen

In het register van oorlogsschade van 1797-1798 over de periode 1794-1795 wordt genoemd de burgeresse van Heeckeren geb. Bouwer.
In het register van personele omslag wordt genoemd Arnold Hendriks van Markel Bouwer

23 october 1798 - Van A.H. van Markel Bouwer, woonende te Deventer, ƒ 19-17-08 in voldoeninge van den 40en penning van het zesde perceel van het goed Eschede, bestaande in een stuk hooijland met de daarom staande hegge, onder het schoutampt Zutphen, bij het erve Joppe kennelijk gesitueerd. Aangekogt van als vooren voor ƒ 785-00-00, voorts 10 guldens hooggeld, te zaamen ƒ 795-00-00, den 25 september 1798

 
1863: Omschrijving van het landgoed Het Joppe, bestaande in heerenhuis en bijbehoorende gebouwen, wandelingen met opgaand hout en waterpartijen, benevens de daarbij behoorende boerenerven Joppe, het Esterholt, Marsveld, den Uithoek, het Gier en de Naar [...] alsmede het buitengoed De Haar of Klein Joppe. Beschreven Ons Markenboek januari 1998 pagina 14: boerderij bij het kasteel (A. ten Have) 7.9 ha, Het Esterholt (T. Smeenk) 27 ha, Het Marsveld (D. Aalderink) 14.9 ha, Den Uithoek (J. Geurken), twee woningen 3.25 ha, De Haar of Klein Joppe (S.C. Klinkhamer) 14.6 ha, herenhuis met bijgebouwen; het plaatsje tegenover de Haar (Z. Voortman) 1.5 ha + landbouwgrond van de Haar of Klein Joppe; Het Gier (J.W. Roeterdink) 8.6 ha + gronden op de Lenden, of Weerden: Het Landgoed Joppe inclusief het herenhuis 38.3 ha. Alle gronden bij elkaar waren 369.03.78 hectare groot.
 
  Willem van Suchtelen  
  Hendrik Frederik Bouwer en Harmanne van Suchtelen Eigenaars en mogelijk ook bewoners
1797 Jacob Derk van Heeckeren en Anna Aleida Bouwer Anna Aleida is de dochter van Hendrik Frederik en Harmanne
1815 Arnold Hendrik van Markel Bouwer en Sophia Adriana Everdiena van Heeckeren tot Walien Arnold is de broer van Anna Aleida en zoon van Hendrik Frederik en Harmanne
  Antonie Brants en Carolina Sophia Staring  
  Antonie Brants en Adelaida Rudolphine Clignett  
1861 Antonie Brants en Elisabeth Mechteld Jordens  
1866- Frans Ernst Alexander van Hövell van Westervlier en Weezeveld en Raphaëla Maria Alexandra Anthonia Johanna Baptista Wilhelma Boreel de Mauregnault  
     
     
1950 H.J.B.Th.A. van Heyden  
    31>72>115>194>221>264>346>490>602
 
 
 
Huisnummering 1815, 1841 en 1866 gesorteerd op nummering 1890:
 
                     
                     
                     
  1815 1841 1866 1890 1900 1910 1921   1952 hoofdbewoner  
                     
Groterkamp 27 69 102              
Reuvekamp 28 70 103              
Prins 32 71 113 180       Flierderweg 11    
Wachtpost 23 x 71a 114 181 207 227   Amelterweg 10 Jansen Vreling  
Stationschef x 75b 119 182 208 254 327 Spoorpad 2 Hamer  
Stationskoffiehuis x x 119a 183 209 253 328 Joppelaan 56 Sotthewes vanaf 1883
Wachtpost 24 x 75a 120 184 210 255   Joppelaan 69 Van Enck  
Tolhuis x x 118c 185 213 256   Joppelaan 58 Huis in 't Veld vanaf 1881
Tolhuis dubbel     118c2 186 214 257   Idem    
Braakman     116a 187 215 258   Afgebroken   vanaf 1870
Pastorie     116 188 216 259 335 Joppelaan 71 Verholt 116 wordt nieuwe huisnummer van 73 maar betreft een ander huis namelijk RK pastorie i.p.v. tuinmanswoning van kasteel Joppe
Eikeboom x x 118a 189 217 260   Joppelaan 64 Van der Meulen Idem huisnummer 190 anno 1890
Uithoek x 75 118 191 218 262 344 Eikeboomlaan 6 Jansen  
Uithoek dubbel     118-2 192 219 261   Eikeboomlaan 4 Geurtsen  
Joppe bouwman x 74 117 193 220 263 345 Eikeboomlaan 2 Haarman  
Joppe tuinman x 73 x x x x        
Joppe kasteel 31 72 115 194 221 264   Joppelaan 66 Wed. von Heijden  
Tuinman Kersten x x 118b 195 222 265   Afgebroken    
Spoorpad x 76a 122 196 211 245   Spoorpad 7 Jansen  
Vossenbeld x 76 121 197 212 246 331 Middenbospad 2 Veldink  
Marsveld x 77 123 198 223 266   Joppelaan 79 Teunissen  
Ruimzigt 29 x x x x x       Na 1841 andere locatie en genaamd Uithoek
Achterkamp 30 78 124 199 224 267   Schapendijk 1 Kleinwolt  
                     
                     
 
        
Bouwmanswoning Joppe
 

Ook wel genaamd 't Job of de Bouwhof Joppe. Deze behoorde tot het Huis Joppe. In het verpondingskohier van 1646 wordt gesproken over "dat Nieuwe Landt" met als eigenaar de weduwe Cremers en hierbij wordt ook gesproken over een hof, dit betreft de boerderij bij 't Joppe. Er was ook "dat Nieuwe Landt" met eigenaar Bartelt Henrix en dit betreft mogelijk een stuk land waarop later 't Nijland aan de Eefdese Enkweg is geboekt. Maar het land zou ook wel eens in Joppe hebben gelegen want daar komt de naam Barthold Hendrijck ook voor, zie huwelijk Gorssel d.d. 19-04-1647 Albert Bartols, sohne van Bartold Hendrijck ende Hijlleke Keijlers(?) jonge dochter van zall. Keyl(?) Nijlands. Barthold woonde waarschijnlijk op Bartels Hofstede in Gorssel.

In de DTB boeken wordt al in 1623 melding gemaakt van ene Henrick Jans op 't Nijlant tot Gorssel en dat moet de boerderij van Cremers zijn geweest. Deze vermelding betreft een ondertrouw in Almen. Omdat later (omstreeks 1700) bij 't Nijland ook melding wordt gemaakt van "vulgo 't Job" blijkt dat de oude boerderij Nijland in Joppe heeft gestaan.

Mogelijk hebben Jan Willems Nijland en Geertjen Jansen Vunderink eerst op den Dam in Eefde zijn blijven wonen en voor 1645 (doop 26-01-1645 Jan op 't Jobs goet ende (onleesbaar) eheluyden haere ...) zijn verhuisd naar Nijland in Gorssel oftewel ’t Job bij huize Joppe. In beide gevallen een bouwhuis bij een kasteel.

Op 16 maart 1662 trouwt Mechtelt Jansen, dochter van Jan Niulant hier woonachtich, met Jan Engberts Steinfurt. In een akte van 1665 vinden wij de persoon Jan Willem(s) op 't Nijland die dan als momboir wordt aangesteld. Dit gaat waarschijnlijk over 't Nijland op 't Job. Het kind waarover Jan als momboir wordt aangesteld betreft Aloff Hendriks van 't Boschtert.

0338-272,30-4-1686
Alof ten Busse dat wijl. sijn vader Henrick Wijgerts,14-12-1665 na afsterven sijn moeder Jenneken Alofs mombers waren Claes ten Busse en Jan Willemsen op 't Nijlant

18 februari 1769: peindinge op Hendrik Stegeman, thans wonende op het goed Joppe van den burgemeester Bouwer

 

Op 21 maart 1814 overlijdt de 12-jarige Gerrit Jan Tuitert op het Joppe in het dorp Gorssel. Hij is de zoon van Jenneken Oostenenk en de inmddels overleden Teunis Tuitert. Jenneken is hertrouwd met diens broer Jan Tuitert en is volgens de akte "doende boerderij". Getuigen bij de aangifte zijn de geburen Gerrit Botterman (42jr) en Jan Ilbrink (28jr).

Mannes ten Have en Janna Klein Velde wonen op 't Have in Oxe en verhuizen omstreeks 1827 naar kasteel Joppe te Gorssel. Volgens het kadastrale register zijn zij in 1832 (1831) hoofdbewoners van perceel B352 en de eigenaar is Anthony Brants die ook de eigenaar is van Huis Joppe (B330, waar hij woont) en van de tuinmanswoning (B325) welke wordt bewoond door J. van Deursen en welke in 1862 is afgebrand.

In 1836 zijn zij volgens het register van personele omslag verhuisd naar de nieuwe bouwmanswoning nabij het kasteel.

Akte 10-05-1844: Mannes ten Have x Janna Klein Velde (overleden) schenkt deel van inboedel aan zoon Albert t.g.v. zijn huwelijk met Willemina Hendrika Tuitert. Voorwaarden en verpleging. In huis is ook een ziekelijke dochter Aaltjen ten Have. Het echtpaar is eigenaar van de Drie Kievietten en heeft daar ook gewoond. Zij hebben deze in 1845 opnieuw gebouwd. Mannes is in 1865 overleden in de bouwmanswoning bij kasteel ’t Joppe.

Albert ten Have en Willemina Hendrika Tuitert en later gehuwd met Hendrika Nijkamp. Albert woont met zijn beide echtgenotes op de bouwmanswoning bij kasteel ’t Joppe. Willemina Hendrika en Albert zijn daar overleden resp. in 1860 en 1882. Hendrika verhuist in 1883 naar Laren (Verwolde) en overlijdt daar in 1887.

 

Het letterdoek hiernaast is omstreeks 1857 gemaakt door Jantjen Tuitert, jongste zus van Willemina Hendrika Tuitert. Haar initialen staan in de door twee engeltjes gedragen krans van bloemen in het midden bovenaan op het doek, de gebruikelijke plek waar de maakster haar initialen borduurde. Jantjen deed op 't Smeenk in de Eesterhoek, het ouderlijk huis van de gezusters Tuitert. We zien naast de initialen van Albert en Willemina Hendrika ook de initialen van haar ouders Marten Tuitert en Jenneken Roeterdink en die van haar schoonouders Mannes ten Have en Janna te Velde. En die van de vijf kinderen die er toen waren: Mannes, Marten, Jan Albert, Johan en Jantjen. Alleen de initialen van zoon Willem ontbreken, hij is in 1859 geboren en het doek hing toen al aan de muur in de bouwmanswoning!

De oorspronkelijke bouwmanswoning is afgebroken en op de fundering is een nieuwe woning gebouwd.

Grada Hendrika Derkes is de zus van Johanna Hendrika Derkes die op 't Gier in de Eesterhoek woonde.

 
1623 Henrick Jans opt Nijlant tot Gorssel [en] Mechtelt Gerrits, van Lintvelt Ondertrouw 11-05-1623 Almen, getrouwd in Gorssel
1645-1686> Jan Willems op Niulandt en Geertjen Jansen Vunderink Bij huwelijk Jan op den Dam in Eefde
1668-1674 Lubbert Hendericksen Niulandt en Marritjen Jans Marritjen is de dochter van Jan, Lubbert komt van Beunk uit Epse
1674-....... Warner Jansen op Niulandt en Marritjen Jans Warner is de tweede echtgenoot van Marritjen, Warner komt van Bussink uit Epse
1689-1690~ Henderick Hendericks op 't Job en Henders Garrits  
1690 Arent Frericks op ’t Niulandt en Egbertjen Tonnissen  
1692-1707 Berent Janssen op 't Niuland en Jenneken Janss Registratie 1700: op Niuland vulgo 't Job !!! Berent komt van Franckenstede. Zij wonen (later) waarschijnlijk in Joppe!
1707-1713> Garrijt Berents Hiddink en Jenneken Janss Garrijt is de tweede echtgenoot van Jenneken
1730 Jan Berents en Teunisken Jansen Jan is de zoon van Berent en Jenneken
1728-1735 Jan Reijnts Groot Mensink en Maria Berents Nijland Maria is de dochter van Berend en Jenneken, het echtpaar verhuist naar Klein Nagelvoort in Verwolde
1735-1741 Garrit Derks Arkensteen en Fenneken Teunissen Hannink Het echtpaar verhuist naar Franckenstede
1741-1749> Peter Teunissen op het Job en Hendrina Wolters Geen familie van vorige hoofdbewoners
1741- Jan Jansen op het Job en Maria Peters Wildbaan Maria is de dochter van Peter en Hendrina
1769 Hendrik Stegeman en Janna Heimens Oosterbroek Niet zeker, nog verder uitzoeken
1799-1803 Teunis Tuitert en Jenneken Oostenenk  
1803-1827~ Jan Tuitert en Jenneken Oostenenk  
1827-1865 Mannes ten Have en Janna Klein Velde  
1844-1863 Albert ten Have en Willemina Hendrika Tuitert Albert is de zoon van Mannes en Janna
1863-1883 Albert ten Have en Hendrika Nijkamp Hendrika is de tweede echtgenote van Albert
1883-1926 Johannes Haarman en Willemina Rouwelaar Geen familie van vorige hoofdbewoners
1919-1952> Johannes Haarman en Grada Hendrika Derkes Johannes is de zoon van Johannes en Willemina
     
  Huidig adres: Eikeboomlaan 2, maar afgebroken 74>117>193>220>263>345>489>601
 
 
Tuinmanswoning Joppe
 
Deze wordt op een gegeven moment afgebroken en het huisnummer 73 gaat dan over naar de woning van de pastoor welke het nieuwe huisnummer 116 krijgt.
 
     
1829--1861 Johannes van Deursen en Leonora Harmina Helderman Eerste vermelding PO in 1829, mogelijk al 1828
........-1864 Hendrik van Ee en Harmina Willemsen  
     
 
Kersten
 
1872-1901 Johannes Kersten en Catharina Hendrika Gardingen Eerste hoofdbewoners, Johannes is tuinman van beroep
1901-1912 Johannes Grotenbreg en Catharina Drost  
1912-1921 Johannis Bon en Petronella Westerveld  
1921 Theodorus Antonius Seebus en Theodora Wilhelmina Verhoeven  
     
     
    118b>195>222>265>347>491>X > geen adres 1951 (tussen Joppelaan 78 en 91)
 
Uithoek
 
In 1841 gebeurt er wat bijzonders bij 't Ruim. Het huis krijgt huisnummer 75 terwijl Achterkamp huisnummer 78 krijgt. Daar tussen zitten de huisnummers 76 van Vossenbeld en 77 van Marsveld. Dat is niet logisch als het huis op dezelfde plek staat en het huis zal dus zijn verplaatst. Tevens zien wij dat jaar een nieuwe hoofdbewoner zijnde Jan Geurken die werkbaas op 't Joppe is. Waarschijnlijk is voor hem een nieuwe woning gebouwd aan de huidige Eikenboomlaan. De namen Ruim en Ruimzigt worden niet meer gebruikt in de overlijdensakten en nu komt de naam Uithoek voor b.v. bij het overlijden van Mannus Wesseldijk in 1843. Jan Geurken en Mannus Wesseldijk worden in 1841 op huisnummer 75 ingeschreven, maar Mannus wel op 75-2 dus als medebewoner.
 
Op 8 augustus 1843 overlijdt Mannus Wesseldijk op katerstede de Uithoek. Aangenomen dat Aaltjen Bussink daarna is verhuisd. Zij is in 1882 overleden op Hoekman en woonde van 1858 tot 1879 op 't Dijkerhof. Daarvoor woonde zij een jaar in Warnsveld bij dochter Harmina en schoonzoon Albert Wessels waar zij op 1 mei 1857 is komen wonen. Zij was afkomstig van Gorssel

Jan Geurken trouwde op 24 november 1838 met Teuntjen Bannink en ze gaan eerst in Harfsen wonen waar op 8 april 1839 dochter Willemina is geboren. Getuige bij de geboorte aangifte is de 30-jarige dagloner Jan Strookappe die op de Kleine Koekkoek woonde, waarschijnlijk woonden Jan en Teuntjen daar in de buurt en dus al niet ver van Joppe.

In de periode 1844-1852> wonen ook Mannes Scheuter en Maria Geurken (zus van Jan) in op Ruimzigt die toen huisnummer 75 had en Mannes en Maria woonden op huisnummer 75-2. Jan Geurken was werkbaas op het Joppe. Jan en Maria waren de kinderen van Hendrik Jan Geurken en Willemina Holtmark. Bij het overlijden van Maria in 1877 wordt haar moeder Willemina Strokappe genoemd. Mannes en Maria verhuisden in 1866 naar Loo samen met Aaltjen Hoefman die trouwde met neef Willem Scheuter.

Overleden op de Uithoek: Mannes Wesseldijk in 1843, NN Scheuter in 1847 en Johanna Willemina Scheuter in 1852.
 

Op de foto hiernaast staan Alberta Maria en Albertus Johannes Jansen. Zij zijn broer en zus en de kinderen van Johannes Theodorus Jansen en Everdina Willemina Mulder. Zij waren ongehuwd en bleven op het ouderlijk huis wonen. De foto is omstreeks 1941 gemaakt.

 

 
     
1841-1880 Jan Geurken en Teuntjen Bannink Eerste hoofdbewoners
1880-1942 Johannes Theodorus Jansen en Everdina Willemina Mulder Werkbaas.
1951 Albertus Johannes Jansen Albertus Johannes is de zoon van Johannes Theodorus en Everdina Willemina, hij is landbouwer van beroep
1969 A.J. Jansen, mej. A.M. Jansen, mej. G.H.M. (Truus?) Jansen Betreft huisnummer 4!
  Huidig adres: Eikeboomlaan 6 75>118>191>218>262>344>488>600> Eikeboomlaan 6 anno 1951
     
1841-1843 Mannus Wesseldijk en Aaltjen Bussink Eerste medebewoners, afkomstig van 't Ruim
1844-1866 Mannes Scheuter en Maria Geurken Maria is de zus van Jan
1866-1866 Nicolaas Hieronimus Peters en Johanna Hoogenbosch Opzichter
1868-1869 Bernardus Slot Gaat wonen op huisnummer 118a = de Eikeboom
1872 Johannes Kersten en Catharina Hendrika Garderen Gaat wonen op huisnummer 118b = Joppelaan
1877 Anna Maria Kreinen en August Keyser Afkomstig van het huis van de wisselwachter
1894-1918 Lieuwe van der Meulen en Sjieuwke Tjebbes Witteveen  
1919-1939> Hendrika Berendina Hakvoort Weduwe van Johannes Berend Hendrik Schurink, zij is op 18-03-1950 overleden te Lichtenvoorde
1951 K.T. Geurtsen 75-2>118-2>192>219>261>343>487>599> Eikeboomlaan 4 anno 1951
1969 J.H. Beltman Eikeboomlaan 6!
     
 
 
Boschhoek
 

Hier woonde ook Johanna ten Velde, zij is overleden op 26 juni 1938. Indien hiervan een foto dan deze doorsturen naar Albert Elbertse.

In 1951 wonen hier ook H.M. Olders en L.J. Oosterwegel. Laatstgenoemde woonde er in 1969 ook nog.

 
1915-....... Johannes Albertus Jansen en Geertruida Wilhelmina Maria Jans Eerste hoofdbewoners, Johannes is afkomstig van de Uithoek
     
     
     
  Dubbele bewoning:  
1917-1917 Johan Maas en Cornelia Lamberta Gerth Eerste medebewoners
1920-1921 Petrus Anthonius Hermanus Hoppe  
     
  Huidig adres: Eikeboomlaan 3 260a>341+342
 
 
Eikeboom
 
Huisnummer 190 zal hier ook zijn geweest, maar geen bewoners.
 
1869-1886 Bernardus Slot en Louisa Bonnenberg Eerste hoofdbewoners
1886- Lieuwe van der Meulen en Johanna Everdina Hendrika Overvelde  
     
     
1922-1925 Derk Johan Vleming en Johanna Maria Cornelia van Dam Het echtpaar verhuist naar Tjemara aan de Joppelaan
     
     
     
     
    118a>189>217>260>340>485>597> Joppelaan 64 anno 1951
 
Braakman Joppe
 
Op de foto hiernaast staat waarschijnlijk geheel links de boerderij van Braakman.
 
1870-1907 Antoni Martinus Braakman Afkomstig van de Smid uit Gorssel
1870-1908 Berendina Alberta Klein Heerenbrink Nicht van Antoni Martinus. Verkoop d.d. 17-10-1908, betreft huis te Gorssel, sectie E nrs. 3323 enz. Zij vertrekt op 8 december 1908 naar Voorst
1910 Gerrit Derkes Afkomstig van Diepenveen op 08-02-1910 samen met twee zussen
  Hendrikus Johannes Jansen en Alberta Johanna Jansen Woonden na hun huwelijk in 1925 op huisnummer G339 en verhuisden voor 1930
    116a>187>215>258>338/339>X>X > Joppelaan in de buurt van de Eikeboom
     
1919-...... Antonius Verhoeks en Martha Hendrika Jacoba de Rooij Eerste medebewoners (wonen van 25-10-1920 tot 28-02-1921 wel even in Zutphen)
1920-...... Bernardus Johannes Lensen en Ernestina Catharine Schmerfeld Wonen er vanaf 18-11-1920
     
     
     
     
 
 
Tolhuis
 

Het huis erna is de Wingerd (RK Parochiehuis) en had dubbele bewoning, voor en achterzijde. In 1952 woonden hier E.A. v.d. Kamp en J.W. Vroom. Later woonden hier Verholt en Weultjes. Ook Herman Huis in 't Veld heeft er gewoond, aan de voorzijde waar later Verholt woonde.

In het tolhuis woonde vanaf 1934 ook een familie Huis in 't Veld. Ze zijn afkomstig van Hellendoorn. Zoon Hein bleef er wonen.

Hendrik Jan Heetbrink en Elisabeth Nijman wonen er vanaf 21 augustus 1919. Hendrik Jan is overleden op 22 maart 1924 maar het echtpaar is dan inmiddels al verhuisd naar Harfsen. Opvolgers zijn Wilhelmus Uiterweerd en Johanna Schuurman, ze ruilen van huis! Waarschijnlijk hebben zij geruild in 1923, op 2 februari van dat jaar wordt er namelijk een akte van roijement opgemaakt tussen Wilhelmus Uiterweerd en Antonia Schuurman.

 

Op 8 oktober 1887 trouwt Gerrit Jan Draaijer met Johanna Aleida Dolleman en zij gaan dan op het tolhuis wonen. Gerrit Jan is rietdekker van beroep, het vak zal hij hebben geleerd van zijn oom Jan Velderman bij wie hij op de Dekker in het dorp Gorssel opgroeide. Hier zal hij al zijn gaan wonen in november 1853 en hij was toen nog maar twee jaar oud. Hij woonde bij zijn ouders in Exel en in het bevolkingsregister wordt genoteerd dat hij tijdelijk te Gorssel gaat wonen, maar hij wordt niet meer opnieuw ingeschreven op het adres in Exel. Zijn opa Philippus Velderman woonde toen ook nog op de Dekker en van hem kan hij als klein jongetje het vak ook al hebben afgekeken, zijn opa overleed in december 1857. Zijn vader Berend Jan Draaijer was overigens tolgaarder van beroep, toeval of niet.

Op 11 december 1887 wordt uit het prille huwelijk met Johanna Aleida dochter Berendina Johanna geboren. Juni 1889 verhuist hij met vrouw en dochter naar Epse waar in 1892 nog een dochter wordt geboren.

 
1881-1883 Gerrit Hendrik Brinkman en Johanna Jacoba Dikkers Eerste hoofdbewoners, zij verhuizen in 1883 naar 119a
1883-1887 Alexander Jochems en Geesken Groot Enzerink Geen familie van vorige hoofdbewoners
1887-1889 Gerrit Jan Draaijer en Johanna Aleida Dolleman Geen familie van vorige hoofdbewoners
1889-1895 Maria Wichink - Huis in 't Veld Geen familie van vorige hoofdbewoners
1895-1930 Hendrikus Wichink Hendrikus is de zoon van Maria
1906-1934 Gradus Wichink en Antonia Schuurman Gradus is de broer van Hendrikus, afkomstig van de Huurne in Harfsen
1934-1952 Johannes Gerhardus Huis in 't Veld en Willemina Gerritdina Schuurman Willemina Gerritdina is een nichtje van Antonia
     
    118c>185>213>256>336>482>594> Joppelaan 58 anno 1951
     
1883-1896 Gerrit Willem Groot Velderman en Derkjen Schoemaker Huisnummer 118c2. Tolgaarder, wordt in register 1883-1890 op huisnummer 118c2>186 geregistreerd = huisnummer 595 volgens overzicht, maar daarna geen adres
1896-1905 Willem Braakhekke en Hendrika Jansen Afkomstig van een huis aan de huidige Lochemseweg
1905-1919 Hendrik Jan Grooteboer en Berendina Oosterkamp Verhuizen naar Ravennest
1919-1923 Hendrik Jan Heetbrink en Elisabeth Nijman Hendrik Jan is overleden op 22-03-1924 in Harfsen, daarna Elisabeth verhuisd G147>181?
1923-1939> Wilhelmus Uiterweerd en Johanna Schuurman Johanna is de zus van Antonia Schuurman
1934-1941 Antonia Wichink-Schuurman Afkomstig van huisnummer 482, andere kant
  Waarschijnlijk daarna geen dubbele bewoning meer  
    118c2>186>214>257>337>483>595> Geen adres
 
 
Station
 

Station Gorssel werd op 15 mei 1938 voor het reizigersverkeer gesloten.
Het stationsgebouw is in 1963 afgebroken.

Het echtpaar Wouter Waalboer en Elizabeth van de Velde woont anno 1950 in het stationsgebouw en dat jaar wordt kleindochter Toos er geboren. Het is niet duidelijk in welk jaar zij er zijn komen wonen. Zeker is dat de familie Kok er nog in 1939 woonde en de familie Waalboer zal toen nog in Udenhout hebben gewoond waar Wouter werkte als seinwachter voor de Nederlandsche Spoorwegen. Oktober 1951 woont de familie Waalboer in de voormalige tuinmanswoning van 't Ravensweerd en woont de familie Hamer in het stationsgebouw.

 
1865-1866 Johannes van Eck en Johanna Scheuer Stationschef
1866-1867 Jacobus Snoek en Winnigje Ros Stationschef
1867-1867 Coenraad Albertus van Valkenburg en Cornelia Johanna de Rou(?) Stationschef
1867-1874 Richard Cornelis Schooleman en Wilhelmina Grave Haltechef
1874-1875 Willem Reinier van Buggem en Johanna Maria Willemsen Stationschef
1875-1878 Charles Francois Larméné en Josephine Louise Beltjens Stationschef
1878-1900 Abraham van Leeuwen en Derkje Gerritsen Stationschef
1900-1902 Albertus Lansain en Clara Henriëtte Stationschef
1902-1920 Gerrit Jan Schipper en Hermina Hendrika van Dijk Stationschef
1920-1925 Pieter Beintema en Hinderika Bouwman Stationschef
1925-1932 Jan Willem Peters en Christina Frederika ter Buurkes Stationschef
1932-1935 Onbekend  
1935-1939> Hermanus Theodorus Kok en Elisa Johanna Wellink Haltechef
1950 Wouter Waalboer en Elizabeth van de Velde  
1951 G. Hamer  
  Familie Bokkinga Laatste bewoners
     
    75b>119>182>208>254>328>472>574> Spoorpad 2 anno 1951
 
 
Wachtpost 23
 
Hier woont de wisselwachter c.q. seinwachter.
 
Van 1957 tot 1963 wonen Herman Voskamp en Anneken Onstenk in het huis samen met hun zoon en twee dochters. Het echtpaar is getrouwd in 1948 en woonde toen op Nieuw Bosser in Gorssel, maar daarna ook nog in Utrecht, Zutphen en Eefde op de Boedelhof waar vandaan zij in 1957 naar Joppe verhuisden.

Herman is spoorwegwachter en rangeerder van beroep en is de laatste bewoner die werkzaam was voor de spoorwegen. In 1963 verhuist de familie Voskamp weer naar Eefde.
 

Maria Lokate woonde verderop aan de Amelterweg nabij de huidige Flierderweg en is in 1962 weduwe geworden van Antonius Albertus te Dorsthorst met wie zij in 1946 was getrouwd en vijf kinderen kreeg. Zij moest op zoek naar een nieuwe woonruimte en kon na het vertrek van de familie Voskamp in 1963 op Wachtpost 23 wonen. De bedoeling was om er tijdelijk te wonen, omdat Wachtpost 23 net als Wachtpost 24 en het Stationsgebouw zouden worden afgebroken. Dat gebeurde met nummer 24 en het Stationsgebouw, maar Anna Maria mocht met haar gezin nog even in Wachtpost 23 blijven wonen.

Uiteindelijk werden dat 10 jaar! Anna Maria werkte in die tijd als schoonmaakster op de lagere school in Joppe en deed dat zes dagen per week om de kost te kunnen verdienen. In 1973 besliste de Nederlandsche Spoorwegen, van wie Anna Maria het huis huurde, dat Wachtpost 23 echt moest worden afgebroken en verhuisde Anna Maria (opnieuw noodgedwongen) naar Eefde en kort daarna werd Wachtpost 23 in april 1973 afgebroken. Op de foto zien wij Anna Maria in de deuropening van Wachtpost 23.

 
1865-1867 Gerardus Johannes Martinus Souwerbren en Reintje Haarbrink
Eerste hoofdbewoners
1867-1868 Andries Gradus Velthuijsen en Antonia Beuse Geen familie van vorige hoofdbewoners, ze wonen later op spoorwachter
1868-1877 Anna Maria Kreinen en August Keyser August is de zoon van Anna Maria en is wisselwachter van beroep
1877 Hendrik Carel Noorman en Cornelia Wilhelmina Koebergen Spoorbeambte
1878-1879 Hendrik Jan Ruempol en Maria Susanna Barink Seinwachter, het echtpaar vertrekt in 1879 naar het huis van de spoorwegwachter
1879-1889 Jan Willem Jansen en Grietje Stoelhorst Seinwachter
1890-1893 Jan Hendrik ten Brinke en Hendrika Aleida Dommerholt Wisselwachter
1896-1897 Machiel de Vries en Aaltje Riphagen Telegrafist
1897-1899 Jacobus Lambert Buitenhuis en Janke Jans van der Meulen Spoorbeambte
1899-1911 Hendrik Jan Anneveldink en Gerritjen Bouwhuis Spoorwegarbeider
1911-1924 Adrianus Tromp en Aaltje Buskes Ploegbaas
1924-1952> Willem Jansen Vreling en Mecheldina Wessels Spoorwegarbeider
1957-1963 Herman Voskamp en Anneken Onstenk Spoorwegwachter en rangeerder
1963-1973 Anna Maria te Dorsthorst-Lokate  
    71a>114>181>207>227>296>441>571> Amelterweg 10
  Huidig adres: Afgebroken, stond in de bocht van de Amelterweg  
 
          
Wachtpost 24
 

Jan is wegwerker op den (stations?) overweg en seinwachter. Andries en Willem zijn spoorwegwachter van beroep.

 

 
 
 
1865-1868 Jan Schoolderman en Gerritje Assink Eerste hoofdbewoners
1868-1870 Andries Gradus Velthuijsen en Antonia Beuse Geen familie van vorige hoofdbewoners, afkomstig van wisselwachter
1870-1874 Willem Stoelhorst en Berendina Hendrika Jansen Geen familie van vorige hoofdbewoners
1874-1878 Willem Stoelhorst en Maria Huisken Maria is de tweede echtgenote van Willem
1879-1888 Hendrik Jan Ruempol en Maria Suzanna Barink Afkomstig van Wachtpost 23
1889-1896 Jan Willem Jansen en Grietje Stoelhorst Grietje is de zus van Willem Stoelhorst
1896-1898 Johan Abraham van Huizum en Hillechien Lugt  
1899-1916 Johannes van Druten en Hendrika Aleida van der Meij  
1916-1926 Derk Jan Palsenberg en Hendrika Maria Schoemaker  
1926-1932 Hendrik Albertus Palsenberg en Johanna Broekmaat Hendrik Albertus is de broer van Derk Jan
1939 Felix Adrianus Johannes Leltz en Gertruda Elisabeth Kursten  
1952 Weduwe H. van Enck en G.J. van Enck Waarschijnlijk Mathilda Feith en zoon Gerrit Jan van Enck
     
    75a>120>184>210>255>329>473>577> Joppelaan 69 anno 1951.
 
Wachtpost 25
 

Wachtpost 25 met wachteres Aaltjen Geltink-Ten Have of haar zus Hendrika Johanna ten Have (weduwe van Jan van Westreenen).

In 1951 woonde er ook J. ten Pas. Hij was kostganger bij de familie Meulenbrugge en werkte ook voor de spoorwegen.

 
Deze foto is gemaakt in de winter (december) van 1939 toen de familie van de Berg er is komen wonen, zij waren afkomstig uit Friesland. Op de foto zien wij geen trein, maar de tram komende vanuit Deventer. De tramlijn liep over de huidige Lochemseweg en kruiste dus het spoor bij Wachtpost 25.
 
1864-1865 Jacob Bernardus Veenenbos en Neeltje Jacoba van Santen  
1865-1869 Hendrik Jan Zandscholten en Tibke Margarethe Pape  
1869-1870 Hendrikus de Beus en Gesina Garritsen  
1870-1879 Hendrik Jan Weulen Kranenberg en Sophia Arends  
1879-1881 Rinze van der Brug en Martje Uilkema  
1881-1886 Hendrik Jan Spijker en Derkje Huurnink  
1886- Arend Geltink en Aaltjen ten Have  
1911-1918 Dirk Georgius Akkerboom en Aleida Bönnicken  
1918- Hendrik Jan Anneveldink en Gerritjen Bouwhuis  
1929-1939 Hendrikus van Lente en Klaasje Zunnenberg  
1939 Familie van den Berg  
.......-1951> Gerrit Roelof Meulenbrugge en Derkje Groot Roessink Het echtpaar is hier na 1939 komen wonen, Gerrit Roelof is in 1948 overleden
.......-1959 Familie Westerink  
  G87a>139>223>P28>37>44>59>69> Lochemseweg 41 anno 1951  
 
 
Stationskoffiehuis
 

Op 31 augustus 1882 koopt Gerrit Hendrik Brinkman een perceel bouwland te Gorssel van Harmanus Revelman en op 12 augustus 1883 krijgt hij hypotheek op een huis en erf onder Gorssel van Theodorus Johan Daniëls.

Koopcontract d.d. 6 mei 1920: betreft koffiehuis met woonhuis, erf en weiland te Gorssel (Joppe), sectie E nrs. 3314, 3315 en 3302. Verkoop door Gerrit Hendrik Brinkman en Johanna Jacoba Dikkers aan Willem Frederik Dikkers (monteur te Gorssel) en mogelijk Jan Brinkman (bakker te Joppe) die ook in de akte wordt genoemd en een huis met bakkerij en kruidenierswinkel naast het koffiehuis heeft gebouwd. Willem Frederik Dikkers verkrijgt hiervoor hypotheek van Reint Willem van Schooten en Janna Scheperboer.

Willem Frederik Dikkers is op 25 juni 1960 overleden en woonde toen op de Amelterweg 8, Wijokohan.

Tegenwoordig is hier het Bosrestaurant gevestigd.


 
1883-1938 Gerrit Hendrik Brinkman en Johanna Jacoba Dikkers Eerste hoofdbewoners, afkomstig van het Tolhuis
1920-1960< Willem Frederik Dikkers en Johanna Brinkman Johanna is de dochter van Gerrit Hendrik en Johanna Jacoba
1952 E. Sotthewes  
1954~ Hendrik Jan Dijkerman en Maria Emma Henriëtta Schmitz Afkomstig van de Smid in Epse
1969 P. Twijnstra en mej. Anneke Floors Anneke werkte daar
  Lambertus Herman Groot Bramel en Mien Langwerden Vanaf begin jaren '70
  Familie van Slingerland-Koopman  
  Geke Stormink en ..... Derks 119a>183>209>253>327>471>575> Joppelaan 56 anno 1951, later Joppelaan 100
     
1890 Georg Karl Scheid Huisnummer 183a
  Vervallen periode 1890-1899 Waarschijnlijk dubbele bewoning
     
     
1920-1969> Jan Brinkman en Johanna Woertman Eerste hoofdbewoners van de bakkerij, kruidenier en later ook postagentschap
1946-....... Gerrit Hendrik Brinkman en Willemina Henrieta Nossent Gerrit Hendrik is de zoon van Jan en Johanna
     
    326>470>576> Joppelaan 54 anno 1951, later Joppelaan 98
 
Onbekend
 
 
Zij kopen op 27-10-1916 van Karel Frederik Bloemers een huis met erf aan de Stationsweg te Gorssel, sectie E nr. 3578. Karel Frederik had dit perceel als heide gekocht op 18 december 1915 van Willem Geerdes en heeft er dus in 1916 een huis op laten bouwen. Het schilderwerk zal hij zelf hebben gedaan want hij was schilder van beroep.
 
1916 Cornelis Hermanus Pruijsers en Helena Adriana Molewijk Eerste hoofdbewoners
     
     
     
    238b>310
 
 
Huis te Werken
 
Hij koopt op 2 december 1904 een perceel heidegond te Gorssel, sectie C nr. 2239 van Egbert Enserink.
In 1909 koopt hij een huis in Eefde en gaat daar dan wonen.
 
1904- Coenraad Selser en Geertruida Clara Reukema Eerste hoofdbewoners, afkomstig van de Oude Pastorie
1907-1917 Marie Arianus van Niekerken en Adriana Maria van Niekerken Broer en zus
     
     
     
    210d>239>312
 
 
Mon Désir
 

Later ook wel Vredeheim, Huize Ine en Onze Haven genoemd. Na het overlijden van Catharina Lucreatia Portegies wonen er nog haar dochters Maria en Johanna Margaretha Boele van Hensbroek.

Op 01-11-1917 verkopen de gezusters Boele van Hensbroek villa "Mon Désir" met koepel te Gorssel, sectie E nr. 3126 aan Egbert Tünschel
Hij verkoopt de villa op 16 april 1920 aan Hendrik Johannes Bernardus Riemer.

Op 01-05-1917 verkoopt Gerrit Johan Brinkman aan Gerrit Dikkers en/of Simon Cornelis Iest een huis met erf te Gorssel, sectie E nr. 3125.
Zie ook koopcontract tussen alleen Gerrit Dikkers en Simon Cornelis Iest d.d. 11-06-1920: betreft een huis met erf te Gorssel, sectie E nr. 3125
En een koopcontract tussen Heinrich Paul Dikkers en Simon Cornelis Iest d.d. 14-06-1921: betreft een huis te Gorssel, sectie E nr. 3125
Dit is het huis wat naast Mon Désir aan de Huzarenlaan staat.

 

 
1902-1906 Catharina Lucretia Portegies Eerste hoofdbewoonster, weduwe van Pieter Boele van Hensbroek
1902-1918 Maria en Johanna Margaretha Boele van Hensbroek Maria en Johanna Margaretha zijn de dochters van Catharina Lucretia
1912-1913 Jan Matthijs Noordwijn en Sara Jacoba de Chaufepié  
1918-1920 Egbertus Wilhelm Tünschel en Sophie Schmitz Geen familie van vorige hoofdbewoners
  H. Riemer  
  H.J. ten Bokkel Huinink  
  Johannes Ignatius Gerhardus Maria Hoffschulte  
  Wed. G.J. Veltkamp  
  J.D. Veltkamp  
1930- Jacob Adrianus van Kooten en Anna Maria Petronella Visser  
1951 Mej. C. van Wijlen  
     
    210a>240>313>218>264 = Joppelaan 67 anno 1951
 
 
Huzarenlaan 11
 
Op 1 mei 1912 is Gerrit Johan hiervan al eigenaar en deze dient dan als zekerheid voor een hypothecaire lening die hij afsluit met Willem Wiltink. Dit huis zal op 1 mei 1917 door Gerrit Johan Brinkman zijn verkocht aan Gerrit Dikkers (verre familie) en/of Simon Cornelis Iest, betreft een huis met erf te Gorssel, sectie E nr. 3125. Bij de verkoop wordt Gerrit Johan genoemd als schoenmaker-winkelier in Gorssel.
     
1902-1912 Frederika Janna Petronella Baartman Weduwe van Cornelis van Scherpenzeel, woonde op Dolleman in Gorssel
1912-1916 Gerrit Johan Brinkman en Aartje Fidder Vertrekken naar Bolle in Gorssel
1916-1916 Karel Jacobus Huzink en Johanna Cornelia Reinders  
1916-1917 Gerrit Jan Aaldering en Hendrika Johanna van Druten  
1917-1929 Gerrit Dikkers en Anna (Helena) Berenbrock  
1929-1930 Jacob Beemster en Aukje Visscher  
1930-1935 Onbekend  
1935-1960 Hermanus Albertus Bosman en Johanna Aleida Bosman Broer en zus
    G210b>241>314>219>265 = Huzarenlaan 11 anno 1951
 
 
Heidekamp
 
Tegenwoordig Huzarenhof genaamd.
 
  Koepel Frankfort  
  Wed. Klapwijk = Maartje Serrij Zij woont later op Mon Desir
  J.F. Steemers  
  G315>450>266>Huzarenlaan 2  
     
 
Houthuus
 

Adriana Paulina Helena Hordijk koopt in 1907 diverse percelen heide te Gorssel.

Teunis Beekman koopt op 3 juli 1923 een perceel bosgrond met dennen met daarop een houten huis te Gorssel, sectie B nrs. 1842, 1792 en 1841 van Adriana Paulina Helena Hordijk. Zij heeft deze in 1922 al geveild maar toen niet gegund aan de hoogste bieder J
acobus Wilhelmus Gerhardus Huurman.

Op 21 november 1928 doet hij een bouwaanvraag voor een nieuw zomerhuisje.

 
  Koepel Hordijk, later Beekman.  
  H.J. van Limburg  
  316>451>267>Huzarenlaan 4  
 
 
Onbekend
 
Mogelijk is dit de koepel van Hermine.
 
     
     
  316a>452>268>Huzarenlaan 6  
 
 
Hermine
 
Op 5 november 1908 koopt koopman Anton van Eldik uit Zutphen een perceel grond van 1/3 hectare met kadastraal nummer B1834 van Jan Wiltink van Reins (Frankenplaats) en laat daarop in 1909 een huis bouwen welke hij vernoemd naar zijn oudste dochter Harmina ("Hermine") Catharina van Eldik. Zij is hier gaan wonen met haar tante Lutina ten Doesschate, beiden zijn ongehuwd. Hermina woonde en werkte al in Gorssel als verpleegster en haar tante is op 13 december 1909 verhuisd van Zutphen naar Gorssel. Hermina is in 1915 een paar maanden opgenomen geweest in Veldzicht te Gorssel en zij vertrekt in 1917 permanent van Hermine. Zij wordt dan opgenomen in Ermelo en vanaf 1918 woont zij op het Groot Graffel te Warnsveld waar zij in 1945 is overleden. Lutina ten Doesschate woont tot 25 juli 1919 op Hermine en gaat dan op de Drie Knikkers in Eefde wonen bij haar zus Hendrina Johanna ten Doesschate (moeder van Harmina Catharina van Eldik) en nichtje Christiana Lutine van Eldik (zus van Harmina Catharina). Anthonij van Eldik, de vader van Harmina Catharina en echtgenoot van Hendrina Johanna ten Doesschate, woont dan waarschijnlijk ook al op het Groot Graffel want hij is in 1918 al verhuisd naar het Krankzinnigen Gesticht Zutphen en woont in 1921 samen met zijn dochter op het Groot Graffel, ook hij heeft er de rest van zijn leven gewoond. Geestelijk hebben vader en dochter het moeilijk gehad en mogelijk heeft Anton het huis voor zijn dochter laten bouwen zodat zij daar haar rust kon vinden, maar helaas heeft zij er niet erg lang mogen wonen.
 
Nadat Anton van Eldik werd opgenomen in het gesticht wordt besloten om het huis te verkopen. De villa genaamd Hermine is gelegen aan een zandweg nabij villa "Mon-Desir" en nabij het station Gorssel der Staatsspoor en bestaat uit een huis, schuur, erf en tuin en het perceelnummer is B1839 ter grootte van 1,8 hectare. Ook is er een koepel die op het achterste gedeelte van het terrein staat maar deze wordt niet verkocht maar wordt voor eigen gebruik gereserveerd tot 1 november en zal dan worden afgebroken. Het hoogste bod op de veiling van 19 juni is 6900 gulden en wordt door Anton niet gegund en zo wordt Hermine niet verkocht. Op 13 mei 1919 wordt de villa Hermine opnieuw geveild en dit keer inclusief de koepel en de daarbij geslagen pomp. Het hoogste bod is nu slechts 6100 gulden en opnieuw wordt er bedankt. Maar op 3 juni 1919 komt het toch nog tot een verkoop en wordt de villa verkocht voor 6500 gulden. Nog steeds minder dan het hoogste bod van de veiling van 1918 en nu ook nog eens inclusief de koepel. Het is maar de vraag of Anton het hiermee eens is, maar zijn echtgenote Hendrina Johanna ten Doesschate is nu de verkoopster en doet het ervoor. Koper is Jacobus Wilhelmus Gerardus Huurman, directeur der NV "Fijne vleeschwaren en conservenfabriek van Anton Hunink" te Deventer. Hij gaat er niet wonen en verhuurt de villa aan de familie Gerritsen. Eerder werd de villa door de familie van Eldik ook al verhuurd aan de families van Son en Ottema, zie het bewonersoverzicht hieronder. Abraham en Maurits van Son zijn broers en zoons van Philip van Son uit Deventer, oprichter en directeur van De Koninklijke Drukinktfabriek Van Son. Maurits neemt later het bedrijf van zijn vader over. Abraham woont eerst in 1917 een paar maanden op Hermine en Maurits woont er daarna in 1917 maar heel kort met zijn echtgenote want zij bouwen een nieuw huis en gaan daar dan wonen, dit betreft de Boschhoeve welke achter Hermine aan het huidige Spoorpad is gebouwd.

Op 28 april 1922 komt dan toch Jacobus Wilhelmus Gerhardus Huurman en zijn echtgenote Gerhardiena Maria Lantman in hun villa Hermine wonen. Het echtpaar heeft zeven kinderen: vijf meisjes en twee jongens. En ook opa Gradus Jacobus Huurman verhuist met de familie mee. Het heeft er alle schijn van dat de foto hiernaast van deze familie is. Deze moet dan zijn gemaakt in 1922 of 1923 want op 30 april 1923 verhuist de familie weer naar Deventer.

 

Opnieuw wordt de villa verhuurd en wel aan de families Brilman en de Leeuw (die er samen zullen hebben gewoond) en de familie Siemelink, maar steeds voor korte tijd. Op 28 september 1926 komt er dan een familie wonen die er langer blijft en uiteindelijk lang in Joppe is blijven wonen. Het is de familie Korfage bestaande uit het echtpaar Hermannus Joannes Henderikus Korfage en Barbara Gertrudis Bastings en hun twee jongste dochters Theodora en Geertruida Wilhelmina. Zij zijn familie van de familie Huurman want een broer van Jacobus was Wilhelmus Antonius Huurman en hij was getrouwd met Maria Gesina Anna Korfage, zus van Hermannus Korfage.Ook nu zal de villa zijn gehuurd en de familie Huurman zal langere tijd eigenaar zijn geweest, nog uitzoeken tot wannneer. Tevens uitzoeken tot wanneer de familie Korfage op Hermine heeft gewoond, zij zullen tussen 1932 en 1938 (stel omstreeks 1935) zijn verhuisd naar Boschzicht.

In 1951 komt de familie Hietbrink er wonen, zij huren het huis van Johannes Franciscus Steemers en Anna Maria Clement die aan de Huzarenlaan 2 wonen en dan dus de eigenaars zijn. Gerrit Hendrik Hietbrink is aannemer en bouwt in 1961 aan de Lochemseweg in Joppe een nieuw huis genaamd Hewidi en de familie gaat daar dan wonen. Op Hermine komt dan Louis Bernardus Steemers wonen, hij is een zoon van het echtpaar Steemers van Heidekamp.

Later woont er nog een mevrouw Brouwer die in een boekwinkel te Zutphen werkt.

Tegenwoordig is er een B&B gevestigd waar de rust gevonden kan worden die al lang geleden bedoeld was voor Hermine en waar zij ongetwijfeld ook van heeft kunnen genieten!

 

 
1909-1919 Harmina Catharina van Eldik en Lutina ten Doesschate Eerste hoofdbewoonsters
1917-1917 Abraham van Son en Ida Lob Geen familie van vorige hoofdbewoners
1917-1917 Maurits van Son en Reine Caroline Fortuin Maurits is de broer van Abraham
1917-1917 Nicolaas Johan Ottema en Bartha de Nooij Geen familie van vorige hoofdbewoners
1919-1921 Johannes Bernardus Gerritsen en Alberta Johanna Visscher Geen familie van vorige hoofdbewoners
1922-1923 Jacobus Wilhelmus Gerhardus Huurman en Gerhardiena Maria Lantman Geen familie van vorige hoofdbewoners
1923-1925 Jan Harmen Brilman en Alijda Woutera Sjoukje de Groot Geen familie van vorige hoofdbewoners
1923-1925 Hendrik Petrus de Leeuw en Clasina Cunera Fonville Zij wonen samen met de familie Brilman
1925-1926 Johannes Theodorus Siemelink en Hendrika Johanna Gruben Geen familie van vorige hoofdbewoners
1926-1935~ Hermannus Joannes Henderikus Korfage en Barbara Gertrudis Bastings Zij verhuizen voor 1938 (stel 1935) naar Boschzicht
.......-....... Onbekend  
.......-1951 Cornelis Pieter Veenhof en Theodora Sara Zeeman Geen registratie in BR dus na 1939 komen wonen
1951-1961 Gerrit Hendrik Hietbrink en Wilhelmina Terwel  
1961-1980> Louis Bernardus Steemers en Henrica Petronella Verhoeven Gezin met kinderen, ma heeft er nog opgepast
  Huidig adres: Huzarenlaan 8 G242>317>453>269
     
     
Heidebloem    
     

De kaart hiernaast dateert van 1911 en hierop de staat de Heidebloem al aangegeven! Had deze dan eerder een P nummer? Het huisje ten noorden hiervan betreft het boerderijtje Veldzicht waar later de familie Dijkerman woonde.

Let op: deze kaart klopt niet! Heidebloem staat op de hoek van de Elfuursweg en Huzarenlaan!

Benjamin Jan Hendrik Boers koopt op 27 mei 1909 een stuk grond van Jan Wiltink uit Gorssel en Anton van Eldik uit Zutphen, eigenaar van huize Hermine.

     
1919-......... Augustus Blathner en Anna Bentz G242a>318
    G243>x = Koepel Boers in Zutphen
  Huidig adres: Huzarenlaan 12a  
     
     
Berkenhof   319
     
     
     
Onbekend    
     
1915-....... Jannis Schimmel en Aaltjen Scheuter  
1921-1923 Antonij Hermanus Meijer en Dina Catharina Pierlot Foto's zie via Aldfaer
  Cato Gustaaf Oscar Enklaar
 
    G243a>320
     
 
 
Heihuis
 

Eigenaar anno 1921 is dokter J. van Delden uit Deventer. Dat was hij al in de periode 1910-1921, het huis was toen onbewoond en zal alleen als vakantiehuis hebben gediend.

30/11-1944 - 's Ochtends telefonische mededeling dat in de afgeloopen nacht bommen op het station Gorssel zijn gevallen. Ik ga 's ochtends dadelijk per fiets naar Gorsel. Het blijkt dat omstreeks middernacht (het was heldere maan) een vliegtuig gecirkeld heeft en bommen heeft laten vallen op stilstaande trein in station Gorssel. De trein geraakt, het station erg beschadigd en ook glasschade op het Heihuis, het Riethofje en Octavo. De schade op het Riethofje blijkt onherstelbaar te zijn ....

20/12-1944 - Op deze dag op de fiets naar Joppe. Wij hadden namelijk bericht gekregen dat de avond tevoren Moeder weer glasschade had gehad door een mislukte V.l. Het bleek dat het huis nu nog wel bewoonbaar was, maar de schade kon elk ogenblik groot er worden. Bij Dr. Gooszen is de glasschade reeds nu zo groot, dat zij uit hun huis moeten. Zij hebben van Dikkers een huisje ter beschikking gekregen en vragen of mijn moeder met hen mede daar voorloopig wil gaan wonen. Daartoe wordt besloten.

Bron: OMB 1985-2 B. van 't Hoff.

Waarschijnlijk is bijgaande foto gemaakt in 1949 of 1950, de foto komt uit het archief van de familie Gooszen.

 
Nadat dokter Hein (Henricus Gerhard) Gooszen zijn praktijk in Deventer had neergelegd, verhuisde hij met zijn vrouw Tote (Catharina Elisabeth Gooszen-Land) naar het Heihuis. Zij hadden het huis gekocht van de familie Van Delden (ook huisarts in Deventer). Hein en Tote bleven tot 1950 in het Heihuis wonen; ze verhuisden toen naar verzorgingshuis P.W. Janssen, gelegen tussen Barchem en Lochem (tegenwoordig hotel Bon-Aparte). Het Heihuis had een grote tuin met een (betegelde) tennisbaan en was voor de kleinkinderen uit Deventer een geliefde plek om hun vrije middagen door te brengen. (uit: H.G. Scholten “Kwartierstaat Scholten-Gooszen”, bron vermelden)
 
1905 Onbekend c.q. onbewoond Dames Grave?
1920-1922 Martinus van Doorninck en Elisabeth Aletta Cost Budde  
1923-1926 Hendrik Gerard Johan Völleker  
1926-1935 Adeler Frederich Wehlburg en Willemina Kommertje Alida Elenbaas  
1937-1950 Henricus Gerhard Gooszen en Catharina Elisabeth Land  
1949-1969> W.G. Witteveen Van Witteveen & Bos
1980 A.G.A. de Ruigh  
  Aa  
  207a>228>297>442>572>Huzarenlaan 1 anno 1951  
 
 
Heihut
 

De Heide Hut. Zie artikel in OMB mei 2016 en februari 2018. Idem website www.heihut.nl

Volgens info H. Lammers waren dit van oorsprong twee stationshuisjes waartussen een nieuw gedeelte is gebouwd. Daarbij stond nog een schuur.

 
1906 Onbewoond en later Boomsma, daarna weer onbewoond Dit is de Heihut, koepel Balbian Verster
  207b>229>298  
 
 
Riethof
 

Op 9 april 1906 koopt Hermanus Johannes Rijsewijk een perceel heide en bosgrond (3260+3263) te Gorssel van Hendrikus Wiltink die dan ook een perceel heide en bosgrond verkoopt aan Fabian van Genderingen (3261+3264)

Floris Cornelis Hendrik Wilhelm Bos verkoopt op 01-09-1921 villa "De Riethof" te Gorssel, kadastraal sectie E nr. 3354 aan Albertina Wesselina Hennij, weduwe van Lambertus van 't Hoff. Zij woont er vanaf 21-10-1921 en het huisnummer is G299>444>260

 
1906-1918 Hermanus Johannes Rijsewijk en Hilligje Jongman Eerste hoofdbewoners
1918-1918 Louis Alehino en Martha Margaretha Lader  
1918- Johannes Gerardus Clant en Wilhelmine Cecile Cools  
1919-1921 Floris Cornelis Hendrik Wilhelm Bos en Clara Amalia Dorothea Elise Vernet  
1921-1946 Wed. L. van 't Hoff  
1951    
  209c>230>299>444>260  
 
 
Octavo
 
Is dit Zonnehuis?
 
1906-1916 Onbewoond Aangetekend staat Kluwers Deventer
1916-1916 Meta Anna Kluwer  
1921 Abele Kluwer en Antje Blom  
1950 A.E.E. Kluwer Telefoonregister 1950 met telefoonnummer 421
  209b>231>300>445>262> Joppelaan 52 anno 1951  
     
1910-1921 Onbewoond Koepel van Straate (Deventer)
  232>x  
     
 
Zonnehuis
 
Volgens het telefoonregister van 1950 wonen op 't Zonnehuis mevr. wed. E.M. van Eck-Brants
 
1916-1917 Klaas de Boer en Francina Hartman Eerste hoofdbewoners
1917-1918 Jan Diederik Postma en Meta Anna Kluwer Zie ook huisnummer 200 hierboven, zij woonden vanaf 1936 op 't Ravensweerd
1920 Lowijs Meijer en Ida Maria Louisa van Michalofski  
1926-1928 Martinus Hendrik Woutman en Adriana Impeta  
1928-....... Albele Evert Kluwer en Kate Buis Wolseij  
  233>301>446 en dan verhuist de familie Kluwer in de periode 1930-1939 naar:  
  445>262>Joppelaan 52 anno 1951  
 
Boschzicht
 
 

Waarschijnlijk kreeg dit huis net als Dennenoord hieronder een dubbele bewoning, hiervan uitgegaan in de bewonersoverzichten. Het huis zou zijn gebouwd door Woertman uit Gorssel.

Woonde later twee ongetrouwde zusters Korfage. In 1969 en 1980 staan zij geregistreerd als Mej. T. Korfage en mej. G.W. Korfage.

Betreft perceel E 3311. Zie bouwdossier anno 1931 t.n.v. J. Hofmeijer. Aanvraag gedaan ten huize van de Vries van Heijst dus op Boschzicht.

Frans Marius de Vries van Heijst is op 28 september 1932 overleden. Egberta Jacoba Vreede is daarna in Epse gaan wonen waar zij in 1938 is overleden. Mogelijk is zij al kort na het overlijden van haar echtgenoot verhuisd, maar we houden het even gemiddeld op circa 1935. Nieuwe bewoners is de familie Korfage die van Hermine afkomstig is.

 
1905-1912 Gerarda Johanna Hermans Eerste hoofdbewoonster
1912-1916 Charles Samuels en Heintje van der Haar  
1916-1924~ Johannes Klein Hofmeijer en Johanna Grada Zuethoff Zij verhuizen naar Dennenoord
   209a>234>303   
     
1917-1918 Wilhelmus Klein Hofmeijer en Anna Oosterwegel Eerste medebewoners, afkomstig van 't Gier
1919-1923 Johannes Gerardus Clant en Wilhelmina Cecile Cools Geen familie van vorige medebewoners
1923- Frans Marius de Vries van Heijst en Egberta Jacoba Vreede Geen familie van vorige medebewoners
.......-1960 Hermannus Joannes Henderikus Korfage en Barbara Gertrudis Bastings
Afkomstig van Hermine
  234a>302>447>263>Joppelaan 50 anno 1951  
     
  Huidig adres: Joppelaan 94  
     
     
 
Dennenoord    
 

Voormalig postkantoor. Huis met dubbele bewoning van de families W. Assink (G258>Huzarenlaan 9) en J.W. Jansen (G257>Joppelaan 48).

Na het overlijden van Anna zal Willem Klein Hofmeijer zijn verhuisd naar huisnummer G345>489>601 = Eikeboomlaan 2 anno 1951. Mogelijk is toen zijn broer Johannes in het huis komen wonen.

In 1930 krijgt het huis weer één huisnummer: 448.

 
     
1902-1915 Willem Evert Broeker en Frederika Catharina Luijdjens  
1915-1917 Ymkje Hanje  
1918-1924 Wilhelmus Klein Hofmeijer en Anna Oosterwegel Afkomstig van Boschzicht
1918-1932 Anna Dorothea Schwering Postkantoor
1932-1951> Willem Assink en Anna Franziska Fischer  
  210c>235>304>448>258>Huzarenlaan 9 anno 1951  
     
1924- Johannes Klein Hofmeijer en Johanna Grada Zuethoff Afkomstig van 303
1951 Johan Willem Jansen en Julia (Juut) Scholten  
  305>448>257>Joppelaan 48 anno 1951  
 
 
Spoorpad
 

Op 26 oktober 1865 koopt Gerrit Muil een stuk heidegrond onder de gemeente Gorssel van Jan Boschloo. Op 29 januari 1874 verkoopt hij aan Garrit Kiffer een huis te Gorssel sectie B nrs. 1011 enz.

De foto hiernaast zou van het huis zijn, maar op deze foto lijkt de muur aan de rechterzijde van de deur smaller en het dak steiler. Wel is het zo dat de foto afkomstig is van de familie Jansen en volgens overlevering dit de foto van hun huis zou zijn, daar gaan we dus wel van uit!

 

Op 20 juli 1901 komt wegwerker Gerrit Kiffer hier wonen. Hij is kleinzoon van Engbert Muil en Janna Meijer van de Vossebeld en een neef van Engbert Veldink die anno 1901 op de Vossebeld woont. En hij is de zoon en ook enig kind van Garrit Kiffer die in 1874 het huis heeft gekocht! Gerrit is in 1901 net weduwnaar geworden van Derkjen Nijhof en is vader van vier kinderen. De noodzakelijke zoektocht naar een nieuwe vrouw in huis leidt naar Gerritje Zwiers, zelf weduwe van Jan Mensink. Zij woonde aan de Grindweg en neemt drie kinderen en schoonmoeder Hendrika Maria Leemkuil mee naar het Spoorpad. Deze overlijdt op 24 januari 1906.

Akte 28-08-1901: betreft nalatenschap van Dirkje Nijhof met onder andere een huis te Gorssel, sectie B nrs. 1115 enz. (zie ook akte nr. 1742)

Gerrit Kiffer is afkomstig van Epse en verhuist daar in 1918 ook weer naartoe. Op 10 mei 1918 koopt hij twee huizen (dubbel woonhuis) met erf en bouwland te Epse, sectie B nrs. 1796, 1797 en 1725.

Nieuwe bewoners zijn Gerhard Willem Jansen en Hermanna Johanna Draaijer die ook uit Epse afkomstig zijn. Ze komen hier wonen oktober 1918 met zoon Gerrit Karel en dochter Derkje Johanna Aleida. De foto hiernaast dateert van 1918 en zal dus kort na de verhuizing zijn gemaakt. Aan het Spoorpad worden nog vier kinderen geboren.

Gerhard Willem was eerst kleermaker, maar werd later postbesteller bij de post. Hij maakte daar flinke promotie tot kantoorhouder, vroeger werd dat brievengaarder genoemd.

Het huis hiernaast is in 1925 nieuw gebouwd door de familie Jansen en kwam in de plaats van het daglonershuisje. Op de foto staan v.l.n.r. Annie Jansen, Dirkje Jansen en vriendin Tiny Hylkema, de foto is gemaakt in 1929.

Op huisnummer G464 (later Spoorpad 8) woonde in de periode 1930-1939 het echtpaar Lambertus Denekamp en Gezina Pekkeriet. Zij trouwden op 16 juni 1934 en zullen er toen zijn komen wonen. Zij wonen later (voor 1940) aan de Ravensweerdsweg in Gorssel.

 

 
1865-1872 Gerrit Muil en Lena van der Meij Eerste hoofdbewoners, het echtpaar verhuist naar het tolhuisje in Gorssel
1872-1878 Jan Hendrik Schutte en Geertjen Braakhekke  
1878-1879 Gerrit Jan Makkink en Willemken Ilbrink Afkomstig van 't Loobosch
1879-1901 Frederik Maatman en Alberdina Nijman  
1901-1918 Gerrit Kiffer en Gerritje Zwiers  
1918-1969 Gerhard Willem Jansen en Hermanda Johanna Draaijer  
1969 Ab Linde en Johanna Aleida Jansen Johanna Aleida is de dochter van Gerhard Willem en Hermanda Johanna
    76a>122>196>211>245>321>465>582> Spoorpad 7/8
     
 
 
Calluna
 

Hier zou een mevrouw Brouwer hebben gewoond, afkomstig van Deventer. Bron: mevrouw Rutgers-Assink.

Volgens het telefoonregister van 1950 woont hier A.M.C. Muller Verdam.

 
1919-1925 Heinrich Buhrs en Wilhelmina Hendrika Gorissen Sigarenfabrikant
1926-1929 Henricus Johannes Huter en Hendrika Maria Kamp  
1929-1930 Martinus Jacobus Geist en Johanna Hendrika Wilhelmina Balk  
1951 Jan Willem Peppelman van Kampen en Emma Helena Peppelman van Kampen  
     
     
  249>322>....>581>Spoorpad 6 anno 1951  
 
 
Boschhoeve
 

Ook wel Campanula of Lampanula genoemd.

De bijgevoegde woning bestaat nog steeds ( zie foto ) en staat aan het Spoorpad nr. 5 in Joppe.
( het pad in tegenover het Bossrestaurant. )
Voor 30jaar terug woonde hier fam. Copper ( oogarts in Zutphen )
Ook heeft er voor enkele jaren terug de fam. Snoep gewoond.

Maurits van Son was directeur van NV Van Son's Inkt- en Verffabrieken te Hilversum.

Herman Reinders was reiziger in wijnen. Hij had telefoonnummer 266 anno 1950 en woonde toen volgens het telefoonregister op Campanula.

Later woont er de familie Copper. Ma heeft er altijd opgepast toen zij van haar 16e tot haar 24e bij Brinkman werkte. Waarschijnlijk woonde de familie Copper er al in 1954.

 
1917-1918 Maurits van Son en Reine Caroline Fortuin Eerste hoofdbewoners, afkomstig van Hermine
1919-1950 Herman Reinders en Femma Gijsberta Husselman Afkomstig van de Smid in Gorssel
     
1951 J.B. Pluim  
1969+1980 A.C. Copper  
     
  Huidig adres: Spoorpad 5 250>323>467>580> Spoorpad 5 anno 1951
 
 
Dennenhof
 
Het huis kreeg in 1910 het huisnummer 251 en was toen onbewoond. Waarschijnlijk was het huis net voor die tijd gebouwd omdat in de periode 1900-1910 dit huisnummer niet wordt vermeld. Hetzelfde is van toepassing op de huisnummers 249 (Calluna, vanaf 1919 bewoond door de familie Buhrs) en 250 van de Boschhoeve, welke vanaf 1917 werd bewoond door de familie Van Son zoals hierboven is te lezen. Alle drie de huizen zullen van oorsprong koepels zijn geweest zonder permanente bewoning en dat kan ook de reden zijn geweest dat er geen melding werd gemaakt in het bevolkingsregister van voor 1910. Op het blad van periode 1910-1921 wordt aangetekend dat het de koepel van H. Roelofsz te Zutphen is.
 
In 1912 wordt het huis geveild door de familie Berghege: villa "Dennenhof" met erf en dennenbosch te Gorssel, sectie B, nrs. 1844 en 1795 te veilen in 5 percelen. Kopers zijn waarschijnlijk Jacoba Atje Frederica van der Chijs en Adriana Maria van der Chijs, zie akte van toewijzing d.d. 6 maart 1912. Op 6 mei 1912 laten zij een akte van scheiding opmaken. Op 5 juni 1906 was er een koop van een stuk heidegrond tussen Anna Elisabeth Berghege en Gerrit Jan Leunk (van de Morrenhof) en mogelijk heeft Anna toen dit stuk heide gekocht en er een koepel op laten bouwen. Zij woonde in Zutphen en was ongehuwd.

Op 15 juli 1919 koopt Henry Roelofsz van Heinrich Bührs het zuidelijke gedeelte van het terrein van het landhuis "Boschhoeve" te Gorssel, sectie B nr. 1843 en 1844. Henry is de echtgenoot van Jacoba Atje Frederica van der Chijs en is kassier te Zutphen. De gezusters van der Chijs zijn dochters van Simon Adrianus van der Chijs, voormalig geneesheer van het krankzinnigengesticht.

In 1921 komen Adriana Maria van der Chijs, weduwe van Matthias IJbes, en haar zoon Matthias Simon Adrianus IJbes op Dennenhof wonen. Dit is de eerste registratie van bewoning. Op 7 augustus 1922 is haar zus Jacoba in Gorssel overleden, dat zal op de Dennenhof zijn geweest. Zij woonde met Henry Roelofsz in Zutphen. Op 1 februari 1923 verhuist Adriana Maria IJbes naar Haarlem en haar zoon verhuist op 9 april 1923 naar Naarden. Daar zal hij zijn gaan wonen met Maria Antonia Everwijn met wie hij op 4 oktober 1922 te Gorssel was getrouwd.

Foto collectie Erfgoedcentrum Zutphen, fotonummer SZU002029635.
 
Henrij Roelofsz (zie foto hiernaast) verkoopt op 18 april 1923 het buitenverblijf "Het Kleine Kamper" te Gorssel, sectie E nr. 3790 met bouwterrein en het buitenverblijf "Dennenhof" te Gorssel (Stationsweg), sectie B nr. 2044. Hij verkoopt deze aan Jan Dijkstra die al op het Kleine Kamper woonde. Op 15 juni 1923 wordt het buitenverblijf "Dennenhof " aan de Stationsweg te Gorssel, sectie B nrs. 2044, 1795 en 1844 echter verkocht aan de Zutphense vereniging ter bestrijding van tuberculose. In deze akte wordt niet de naam van Jan Dijkstra niet genoemd, kennelijk is de verkoop toch niet gegund. Wel worden genoemd Henry Roelofsz en ook Maurits Spier en Gerrit Fuhri Snethlage.

Daarna wordt het huis uitgebreid met lighallen, ingericht door de afdeling Zutphen van de vereniging tot bestrijding van tuberculose. In de lighallen konden mensen met tuberculose gezonde lucht, licht en zon opdoen. In 1931 zag de vereniging zich genoodzaakt de lighallen te sluiten. De toenmalige leidster, mevrouw Kaasjager-Bos, bleef in het huis wonen. Bron: artikel Mirjam.

Enneke Ludina Bos woont in 1951 nog steeds op de Dennenhof. In 1961 is het huis verkocht en is zij naar een bejaardenhuis in Twello gegaan. Zij is op 7 oktober 1983 te Assen overleden.
 
1921-1923 Adriana Maria IJbes - van der Chijs Eerste hoofdbewoonster
1923-1927 Anna Maria Ruiting  
1927-1929 Johanna Pieternella Bosdijk Verpleegster
1929-1961 Enneke Ludina Bos Directrice dagsanatorium, weduwe van Johan Gerhard Kaasjager. In de periode 1932-1937 woonde zij in Dordrecht en was het huis onbewoond
1969 Onbewoond Spoorpad 4
1980 2e woning Spoorpad 3
     
  Huidig adres: Spoorpad 3 251>324>468>579> Spoorpad 4 anno 1951
 
 
Inahoeve
 
  Zie ansichtkaart villa Mafreda
 
1909-1913 Frederik George Boerboom Eerste hoofdbewoner
1913-1916 Antonius Johannes van den Broek en Elisabeth Margaretha Mauve  
1916-1951> Jan Vleming en Rabina Aleida Birnie  
1951 Ook E.J. Wijnen  
1969 Mevr. R.A. Vleming-Birnie, E.J. Wijnen Spoorpad 3
1980 G.H. Brinkman Spoorpad 1
     
  Huidig adres: Spoorpad 1 210a1>252>325>469>578> Spoorpad 3 anno 1951
 
 
Middenbosch
 

In 1912 komt hier de familie van Leeuwen wonen. Dirk Cornelis Johannes van Leeuwen is directeur van het Deventer Dagblad.

Het echtpaar woont in Deventer maar woont van 6 mei 1912 tot 5 november 1913 in Gorssel (Joppe) op huisnummer G248.
Op 27 oktober 1925 komen zij terug naar Gorssel en wonen er dan op huisnummer G148a>254>332 = Deventerweg 22 anno 1951.

 
     
1910 Maria Johanna van Dorsten  
1912-1912 Dirk Cornelis Johannes van Leeuwen en Gerharda Aartje ten Hove  
1921 E. Ribbius (Deventer)  
1930-1932 Huibert Frank Hellwich Rensen en Jeannette Gerhardina Gerritzen  
     
 
 
 
Vossebeld
 
Op de pre kadastrale kaart van 1818 wordt de Vossebeld al geschetst en waarschijnlijk is het boerderijtje dat jaar gebouwd. Het is gelegen op de grond van de marke Gorssel aan de grens van de marke Epse. De eerste hoofdbewoners zijn Berend Muil en Aaltjen Scholten die afkomstig zijn van de Peerdekate in de Boschterhoek waar zij in 1815 nog staan geregistreerd. Berend was in 1818 al 62 jaar oud en zal de verhuizing niet hebben bedacht, het lijkt erop dat zoon Engbert het boerderijtje heeft gesticht en dat zijn ouders zijn meeverhuisd. Engbert was dagloner van beroep maar was later ook landbouwer op de Vossebeld.
 
Engbert trouwt op 18 april 1823 met Janna Meijer (Plasman) uit Bathmen en hetzelfde jaar wordt dochter Bartjen al op de Vossebeld geboren. Daarna worden er nog vijf kinderen uit het huwelijk van Engbert en Janna geboren. Aaltjen Scholten heeft dit niet meer meegemaakt, zij is op 10 juli 1824 overleden. Berend Muil werd nog wel opa van vijf van de zes kinderen, hij overleed op 6 juni 1833.

In 1832 werd de definitieve kadastrale kaart uitgegeven en in het register wordt Egbert Muil genoemd als bewoner en eigenaar van de Vossebeld. Waarschijnlijk woonde de familie Muil gepacht op de Peerdekate en wilde Engbert iets voor zichzelf en daarvoor was op de Gorsselsche Heide voldoende ruimte. Overigens heeft hij deze pas gekocht op 2 maart 1831 bij een veiling, zo is te lezen in een latere akte van 1864. Hij kocht deze toen van de Marke Gorssel. Het huis en erf van erve Vossebeld stond anno 1832 kadastraal bekend onder B389 en was 66 m2 groot. Daarbij hoorde ook nog een hectare heide (B386), anderhalve hectare bouwland (B388) en een klein stukje bos (B387). De percelen staan aangeven linksonder op het kaartje hiernaast. Ten noorden ervan zien wij links Nieuw Roeterdink en rechts boerderij Voortman, beiden in Epse gelegen. Ten oosten ligt boerderij de Nieuwkamp.
 

In 1846 trouwt oudste dochter Bartjen met Hermanus Kroese en de geschiedenis herhaalt zich: ook nu wordt hetzelfde jaar een dochter geboren. Maar op 1 juni 1847 overlijdt Hermanus op 33-jarige leeftijd. Bartjen hertrouwt op 14 april 1848 met Jan Veldink uit Holten, die net als Hermanus dienstknecht van beroep was bij zijn huwelijk, maar na zijn huwelijk aan de slag gaat als dagloner. Uit het tweede huwelijk van Bartjen worden acht kinderen geboren, waarvan wel één levenloos en jongste zoon heeft maar een dag geleefd.

 
Op 4 juli 1864 schenken Engbert en Janna het plaatsjen de Vossebeld aan oudste dochter Bartjen en echtgenoot Jan Veldink. Het zijn dezelfde percelen als in 1832 en een perceel met dennenhout, tesamen ruim drie bunders groot. Vastgesteld wordt dat de Vossebeld een huurwaarde van 50 gulden per jaar heeft. Verder wordt de inboedel vastgesteld op 400 guldens. Deze bestaat o.a. uit twee koebeesten, een geit, kasten, stoelen, tafels, beddegoed, linnen, deel- en bouwgereedschappen en gewas op het land. Bartjen en Jan gaan de verplichting aan om levenslang voor hun (schoon)ouders te zorgen en tevens jaarlijks vijf gulden zakgeld te betalen. Zus Gerritjen en broers Albert, Gerrit en Engbert Jan krijgen ieders eenmalig 30 gulden en daarmee is de deal gesloten.

Niet lang daarna wordt begonnen met de bouw van de spoorlijn waarvoor het boerderijtje is afgebroken en opnieuw is opgebouwd. Op het kaartje hiernaast is aangegeven waar het oude huisje heeft gestaan en het nieuwe huis is gebouwd. In 1866 krijgen Bartjen en Jan een hypotheek van 1200 gulden en mogelijk was deze nodig om de bouw van de nieuwe Vossebeld te financieren. Overigens zal er ook geld zijn gekomen van de Maatschappij tot exploitatie van Staats Spoorwegen die best goed betaalde voor de grond die zij kochten en er zal extra zijn betaald omdat ook het huis het veld moest ruimen.

 
Op 4 mei 1867 overlijdt Engbert op 72-jarige leeftijd, hij heeft dus maar kort op de nieuwe plek gewoond. Janna Meijer overlijdt op 28 november 1873 en wordt 81 jaar oud. Dat jaar woont ook Willem Gerhard Schut op de boerderij, hij werkte als spoorbeambte op het nabijgelegen station. Jan Nijland uit Bathmen woonde er ook en werkte als dienstknecht op de boerderij. Hij leert hierdoor Johanna Kroese kennen, de dochter van Bartjen uit haar eerste huwelijk. Johanna en Jan trouwen in 1876 en wonen na hun huwelijk kort op de Vossebeld.
 

Oudste zoon Engbert trouwt op 24 mei 1884 met Jantjen Braamkolk. Zij woonde en werkte voor haar huwelijk op 't Hekkert in Epse waar ook haar ouders woonden op boerderij de Braamkolk. Op 16 mei 1884, een week voor het huwelijk, schenken Jan en Bartjen de Vossebeld aan Engbert en Jantjen. Uit het huwelijk van Engbert en Jantjen worden vier kinderen geboren, twee jongens en twee meisjes, mooi verdeeld.

Alle vier de kinderen groeien op en trouwen en op bijgaande foto zijn alle vier de kinderen en echtelieden te zien. Linksonder Jantje Veldink met daarachter staand haar echtgenoot Antonij Johan Lammers. Naast hem Jan Albert Veldink met zijn vrouw Bertha Braskamp. Daar weer naast staat Gerritje Kreunen, echtgenote van Engbert Jan Veldink die naast haar staat. Uiterst rechts staat Hendrik Jan Roordink en voor hem zit zijn echtgenote Bartha Johanna Veldink, de oudste van de kinderen. Verder zien wij Engbert Veldink en Jantjen Braamkolk en drie kleinkinderen. Op de foto links staat Jantjen Braamkolk voor de boerderij.

 
Een boerderij was het, Engbert was dan ook landbouwer van beroep zoals in het bevolkingsregister van 1900 staat geschreven. Zijn vader en moeder overlijden op resp. 28 juni 1902 en 6 december 1906. Oudste zoon Jan Albert Veldink volgde zijn vader op, maar was naast landbouwer ook timmerman van beroep. Achter het huis wordt een werkplaats gebouwd waarin hij dit beroep uitoefende. Zoals al bij de foto hierboven vermeld, trouwde hij met Bertha Braskamp en dat deed hij op 23 mei 1914. In 1916 wordt dochter Johanna Fredrika geboren, zij is het meisje op de familiefoto die bij haar opa zit. De foto is overigens in 1919 gemaakt toen Engbert en Jantjen 35 jaar waren getrouwd. Zoon Engbert Reinder is in 1920 geboren en staat dus niet op de foto. Een foto van het 40 jarig huwelijk kan helaas nooit worden gemaakt want Engbert Veldink overlijdt op 19 januari 1924. Jantjen Braamkolk is op 8 april 1930 overleden.
 
Op 21 november 1917 verkochten zij het plaatsje de Vossebeld, gelegen bij het station, aan Jan Albert. De Vossebeld is toen ongeveer drie hectare groot en bestond uit een huis, schuur, werkplaats, weiland, bouwland, heide met dennen en een weg. Bij de koop is inbegrepen alle zich in, om en bij genoemde onroerende goederen behorende inboedel met uitzondering van het kabinet in de keuken, het kabinet in de kamer, spiegel, klokje, drie bedden, de materialen en gereedschappen van de timmerwinkel en de kleren van Engbert en Jantjen. Het geheel wordt gekocht voor 4000 gulden: 3700 voor de onroerende goederen en 300 voor de roerende goederen. Er wordt dus niet meer geschonken en het gaat in die tijd dan ook al om hele andere bedragen.

Het is wederom de zoon des huizes die op het ouderlijk huis blijft wonen. Engbert Reinder werd echter geen landbouwer maar full time metselaar. Hij hield geen vee meer, zijn vader had nog wel een paar koeien. Op 11 oktober 1947 trouwt hij met Johanna Bouwmeester en opnieuw worden er twee kinderen geboren, twee meisjes dit keer.

Jan Albert kreeg TBC en kon daardoor niet meer bij het gezin van Engbert Reinder wonen. In het achterhuis worden een apart kamer en slaapkamer gebouwd waar Jan Albert en Bertha konden wonen. Er was daar genoeg ruimte nu er toch geen beesten meer op stal stonden. Op de winterse foto hierboven is de woonruimte goed te zien. Het echtpaar is hier tot hun overlijden blijven wonen. Jan Albert overleed op 8 april 1964 en Bertha op 19 augustus 1972.

Engbert Reinder Veldink en Johanna Bouwmeester hebben de Vossebeld in 1978 verkocht aan de familie Brouwer en zijn toen aan de Lindelaan in Gorssel gaan wonen.

 
1817-1833 Berend Hendriks Muil en Aaltjen Berents Scholten Eerste hoofdbewoners
1823-1873 Engbert Muil en Janna Meijer Engbert is de zoon van Berend en Aaltjen
1846-1847 Hermanus Kroese en Bartjen Muil Bartjen is de dochter van Engbert en Janna
1848-1906 Jan Veldink en Bartjen Muil Jan is de tweede echtgenoot van Bartjen
1884-1930 Engbert Veldink en Jantjen Braamkolk Engbert is de zoon van Jan en Bartjen
1914-1972 Jan Albert Veldink en Bertha Braskamp Jan Albert is de zoon van Engbert en Jantjen
1947-1978 Engbert Reinder Veldink en Johanna Bouwmeester Engbert Reinder is de zoon van Jan Albert en Bertha
     
  Huidig adres: Middenbospad 2  
 
 

Lange tijd stond de Vossebeld in de middle of nowhere en was er alleen de afleiding van passerende treinen. Later werden er wel huizen gebouwd in de omgeving. Op het kaartje behorende bij de verkoop van 1917 staat Huurman aangegeven, dat is huize Erica aan de huidige Eikeboomlaan van Elbertus Johannes Huurman. De foto hiernaast is op deze locatie gemaakt en kijkt uit op het Middenbospad. Het huis aan het einde van het pad is van postbode Engbert Jan Veldink en Gerritje Kreunen. Zij trouwden op 30 augustus 1919 en zijn volgens het bevolkingsregister op 1 oktober 1920 in dit huis gaan wonen. Hun zoon Engbert Jan is op 8 december 1919 nog bij Gerritje haar ouders in Harfsen geboren.

In het midden van de foto zien wij in de verte het huis van mejuffrouw Hulscher. Als je de weg verder naar links volgt kom je uit bij de Vossebeld en van daaruit liep het pad verder naar villa Middenbosch waar in de jaren '50 van de 20e eeuw nog een Muil woonde! In de achtergrond loopt ook nog de spoorlijn maar deze is wel moeilijk te herkennen op bijgaande plaatje.

 
 
Veldink
 
  Zie hierboven.
 
1920 Engbert Jan Veldink en Gerritje Kreunen Eerste hoofdbewoners
     
     
    332
     
 
Erica
 
  Koopcontract d.d. 28-10-1916 betreft villa "Erica" met schuur en bouwland, gelegen te Joppe, sectie B nrs. 1772 en 1773. Maria Justina Beereboom te Watergraafsmeer en Arend Antonius Korteweg.
 
1906 Onbewoond  
1920-1950> Arend Anthonij Korteweg en Anne Catharina Alida Bloembergen  
     
     
     
    212a>247
 
 
 
 
Kerk en pastorie
 
De bouw van de kerk is in 1868 voltooid en de parochie werd gesticht op 27 januari 1868. De plannen voor de bouw van de kerk werden beraamd in 1865 door Fransiscus Ernest Alexander baron van Hövell tot Westervlier en Weezeveld en zijn twee broers Otto en Clemens voor de bouw op het landgoed dat zij in 1863 hadden gekocht. Oorspronkelijk was het plan om een familiekapel te bouwen maar uiteindelijk werd het een parochiekerk.
 
Ook de pastorie werd in 1867-1868 gebouwd. De stenen zijn afkomstig van de Grote Haar in Gorssel die in 1864 door de familie Van Hövell tot Westervlier en Weezeveld werd gekocht.
 
1868-1873 Mattheus Antonius van Crimpen Pastoor
  Etc.  
     
     
    116>188>216>259
     
     
 
 
Marsveld
 
We gaan ervan uit dat deze boerderij in 1836 is gesticht en toen al eigendom was van de familie Brants van het Huize Joppe. Antonij Scholten wordt anno 1836 geregistreerd in de personele omslag op een ongenummerd pand en woont later dat jaar in Baak, hij is mogelijk de eerste pachter maar dus niet voor lang. Hij zal er dan hebben gewoond met Everdina Jansen met wie hij op 21 november 1835 trouwde. Het is eigenlijk meer aannemelijk dat de volgende bewoner (Jan Derk ten Voorde) de eerste bewoner van het huis is en deze ook zelf heeft gebouwd, in het bewonersoverzicht hieronder gaan wij daar ook vanuit.
 

Jan Derk wordt niet geregistreerd de personele omslag van 1836 maar krijgt op 7 juni van dat jaar in Gorssel een kind, waarschijnlijk op Marsveld aangezien o.a. Engbert Muil van de Vossebeld getuige is bij de geboorte aangifte. Hij is timmerman van beroep maar heeft ook twee koeien, zo blijkt uit de veetelling van 1840. Jan Derk was in 1829 al getrouwd met Berendina Fokkink en woonde met haar op de Bloedkamp in de Eesterhoek en de Drie Kieften in Epse. Uit het huwelijk met Berendina worden acht kinderen geboren waarvan de laatste in 1845. Het jaar erop overlijdt Jan Derk op 11 maart 1846, hij wordt maar 38 jaar oud. Hij woont dan op huisnummer 77, dat is het huisnummer welke boerderij Marsveld kreeg bij de hernummering in 1841. Wij nemen aan dat Berendina toen van de boerderij is vertrokken ook al woonde zij nog wel in Gorssel. Op 6 mei 1861 gaat zij namelijk in Zutphen wonen en is dan afkomstig van Gorssel. Op 15 maart 1862 keert zij weer terug naar Gorssel en gaat dan inwonen op de Galette wat ook wel Ruimzicht wordt genoemd. Volgens een publicatie in Ons Markenboek zou 't Marsveld pas in 1851 zijn gebouwd en toen in de plaats zijn gekomen van 't Ruimzigt in Joppe en het is dus wel toevallig dat Berendina later in een huis ging wonen die ook deze naam had, omdat dan de familie te Voorde niet op Marsveld maar Ruimzigt zou hebben gewoond. Wij houden het er echter wel op dat 't Marsveld al in 1836 door Jan Derk is gebouwd en dat Jan Derk en Berendina hier wel degelijk hebben gewoond. Daarbij was Berendina maar inwonend op de Galette en zal zij geen invloed hebben gehad op de naamgeving van dat huis.

Ook de volgende bewoner Egbert Enterman is timmerman van beroep. Egbert is geboren in 1819 in Holten op "Entermans" welke tegenover de Strokappe is gelegen. Hij zal de tien jaar oudere Jan Strokappe hebben gekend die in 1835 van Holten naar Harfsen verhuisde. Dat jaar woonden ook Albert Strokappe (oom van Jan) en Gerrit Enterman (broer van Egbert) in Gorssel, zij woonden op de Duizend Vreezen welke toen nog in Eefde was gelegen. Gerrit Enterman woonde in 1837 weer op het ouderlijk huis in Holten en hij en Egbert kopen dit huis in 1848 van hun moeder maar Egbert bleef in Gorssel wonen. Hij was toen alweer twee jaar getrouwd met Willempje Knippenberg en er waren al twee kinderen op 't Marsveld geboren. In 1851, 1852 en 1853 komt daar elk jaar nog een kind bij en in 1854 verhuizen Egbert en Willempje met hun vijf kinderen naar de Prins.

 
Derk Aalderink en Lamberta Kamperman worden in 1854 de nieuwe pachters op 't Marsveld en woonden daarvoor op de Nieuwe Vos. Zij hebben twee kinderen en Derk is landbouwer van beroep. Hij zal waarschijnlijk veel werk hebben verzet want bij 't Marsveld hoorde 14,9 hectare aan grond wat is opgetekend bij de veiling van 't Marsveld samen met de andere boerderijen van 't Huize Joppe dat jaar. Derk mag na de verkoop aanblijven als pachter en gaat daar nog twee termijnen van vijf jaar mee door. De laatste maanden zonder Lamberta want zij is op 31 oktober 1872 overleden. Derk verhuist dan met zijn twee kinderen naar de Groote Flierse in Eefde waar hij in 1875 is overleden.
 
Op 25 februari 1873 krijgt Marsveld nieuwe bewoners als akkerbouwer Albertus Hollink en zijn echtgenote Gerritdina Smook (ook wel genaamd Klein Beumer) er komen wonen. Het echtpaar is Rooms Katholiek en dat zal geen toeval zijn aangezien de boerderij eigendom is geworden van de familie van Hövell van Westervlier van het huize Joppe en zij Rooms Katholieke pachters op hun boerderij wilden.

Het echtpaar Hollink is afkomstig van Diepenveen waar hun twee kinderen zijn geboren en komen zelf van oorsprong uit Raalte. Op Marsveld komen daar nog eens zeven kinderen bij. Oudste zoon Willem woont later op het Roode Hert en het is dochter Johanna Maria die op Marsveld blijft wonen. Zij trouwt op 26 juni 1909 met Hendrikus Teunissen uit Diepenveen die zij daar zal hebben leren kennen, want zij heeft vanaf 1901 in Diepenveen gewoond en gewerkt en ook op een boerderij waar Hendrikus heeft gewerkt. Op 14 juni 1906 komt zij weer naar Gorssel en Hendrikus volgt haar dus ongeveer drie jaren later. Uit dit huwelijk worden in de periode van 1910 tot 1930 maar liefst 14 kinderen geboren waarvan wel twee levenloos en twee kinderen die in het eerste levensjaar al overlijden. Albertus en Gerritdina maken niet de geboorte van alle kleinkinderen mee want Albertus is overleden op 5 februari 1929 en Gerritdina overleed al op 16 november 1926.

Albertus Hollink en Gerritdina Smook zitten op de foto en ook Johanna Maria zien wij rechts op de foto zitten. Bij hun de drie oudste kinderen van Johanna Maria en Hendrikus (die achter Johanna Maria staat) en dat zijn v.l.n.r. Wilhelmus, Albertus Gerardus en Hermina Gerdina. Links op de foto staan Gradus Lebinus en Johanna Theodora Hollink, twee ongehuwde kinderen van Albertus en Gerritdina op Marsveld bleven wonen.

 
De foto hieronder is van de familie Teunissen en zal in 1932 zijn gemaakt. Wij zien v.l.n.r. Gerritdina Alberta, Johanna Maria Hollink met voor haar jongste zoon Antonius Johannes, Hermina Gerdina (Mina), Albertus Gerardus (Bertus) en rechts zit Wilhelmus (Willem) die door een ongeval invalide was geworden. Hendrik Teunissen is helaas niet meer op deze foto te zien, hij is overleden op 25 mei 1931 en werd maar 46 jaar oud. Wij zien hem nog wel op de andere foto waarop hij met de gierbak op kiepkar achter de boerderij op het erf staat. Het boerenbedrijf werd na zijn overlijden voortgezet door Johanna Maria en haar broer Gradus en de kinderen die al konden meehelpen.

Zoon Bertus bleef wonen op Marsveld, maar heeft ook nog een tijdje in Frankrijk gewoond waar hij een klein melkveebedrijf had. Hij was melkventer en zelfstandig tuinman van beroep en bleef ongehuwd. Zijn jongere broer Jo (Johannes Hendrikus) trouwde wel en deed dat op 10 mei 1952 met Riek Dollenkamp uit Wijhe. Zij woonden ook op Marsveld en zorgden ervoor dat het er een drukke bedoening bleef want uit hun huwelijk worden tien kinderen geboren. Het was mooi verdeeld met vijf jongens en vijf meisjes. Jo zette het boerenbedrijf van zijn vader voort en deed dat al voor zijn trouwen. Zijn oudste broer Willem was de beoogde bedrijfsopvolger maar dat was niet meer mogelijk nadat hij invalide werd. Johannes was eerst dagloner bij de familie Haarman maar werd circa 1948 terug naar huis geroepen om het bedrijf op te pakken nadat oom Gradus ziekelijk werd en het niet meer kon bolwerken. De boerderij was een gemengd bedrijf. Op het land werden rogge, haver, tarwe, suikerbieten en aardappelen verbouwd en verder natuurlijk veel gras- en hooiland. Deels ook op bijgehuurde grond welke gelegen was op twee plekken aan de Dortherdijk. Aan vee waren er koeien en kalveren, fokvarkens en kippen die voornamelijk voor de eieropbrengst rondscharrelden. Later in de loop van de zestiger jaren was er alleen nog veeteelt en varkensmesterij en werd er alleen nog mais en aardappelen etc. voor eigen gebruik op het land verbouwd.

Jo is op 12 november 1992 overleden. Riek heeft nog tot 30 december 1998 op Marsveld gewoond en is toen verhuisd naar Gorssel. De families Hollink en Teunissen hebben met drie generaties 125 jaar lang op 't Marsveld gewoond.
 
Het licht grijze dakpannen gedeelte van het achterhuis (die op eerste foto bij het verhaal is te zien) was vroeger met riet bedekt. Sedert circa 1971 is het riet vervangen door pannen. Begin jaren 2000 is het huis afgebroken en iets verder op het terrein is door de eigenaar (nog steeds familie van Hovell tot Westervlier maar uiteraard een andere generatie) een nieuwe villa gebouwd. De families Hollink en Teunissen zijn dan ook geen eigenaar van de boerderij geweest en hebben deze al die tijd gepacht en dat zal ook zo het geval zijn bij de families die eerder op de boerderij hebben gewoond. Het bospad direct achter de weilanden en het stukje bos werd door de familie Teunissen altijd "Achter de Mars" genoemd. Achter het bos was er weer ruim zicht en laat dat nou de naam van de volgende boerderij zijn!
 
1836-1846 Jan Derk ten Voorde en Berendina Fokkink Eerste hoofdbewoners
1846-1854 Egbert Enterman en Willempje Knippenberg Geen familie van vorige hoofdbewoners
1854-1873 Derk Aalderink en Lamberta Kamperman Geen familie van vorige hoofdbewoners
1873-1929 Albertus Hollink en Gerritdina Smook of Klein Beumer Geen familie van vorige hoofdbewoners
1909-1959 Hendrikus Teunissen en Johanna Maria Hollink Johanna Maria is de dochter van Albertus en Gerritdina
1952-1998 Johannes Hendrikus Teunissen en Hendrika Gerdina Dollenkamp Johannes Hendrikus is de zoon van Hendrikus en Johanna Maria
     
  Huidig adres: Afgebroken, stond op huidig adres Joppelaan 79

 

 
 
Ruimzigt
 
In het markeboek van Gorssel wordt op 16 november 1758 het volgende geschreven: "Reint Ilbrink ook Snappert nu Ruimsigt genaamt bij provisie toe gestaan agter in het Schaddenvelt bij Tjoonk te blijven wonen, mits jaarlijks aan de Marke van Gorssel te geven een daalder en verder op te passen, dat geen schadden of plaggen van anderen buiten dese mark wonende worden gehaald". In 1758 wordt dus het huisje Ruimzigt gebouwd en bewoond door Reint Ilbrink die in 1702 op 't Ilbrink in de Eesterhoek is geboren. Reint is dan dus al 56 jaar oud en heeft in zijn leven al veel meegemaakt. Hij is namelijk al vier keer getrouwd geweest en is in 1758 getrouwd met zijn vierde echtgenote Henders Flinkers.
 

Met zijn eerste echtgenote Hendersken Bolderman woonde Reint nog tot 1749 op 't Ilbrink. Met zijn tweede en derde echtgenotes Geertruijd Jansen en Anna Coenraads Meijer woonde hij op 't Snappert in Epse en met Henders woonde hij daar in het begin ook, maar woonde later op Brinoord in Zuidloo totdat hij in 1758 weer terugkwam naar Gorssel. Hij is dan al vader van 19 kinderen en op Ruimzigt worden er nog eens drie geboren, uiteindelijk is Reint dus vader geworden van 22 kinderen! Het merendeel van de kinderen is echter jong gestorven, Reint heeft dus veel verdriet gekend. Van slechts vier kinderen is bekend dat zij zijn opgegroeid tot volwassen personen. De geboorte van zijn 22ste kind in 1761 heeft Reint niet meer meegemaakt, hij is op 29 augustus 1760 overleden. Bij de doop van zoon Garrit in 1759 wordt hij Reindt Aerents in het Velt genoemd, dat is dus ook een verwijzing naar de naam van zijn woning welke ook wel 't Ruim wordt genoemd.

Henders hertrouwt op 9 november 1762 met Jan Willems (Struik) uit Zuidloo die zij nog gekend zal hebben van de tijd dat ze daar woonde. Met Jan krijgt zij nog vier kinderen en bij de doop daarvan wordt hij steeds Jan Willems in 't Velt genoemd. Later blijkt hij ook met de naam Bussink door het leven te gaan en dat zou de familienaam worden van zijn kinderen. De naam Bussink zal zijn gekomen van de nabijgelegen boerderij Klein Bussink (Dijkman) waar hij waarschijnlijk veel heeft gewerkt. Jongste zoon Harmannus Bussink trouwt op 8 mei 1796 in Gorssel met Geertjen Plaggert uit Bathmen en zij gaan dan ook op Ruimzigt wonen. Met de geboorte van uiteindelijk 12 kinderen (in de periode 1797-1820) wordt het een hele drukte in het kleine huisje. Jan en Henders maken niet de geboorte en drukte van alle kinderen mee, zij overlijden in resp. in 1807 in 1810.

Op de pre-kadastrale kaart van 1818 staat Ruimzigt aangegeven. Daaronder zien wij Achterkamp en rechts daar weer onder boerderij Dijkman.

 
Ondanks alle drukte blijkt er plek in huis te zijn voor anderen zoals Jannes Sloeseman (neef van Geertjen) die op 5 november 1817 op Erve Ruimzigt overlijdt waarvan aangifte wordt gedaan door Harmanus Bussink. Op 26 april 1830 overlijdt Geerlig Kieve op Ruimzigt. Hij is kleermakersgezel en werkt waarschijnlijk voor kleermaker Gerrit Straalman in het dorp Gorssel. Op 22 juli 1825 trouwt oudste dochter Aaltjen Bussink met Mannus Wesseldijk. Zij is dan al moeder van dochter Harmina die op 28 februari 1824 onecht is geboren en bij het huwelijk niet wordt erkend en daardoor Bussink is blijven heten. Uit het huwelijk met Mannus worden vier Wesseldijk kinderen geboren op 't Ruim. Ook zus Jenneken Bussink wordt in 1834 moeder van een onecht kind, maar dit jongetje genaamd Harmanus leeft maar acht dagen en is op 7 maart 1834 overleden op 't Ruim.
 

Op 2 maart 1831 kochten Hermanus Bussink het plaatsje Ruimzigt van de geërfden in de Marke van Gorssel en in de kadastrale atlas van 1832 krijgt het huis en erf perceelnummer B 308. Deze blijkt dan 0,086 hectare groot te zijn en is daarmee iets kleiner dan het naastgelegen plaatsje Achterkamp. Op 11 januari 1840 verkopen Harmannus Bussink en Geertjen Plaggers het plaatsjen Ruimzigt aan hun buren Lammert Tuitert en Jude Roeterdink van Dijkman. Ruimzigt bestaat uit een huis en erf (B308) en een stuk bouwland (B471) van bijna twee bunders en wordt verkocht voor 700 gulden. Harmannus en Geertjen vertrekken op 11 oktober 1841 naar Deventer en Mannus en Aaltjen verhuizen naar het nieuw gebouwde Uithoek waar zij bij in mogen wonen bij de werkbaas van 't Joppe. De huisnaam Ruimzigt verhuist naar de Galette welke na 1841 ook bekend stond onder deze naam.

De familie Tuitert van Dijkman zal 't Ruim hebben afgebroken om zo meer ruimte te maken voor bouwland bij hun boerderij. De fundering hebben ze kennelijk laten zitten want vele jaren later ploegde de familie Kleinwolt van de Achterkamp nog stenen omhoog op de plek waar het huisje heeft gestaan! Bijzonder is het wel dat Ruimzicht nog op een kadastrale kaart van 1889 staat ingetekend met het oorspronkelijke perceelnummer 308 en een perceel 623 eromheen. Mogelijk is het huis toch nog een tijd blijven staan en heeft deze toen dienst gedaan als schuur? Anno 2019 is de boerderij met zekerheid verdwenen zoals op de foto hienaast is te zien. Tevens wordt duidelijk hoe het boerderijtje de naam Ruimzicht heeft gekregen! Rechts zien wij het boerderijtje Achterkamp waar we nu een bezoek gaan brengen.

 
1758-1762 Reint Arents Ilbrink en Henders Hendriks Flinkers Eerste hoofdbewoners
1762-1810 Jan Willems Stroek>Bussink en Henders Hendriks Flinkers Jan is de tweede echtgenoot van Henders
1796-1841 Harmannus Jansen Bussink en Geertjen Plaggert Harmannus is de zoon van Jan en Henders
1825-1841 Mannus Wesseldijk en Aaltjen Bussink Aaltjen is de dochter van Harmannus en Geertjen
     
  Huidig adres: Afgebroken, stond naast Schapendijk 1  
 
 
Achterkamp
 
Op de uitgestrekte Gorsselse heide wordt naast de reeds afgegraven grond van 't Ruim een nieuw huis gebouwd aan de grens van Epser Veld en die van Almen en dus ver van het dorp Gorssel en waarschijnlijk komt daar de naam Achterkamp vandaan. Er liep toen nog een weggetje achter de katersteden Achterkamp en 't Ruim welke uitkwam bij het erve Dijkman. Later is het weggetje verplaatst naar de voorzijde van de katersteden en dat is de huidige Schapendijk. Op de kaart van 1809 staat het huisje genoemd als Egtekamp.
 

De daglonerswoning was toen waarschijnlijk al tien jaar oud want we gaan ervan uit dat deze is gesticht in 1799 bij het huwelijk van Jan Jansen Menop en Anneken Willems Haijtinkhof die op 2 mei 1799 in Gorssel zijn getrouwd. Jan is geboren in Bathmen maar woonde voor zijn huwelijk in Almen. Anneken is geboren en getogen in Gorssel en woonde op 't Haijtinkhof, zij is de dochter van Willem Bartelds op Haijtinkhof en Jenneken Hendriks Brinkhuis. Moeder Jenneken is na het overlijden van haar echtgenoot ook op de Achterkamp komen wonen en is er overleden op 24 augustus 1824. Jan en Anneken krijgen acht kinderen waarvan er wel drie op jonge leeftijd overlijden, twee van de kinderen zijn in 1826 overleden. Jan werkte als dagloner en werd waarschijnlijk ook wel Jan Agterkamp genoemd, want bij de aangifte van de geboorte van Hendrik Bussink op 't Ruim in 1818 is ene Jan Agterkamp getuige en hij is 48 jaar oud. Dat klopt niet helemaal met de leeftijd van Jan Menop (die dan 43 jaar oud is) maar het heeft er wel alle schijn van dat dit Jan Menop is, een andere Jan Agterkamp liep er in die tijd niet rond in Gorssel. Jan Menop is overleden op 24 maart 1829 en werd maar 54 jaar oud.

De opvolging was nog niet geregeld. Oudste dochter Maria was al getrouwd maar woonde met haar echtgenoot Gerrit Kieftenbelt in Epse. De 21-jarige dochter Willemina is nog ongehuwd en aan haar de taak weer een man op Achterkamp te laten komen. Dat lukt, zij trouwt op 5 maart 1830 met Derk Denekamp. Volgens de kadastrale atlas was hij in 1832 de bewoner en eigenaar van Achterkamp waarvan het perceel (B 306) slechts 0,108 hectare groot was. Hij heeft katerstede Achterkamp op 2 maart 1831 gekocht bij een veiling van de Marke Gorssel. Het huwelijk blijft kinderloos dus moet er na verloop van tijd wel weer opnieuw worden nagedacht over de opvolging. Op 16 januari 1854 overlijdt Anneken Haijtinkhof en wonen Derk en Willemina waarschijnlijk nog maar met hun tweetjes op de Achterkamp.

 
Willem Menop, jongste zoon van Jan en Anneken, trouwde in 1847 met Johanna Willemina Braamkolk en woonde met haar in Deventer en was daar ook dagloner van beroep. Het echtpaar heeft in 1858 al vier kinderen dus met de opvolging van dit stel komt het t.z.t. vast goed. Er wordt dus besloten dat Willem en Johanna ook op de boerderij komen wonen waar in 1860 en 1862 nog twee kinderen worden geboren waarvan de ene van 1860 helaas wel levenloos wordt geboren. De woonruimte wordt in tweeën gesplitst en het gezin van Willem woont in het hoofdgedeelte (met huisnummer 78) en Derk en Willemina wonen in het bijgedeelte (met huisnummer 78-2). Hier overlijdt Derk op 20 februari 1861. Willemina hertrouwt op 7 maart 1862 met Hendrik Graeuwert en gaat dan bij hem in Epse wonen.
 
Het bewijs dat het wel goed gaat komen met de opvolging komt op 4 mei 1876 als oudste zoon Jan Menop trouwt met Johanna Brinkman wiens moeder en stiefvader op Veldzicht in Epse wonen. Als uit dit huwelijk twee dochters en een zoon worden geboren, ziet de toekomst er weer helemaal goed uit en weet Willem Menop voor zijn overlijden op 20 juli 1889 dat hij een goede keuze heeft gemaakt door naar de Achterkamp te verhuizen en dat het daar wel goed komt. Kleinzoon (en jongste kleinkind) Willem Menop is naar hem vernoemd en geboren op 7 oktober 1886. Hij trouwt op 26 maart 1910 met Wilhelmina Roeterdink en zijn de vierde en laatste generatie van Menop hoofdbewoners op de boerderij. Uit hun huwelijk worden zelfs tien kinderen geboren waarvan er wel twee jong zijn overleden. Jan Menop heeft maar de geboorte van vier kinderen meegemaakt, hij is overleden op 7 januari 1917. Johanna heeft wel alle tien de kleinkinderen gezien, zij overlijdt op 5 november 1933 op 86-jarige leeftijd.

De foto hiernaast is een paar jaar later gemaakt, we zien hier Willem Menop en Wilhelmina Roeterdink met oudste zoon Lammert Jan, jongste zoon Gerrit Frederik en waarschijnlijk jongste dochter Bertha. Willem zijn oudste zus Johanna Willemina trouwde ook met een Roeterdink namelijk Gerrit Hendrik en zij woonden op de Peerdekate. Andere zus Bertha Gardina trouwde met Derk Jan Verdonk en ging wonen op de Kleine Koekkoek in Harfsen. Willem en zijn vader Jan waren beiden landbouwer van beroep, zo werd de Achterkamp van een daghuurdersplaatsje een echte boerderij. Willem overlijdt op 26 juni 1947 als gevolg van een val van de hooiwagen en de boerderij wordt na zijn overlijden verkocht aan Hermanus Kleinwolt en Willemina Johanna Pasman die op de nabijgelegen boerderij Dijkman wonen.
 

Op de foto links zien wij Willemina Johanna met haar moeder en broer voor 't Dijkman staan. Afstand tot deze boerderij is maar ongeveer 100 meter, maar deze ligt officieel in Epse. Even daar weer verderop staat boerderij 't Kamp van de familie Goorman welke in Harfsen is gelegen. De grens van de drie plaatsen staat ook wel bekend als het "drielandenpunt" binnen de gemeente Gorssel. Hermanus Kleinwolt en Willemina Johanna Pasman verhuizen in 1948 met zoon Herman naar de Achterkamp en Wilhelmina Roeterdink verhuist dan naar elders in Gorssel.

Hermanus is op 27 oktober 1968 overleden maar woonde toen al niet meer op de Achterkamp. Willemina is in 1968 verhuisd en zoon Herman is op de boerderij blijven wonen. Op de foto hiernaast zien wij hem met zijn vader toen zij nog op Dijkman woonden.

 
1799-1854 Jan Jansen Menop en Anneken Willems Haijtinkhof Eerste hoofdbewoners
1830-1862 Derk Denekamp en Willemina Menop Willemina is de dochter van Jan en Anneken
1858-1895 Willem Menop en Johanna Willemina Braamkolk Willem is de broer van Willemina en zoon van Jan en Anneken
1876-1933 Jan Menop en Johanna Brinkman Jan is de zoon van Willem en Johanna Willemina
1910-1948 Willem Menop en Wilhelmina Roeterdink Willem is de zoon van Jan en Johanna
1948-1968 Hermanus Kleinwolt en Willemina Johanna Pasman Geen familie van vorige hoofdbewoners
     
  Huidig adres: Schapendijk 1  
 
De Achterkamp had het laatste huisnummer van Gorssel, dat was in 1951 bij de onnummering van huisnummers naar straatnamen en nummers het huisnummer G 606. Boerderij Dijkman had het eerste huisnummer van Epse en had huisnummer P 1. We trekken hier meteen de grens van het gebied welke op deze website wordt beschreven.
 
=====================================================================================================================================================================================
 
Nijkamp
 

Ook wel Vuurslag genoemd.

Jan is de oudste zoon van Berend en Teune en neemt de boerderij over. Jongere broer Hendrik trouwt in bij Geesken van der Meij op Grotenhuis in Epse en vanaf 1798 wonen zij op 't Loo in de Eesterhoek. Andere broer Teunis woont op de Drie Kieften.

 
........-...... Berend Jansen Stoevenbelt-Meisland-Nijkamp en Teune Meisland Afkomstig van Meisland/Mestland te Laren
1792-....... Jan Nijkamp en Zwaantjen Krimpert Jan is de zoon van Berend en Teune
.......-1854 Harmanus Brinkman en Arendiena Smeenk Afkomstig van Kappert, Harmanus is de oom van Teunis Brinkman van Veldzicht
1842-1848 Jannes Nikkels en Janna Brinkman Janna is de dochter van Harmanus en Arendiena
1849-1874 Albert Voortman en Janna Brinkman Albert is de tweede echtgenoot van Janna
1877-1888 Albert Voortman en Gerritjen Bussink Gerritjen is de tweede echtgenote van Albert en afkomstig van Voortdijk
1888-1901 Manes Berkenbosch en Maria Fredrika Altena  
1901-1911 Derk Jan Palsenberg  
1901-1939 Jan Albert Palsenberg en Hendrika Tempelman  
1913-1951> Gerrit Hendrik Meijerink en Gerritdina Johanna Palsenberg Gerritdina Johanna is de dochter van Jan Albert en Hendrika
  G86>137>217>P20>22>39>48>62>Eikeboomlaan 1>8 anno 1951  
 
Voortman
 
 
 
1842-1899 Hendrik Willem van der Meij en Fenneken Voortman  
1883- Gerrit Jan Voortman en Hendrika Fredrika van der Meij Hendrika Fredrika is de dochter van Hendrik Willem en Fenneken
1915- Jan Willem Dommerholt en Frederika Gerritdina Voortman Frederika Gerritdina is de dochter van Gerrit Jan en Hendrika Fredrika
     
  G87>138>218>P23>30>43>58>68> Lochemseweg 43 anno 1951  
 
 
 
Klein Roeterdink
 
Met de stenen van de in 1820 afgebroken boerderij wordt er in Epse een nieuw boerderijtje gebouwd die de naam Klein c.q. Nieuw Roeterdink krijgt. Overigens wordt de boerderij al ingetekend met perceel 23b op de pre-kadastrale kaart van 1818 van Joppe en zal de boerderij dus al twee jaar eerder zijn gebouwd en zal het oude Roeterdink in 1818 zijn afgebroken, maar nadat deze in 1818 ook nog op de pre-kadastrale kaart van Gorssel was ingetekend. De boerderij werd bewoond door Jan Nijkamp en Zwaantjen Krimpert en zij leenden in 1820 geld van Maria Roeterdink, dochter van Albert Roeterdink en Jenneken Lentink. Mogelijk had Maria geld over uit de verkoop van de landerijen van het erve Roeterdink. In 1825 dragen zij de boerderij in eigendom over aan jongste zoon Jan Nijkamp. Een andere zoon is Lammert Nijkamp die in 1817 getuige was bij de aangifte van de geboorte van dochter Wendelina van Albert Roeterdink en Janna Dam in Epse, er bestond toen dus al een relatie tussen de families. Eerder woonde de familie Nijkamp nog op nabijgelegen erve Nijkamp (ook wel Nieuwkamp, tegenwoordig Vuurslag) waar Jan Nijkamp in 1821 nog wordt geregistreerd in de personele omslag, betreft huisnummer 118.
 
Dit betreft veldgrond van Jan Tuitert (getrouwd met Jenneken Oostenenk) en zijn schoonzuster Derkjen Oostenenk (weduwe van Derk Tuitert). Het eerste echtpaar woonde op het erve Tjoonk en het tweede echtpaar op het erve Dijkman, allebei in Epse (tegenwoordig Joppe). Op het gelijknamige maar ander erve Dijkman in Epse woonde ook Albert Roeterdink, een vroegere schoonzoon van Albert Roeterdink en Jenneken Lentink. Hij was namelijk eerder getrouwd met Wendeliena Roeterdink en woonde met haar bij zijn schoonouders op het erve Roeterdink. Opvallend is dat eerder genoemde Maria Roeterdink na haar huwelijk in Diepenveen woonde maar dat haar dochter Jenneken in 1813 op Roeterdink is geboren. Afijn, met Maria en Albert Roeterdink zijn er dus contacten naar de familie Nijkamp en deze contacten zullen tot de boerderijnamen Klein en Nieuw Roeterdink hebben geleid. Mogelijk zijn bij de eerste bouw van Klein Roeterdink de stenen van het oude afgebroken Roeterdink gebruikt en is daarom de naam Klein Roeterdink gebruikt. Bij de nieuwbouw met betere nieuwe stenen kan dan de naam Nieuw Roeterdink zijn ontstaan. Maar aannemelijker is het dat het één boerderij is geweest met de namen Klein en Nieuw Roeterdink. Mooi is het om te zien dat voor de boerderij weer lindebomen staan zoals dat ook met het oorspronkelijk erve Roeterdink in Gorssel het geval is geweest. De boerderij stond dichtbij het erve Veldzicht van de familie Dijkerman en was gelegen aan de Dommerholtsweg. In 1993 is de boerderij afgebroken en was het definitief gebeurd met de boerderijnaam Roeterdink in Gorssel, maar gelukkig zijn er zijn er tegenwoordig nog veel inwoners die de familienaam Roeterdink dragen!

Derk Jan en Bertha zijn allebei op 9 mei 1924 overleden en beiden als gevolg van een longontsteking. Opeens stonden hun 26-jarige zoon Jan Hendrik en 18-jarige dochter Hendrika er helemaal alleen voor. Jan Hendrik had verkering met Johanna Willlemina Nijland die op 't Eschede woonde en werkte bij de familie Makkink. Ze besluiten snel te gaan trouwen en doen dat al op 31 mei 1924 waarna Johanna Willemina op Klein Roeterdink komt wonen. Uit het huwelijk worden vier kinderen geboren. Hendrika blijft ongehuwd en woont tot 1937 bij haar broer en familie en verhuist dan naar juffrouw Garssen in Gorssel voor wie zij in de huishouding werkt.
 
.......-1831 Jan Nijkamp en Zwaantjen Krimpert Afkomstig van Nijkamp tussen 1821 en 1825
1827-1884 Jan Nijkamp en Dirksken Voortman Jan is de zoon van Jan en Zwaantjen
1858-1908 Jan Nijkamp en Albarta Marsman Jan is de zoon van Jan en Dirksken
1895-1924 Derk Jan Nijkamp en Bertha Brinkman Derk Jan is de zoon van Jan en Albarta
1924-1982~ Jan Hendrik Nijkamp en Johanna Willemina Nijland Jan Hendrik is de zoon van Derk Jan en Bertha
     
  G88>140>224>P29>38>48>65>90> Dommerholtsweg 49 anno 1951  
 
Veldzicht
 

Betreft oorspronkelijk een katerstede bestaande in een huis met twee woningen en een kamp weide- en bouwland gelegen aan de Dommerbeek in de Dommerlanden. Het kamp weideland wordt het Veldland genoemd en zo komt het boerderijtje aan de naam Veldzicht.

Gerrit Willem Dijkerman met zoon Herman en dochter Bertha.

Op deze plek stond vroeger de bakkerij op de Gorsselse heide, hier woonde de familie van Gorssel. Betreft kadastraat perceel B 412 maar dat perceel is in 1832 al onbewoond en staat geregistreerd als heide in eigendom van de weduwe van Jan Holterman.

Hieronder een overzicht met hoofdbewoners met de opmerking dat de katerstede in het begin een dubbele bewoning kende en ook werd bewoond door de familie Hoefman.

 
1847-1849 Willem Boterman en Hendrika van Hummel Eerste hoofdbewoners, afkomstig van de Kapelle in Gorssel
1850-1852 Willem Boterman en Geertjen Poorterman Geertjen is de tweede echtgenote van Willem, vertrekken naar Dijkerhof in Gorssel
1852-1859 Teunis Brinkman en Bartha Gardina Velderman Geen familie van vorige hoofdbewoners, afkomstig van de Kippe in Epse
1860-1891 Jan Nales en Bartha Gardina Velderman Jan is de tweede echtgenoot van Bartha Gardina
1861-1914 Hendrik Willem Brinkman en Hendrika Gesina Nales Hendrik Willem is de zoon van Teunis en Bartha Gardina, Hendrika Gesina is de dochter van Jan
1902-1918 Albert Mannes Brinkman en Harmina Maria Kolkman Albert Mannes is de zoon van Hendrik Willem en Hendrika Gesina
1918-1931 Albert Nijenhuis en Aleida Hendrika Klein Baltink Geen familie van vorige hoofdbewoners
1932-1997 Gerrit Willem Dijkerman en Bertha Johanna Aalpol Geen familie van vorige hoofdbewoners
     
  Huidig adres: Huzarenlaan 14  
 
 © 2010-2023 Erwin Strookappe